Specjalny obszar ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039 2 ), obejmujący obszar 751,98 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BĘDLEWO-BIECZYNY (PLH300039)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 487808,44 345474,66
2 487803,24 345481,10
3 487804,47 345481,36
4 487749,09 345550,37
5 487707,26 345624,20
6 487712,28 345699,25
7 487607,12 345753,82
8 487594,12 345771,25
9 487598,13 345781,13
10 487598,88 345782,98
11 487562,12 345797,55
12 487507,95 345773,58
13 487506,97 345773,15
14 487474,90 345765,74
15 487460,39 345762,38
16 487429,11 345744,17
17 487419,09 345830,52
18 487405,60 345830,48
19 487389,00 345839,11
20 487369,63 345798,27
21 487366,47 345774,30
22 487364,63 345760,32
23 487380,90 345726,24
24 487386,79 345714,48
25 487376,88 345712,99
26 487375,30 345703,27
27 487376,49 345701,39
28 487339,81 345695,98
29 487339,03 345696,10
30 487207,58 345716,45
31 487213,13 345569,97
32 487214,06 345545,63
33 487212,46 345544,53
34 487102,60 345609,70
35 487093,59 345595,44
36 487065,01 345497,67
37 487064,87 345497,18
38 486995,48 345506,79
39 486938,12 345484,61
40 486857,31 345474,78
41 486856,55 345474,82
42 486821,20 345476,60
43 486819,70 345476,67
44 486819,60 345476,68
45 486776,86 345476,12
46 486720,83 345633,97
47 486700,25 345632,97
48 486580,99 345627,16
49 486372,19 345615,49
50 486191,61 345609,47
51 486196,76 345626,84
52 486230,90 345742,00
53 486259,41 345838,16
54 486247,67 345843,41
55 486115,63 345871,67
56 486103,86 345874,19
57 486097,38 345875,83
58 485959,28 345910,80
59 485777,28 345952,19
60 485728,90 346056,18
61 485542,30 346104,79
62 485406,39 346139,58
63 485365,58 346257,56
64 485341,07 346326,94
65 485329,35 346357,17
66 485327,87 346360,99
67 485327,10 346362,80
68 485300,71 346425,12
69 485295,95 346436,35
70 485290,84 346441,88
71 485260,61 346464,02
72 485166,10 346544,48
73 485122,37 346583,35
74 485025,19 346664,10
75 484883,00 346781,17
76 484868,10 346796,51
77 484867,85 346810,40
78 484868,49 346817,06
79 484871,66 346845,90
80 484881,48 346909,29
81 484891,63 346951,13
82 484883,38 346996,78
83 484880,53 347009,77
84 484865,32 347141,00
85 484814,60 347297,58
86 484801,52 347326,22
87 484729,66 347476,56
88 484714,76 347506,46
89 484696,69 347551,15
90 484665,94 347624,69
91 484613,96 347733,73
92 484590,74 347791,79
93 484587,84 347803,23
94 484572,30 347796,43
95 484565,26 347808,99
96 484545,93 347846,03
97 484532,17 347878,59
98 484495,41 347955,24
99 484472,18 347994,77
100 484435,76 348044,02
101 484404,89 348086,33
102 484401,08 348090,49
103 484381,66 348116,16
104 484353,91 348155,69
105 484351,49 348159,85
106 484341,78 348174,42
107 484334,49 348188,99
108 484333,11 348195,92
109 484331,02 348229,91
110 484331,37 348279,51
111 484340,83 348313,11
112 484259,06 348286,11
113 484128,63 348243,06
114 484143,47 348353,96
115 484154,02 348432,74
116 484168,74 348542,74
117 484221,24 348583,52
118 484320,95 348624,51
119 484390,99 348621,04
120 484365,40 348676,18
121 484361,36 348688,22
122 484350,03 348721,94
123 484340,36 348750,72
124 484342,89 348848,89
125 484331,08 348921,46
126 484341,78 348961,37
127 484349,64 348990,66
128 484345,17 349030,89
129 484276,48 348965,29
130 484274,02 348962,94
131 484258,30 348962,97
132 484226,34 348963,03
133 484056,82 348963,37
134 483976,41 349129,65
135 483953,15 349154,98
136 483920,58 349164,80
137 483905,59 349157,56
138 483884,91 349149,29
139 483847,91 349150,35
140 483834,31 349133,14
141 483817,04 349175,84
142 483784,26 349293,33
143 483789,11 349398,12
144 483756,57 349423,27
145 483595,17 349331,29
146 483698,58 349096,74
147 483667,71 349081,40
148 483545,70 349022,33
149 483576,25 348964,32
150 483576,99 348962,91
151 483536,64 348942,60
152 483499,37 348922,56
153 483543,03 348836,07
154 483591,58 348736,94
155 483652,53 348617,58
