Specjalny obszar ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036 2 ), obejmujący obszar 305,34 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZAMORZE PNIEWSKIE (PLH300036)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 520743,23 310429,73
2 520705,03 310494,44
3 520683,00 310505,11
4 520638,25 310499,94
5 520623,45 310510,27
6 520610,03 310501,32
7 520606,24 310482,39
8 520582,49 310443,15
9 520577,33 310419,06
10 520581,12 310399,44
11 520605,21 310359,17
12 520599,01 310326,47
13 520592,62 310286,54
14 520589,81 310274,36
15 520578,02 310268,30
16 520429,53 310318,68
17 520423,82 310327,16
18 520462,03 310481,01
19 520466,85 310516,81
20 520478,89 310532,64
21 520503,10 310543,31
22 520504,61 310547,58
23 520526,39 310609,05
24 520533,96 310661,02
25 520548,07 310717,13
26 520585,59 310812,47
27 520599,01 310852,39
28 520583,53 310873,73
29 520533,29 310904,27
30 520504,43 310921,81
31 520491,63 311049,96
32 520482,80 311149,34
33 520492,52 311163,66
34 520512,69 311193,36
35 520516,75 311199,34
36 520486,46 311255,78
37 520454,38 311317,86
38 520470,15 311323,86
39 520469,01 311338,11
40 520463,31 311350,08
41 520461,60 311358,06
42 520398,33 311405,37
43 520378,95 311394,54
44 520373,82 311382,57
45 520368,12 311357,49
46 520358,43 311325,00
47 520342,47 311295,36
48 520327,65 311267,43
49 520292,30 311252,61
50 520206,80 311219,55
51 520202,68 311199,68
52 520031,44 311249,59
53 519934,04 311276,09
54 519935,69 311316,72
55 519936,66 311340,74
56 519941,61 311462,99
57 519947,88 311654,68
58 519956,41 311841,60
59 519957,44 311918,70
60 519957,80 311948,21
61 519958,48 312005,09
62 519975,38 312027,25
63 519992,48 312039,22
64 520005,02 312058,03
65 520016,99 312081,97
66 520029,53 312107,62
67 520038,65 312128,14
68 520046,06 312145,24
69 520052,33 312173,74
70 520052,90 312200,53
71 520043,78 312225,61
72 520032,48 312219,52
73 519981,54 312223,30
74 519952,97 312223,65
75 519902,37 312217,45
76 519889,70 312216,64
77 519859,35 312214,70
78 519840,42 312209,54
79 519754,71 312200,24
80 519703,43 312192,33
81 519676,09 312186,43
82 519655,59 312182,00
83 519607,40 312170,99
84 519557,15 312160,32
85 519532,37 312156,88
86 519515,50 312155,16
87 519466,97 312157,91
88 519455,96 312126,24
89 519453,20 312080,81
90 519405,33 312074,64
91 519406,39 312034,00
92 519419,13 311940,72
93 519417,41 311928,33
94 519429,11 311810,28
95 519456,65 311644,03
96 519462,84 311615,81
97 519483,79 311495,65
98 519531,34 311493,62
99 519605,68 311486,74
100 519627,49 311483,49
101 519628,84 311474,64
102 519629,23 311472,10
103 519653,03 311316,17
104 519656,08 311296,15
105 519657,06 311290,49
106 519687,94 311112,26
107 519690,85 311076,50
108 519685,84 311069,99
109 519684,87 311068,73
110 519615,04 310978,02
111 519603,96 310904,02
112 519534,09 310817,63
113 519485,90 310767,38
114 519470,41 310759,46
115 519450,79 310705,42
116 519445,98 310695,10
117 519342,37 310593,91
118 519385,05 310513,37
119 519393,11 310499,68
120 519445,49 310410,74
121 519478,33 310356,07
122 519504,14 310305,13
123 519527,47 310266,98
124 519567,82 310231,13
125 519610,15 310206,35
126 519641,13 310189,14
127 519642,16 310144,74
128 519694,14 310142,67
129 519767,79 310181,91
130 519790,17 310198,09
131 519830,65 310211,58
132 519840,76 310214,95
133 519919,58 310236,98
134 519967,42 310244,55
135 519974,37 310182,58
136 519981,54 310118,58
137 519966,74 310114,45
138 519984,98 309997,77
139 519947,46 309984,00
140 519826,31 309947,52
141 519788,04 309940,98
142 519776,83 309953,31
143 519756,66 309951,07
144 519747,69 309945,47
145 519652,41 309921,93
146 519612,06 309912,96
147 519606,46 309895,03
148 519599,73 309887,18
149 519599,73 309874,85
150 519605,68 309863,88
151 519587,44 309859,06
152 519567,23 309797,51
153 519556,02 309789,67
154 519549,29 309778,46
155 519530,24 309775,09
156 519504,46 309773,97
157 519488,77 309768,37
158 519487,65 309751,56
159 519491,01 309730,26
160 519508,94 309721,29
161 519533,60 309708,96
162 519557,14 309697,75
163 519584,34 309685,59
164 519639,76 309611,93