156 483711,87 348503,18
157 483646,57 348461,80
158 483640,49 348460,55
159 483636,74 348429,45
160 483626,53 348344,67
161 483616,64 348262,51
162 483609,05 348205,81
163 483592,71 348083,72
164 483582,58 348008,04
165 483553,14 347788,13
166 483618,23 347847,89
167 483642,96 347862,37
168 483653,06 347840,05
169 483668,73 347835,99
170 483689,39 347815,71
171 483681,51 347810,45
172 483667,28 347782,87
173 483666,70 347744,56
174 483685,26 347722,18
175 483704,26 347707,85
176 483766,26 347665,52
177 483765,38 347647,97
178 483802,75 347622,26
179 483757,93 347588,65
180 483728,28 347524,66
181 483727,17 347417,09
182 483739,82 347397,57
183 483761,54 347361,82
184 483781,88 347325,80
185 483803,06 347293,08
186 483846,51 347222,70
187 483858,32 347202,90
188 483884,99 347157,26
189 483892,97 347142,96
190 483899,84 347131,96
191 483908,36 347118,49
192 483921,56 347096,22
193 483825,05 347035,45
194 483788,76 347013,46
195 483743,79 346986,53
196 483776,87 346927,43
197 483792,32 346899,84
198 483805,47 346906,32
199 483805,71 346894,82
200 483807,37 346891,75
201 483796,87 346889,30
202 483787,78 346884,21
203 483783,23 346890,57
204 483769,78 346882,39
205 483767,18 346887,27
206 483744,14 346873,55
207 483708,98 346852,62
208 483700,62 346867,07
209 483656,39 346842,95
210 483700,58 346765,41
211 483703,32 346767,02
212 483720,69 346759,40
213 483811,83 346719,40
214 483802,28 346688,30
215 483804,56 346676,95
216 483811,27 346643,48
217 483816,25 346618,66
218 483817,39 346471,34
219 483828,10 346412,45
220 483863,78 346383,16
221 483870,75 346382,05
222 483904,55 346376,66
223 484005,98 346360,49
224 484127,32 346341,15
225 484241,94 346322,88
226 484373,07 346301,98
227 484379,72 346320,68
228 484390,92 346318,29
229 484464,94 346302,48
230 484701,90 346251,86
231 484705,99 346248,43
232 484809,22 346161,84
233 484990,83 346009,51
234 485091,35 345925,19
235 485288,08 345760,16
236 485431,69 345639,70
237 485487,90 345592,55
238 485527,96 345558,95
239 485526,71 345559,93
240 485285,95 345253,39
241 485095,87 344759,75
242 484958,04 344552,66
243 484748,14 344390,47
244 484163,46 344104,19
245 484202,63 344053,78
246 484212,89 344054,40
247 484229,07 344032,43
248 484191,64 344006,23
249 484235,15 343957,81
250 484279,55 343908,42
251 484366,74 343976,92
252 484542,30 343801,96
253 484543,74 343800,53
254 484708,34 343918,34
255 484830,38 343877,49
256 484943,40 343846,18
257 485074,72 343864,23
258 485199,15 343884,39
259 485307,93 343846,72
260 485392,19 343840,03
261 485408,22 343838,76
262 485508,51 343818,59
263 485538,36 343810,11
264 485665,42 343774,02
265 485663,02 343766,42
266 485667,67 343764,94
267 485625,84 343430,05
268 486068,48 343132,78
269 486324,47 343250,73
270 486452,35 343524,47
271 486804,08 344138,90
272 486852,46 344242,45
273 487039,10 344822,49
274 487173,85 345181,50
275 487197,49 345173,39
276 487223,51 345162,31
277 487225,16 345163,91
278 487335,27 345126,15
279 487376,45 345136,53
280 487440,21 345189,97
281 487476,39 345264,22
282 487383,74 345312,57
283 487386,90 345319,09
284 487454,21 345382,56
285 487562,59 345485,56
286 487562,74 345485,40
287 487569,64 345492,07
288 487641,53 345374,61
289 487768,52 345277,87
290 487802,74 345212,19
291 487926,71 345329,55
292 487808,44 345474,66
___________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BĘDLEWO-BIECZYNY (PLH300039)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BĘDLEWO-BIECZYNY (PLH300039)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
2 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
6 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BĘDLEWO-BIECZYNY (PLH300039)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.612

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039).
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 16/03/2022
Data wejścia w życie: 31/03/2022