165 519650,77 309586,12
166 519648,02 309571,66
167 519578,83 309574,41
168 519558,87 309568,22
169 519546,48 309558,93
170 519533,06 309540,34
171 519515,85 309495,59
172 519513,44 309469,44
173 519511,72 309433,30
174 519449,05 309344,16
175 519374,73 309355,16
176 519381,27 309314,55
177 519338,57 309323,38
178 519331,85 309284,15
179 519199,58 309312,17
180 519195,41 309252,25
181 519194,72 309200,62
182 519205,13 309112,06
183 519312,43 309160,35
184 519324,48 309161,73
185 519359,87 309103,69
186 519352,02 309076,79
187 519348,66 309038,68
188 519348,66 308988,24
189 519348,66 308964,71
190 519348,66 308924,35
191 519354,26 308880,64
192 519366,59 308813,39
193 519382,29 308801,06
194 519384,53 308779,76
195 519421,52 308769,67
196 519422,64 308758,47
197 519417,03 308742,77
198 519411,43 308710,27
199 519404,70 308694,58
200 519406,94 308667,67
201 519402,46 308646,38
202 519392,37 308626,20
203 519375,56 308627,32
204 519353,14 308553,35
205 519389,01 308539,90
206 519403,58 308542,14
207 519429,36 308525,32
208 519450,66 308506,27
209 519458,50 308501,79
210 519469,71 308476,01
211 519471,95 308460,31
212 519476,44 308456,95
213 519506,70 308446,86
214 519562,75 308459,19
215 519557,14 308472,64
216 519618,79 308480,49
217 519626,63 308469,28
218 519678,19 308481,61
219 519681,56 308492,82
220 519751,05 308506,27
221 519770,86 308515,64
222 519805,61 308555,87
223 519862,29 308583,30
224 519891,55 308608,90
225 519922,64 308636,33
226 519933,61 308689,36
227 519931,78 308749,71
228 519926,30 308780,79
229 519924,47 308811,88
230 519928,13 308855,77
231 519922,64 308896,00
232 519908,01 308925,26
233 519902,53 308972,81
234 519893,38 309002,06
235 519887,90 309034,98
236 519887,90 309091,67
237 519889,72 309106,30
238 519897,04 309120,93
239 519918,98 309122,76
240 519946,41 309124,59
241 519957,39 309135,56
242 519982,99 309150,19
243 519995,79 309161,16
244 520004,93 309188,59
245 520032,36 309216,02
246 520039,68 309239,79
247 520072,59 309254,42
248 520123,80 309283,68
249 520151,23 309301,97
250 520185,97 309327,57
251 520206,09 309342,20
252 520222,54 309358,66
253 520229,01 309382,70
254 520251,73 309403,37
255 520309,89 309440,87
256 520346,38 309450,50
257 520406,70 309459,31
258 520428,64 309337,27
259 520429,67 309311,11
260 520443,10 309254,66
261 520454,80 309231,94
262 520647,89 309299,41
263 520709,50 309228,85
264 520782,12 309303,88
265 520836,85 309372,37
266 520839,26 309383,73
267 520834,79 309421,94
268 520827,56 309456,01
269 520828,59 309469,44
270 520836,85 309490,43
271 520845,80 309496,63
272 520863,91 309498,61
273 520867,83 309499,04
274 520883,74 309612,99
275 520851,30 309615,72
276 520839,26 309618,81
277 520723,61 309678,02
278 520722,58 309685,41
279 520696,08 309728,61
280 520693,33 309740,32
281 520689,54 309756,49
282 520690,23 309767,16
283 520723,27 309817,76
284 520732,38 309839,19
285 520723,61 309896,58
286 520728,77 309926,86
287 520765,95 310030,81
288 520795,83 310062,70
289 520812,76 310087,26
290 520844,03 310089,39
291 520858,19 310090,36
292 520874,71 310056,62
293 520888,13 310053,18
294 520941,14 310054,90
295 520951,12 310058,69
296 520965,92 310066,95
297 520971,43 310078,31
298 520984,16 310107,56
299 520982,79 310117,89
300 520973,15 310157,47
301 520971,93 310160,56
302 520925,31 310278,28
303 520862,51 310319,45
304 520816,89 310337,14
305 520805,01 310348,18
306 520743,23 310429,73

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZAMORZE PNIEWSKIE (PLH300036)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZAMORZE PNIEWSKIE (PLH300036)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
5 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZAMORZE PNIEWSKIE (PLH300036)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Loesela Liparis loeselii
2 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZAMORZE PNIEWSKIE (PLH300036)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.594

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036).
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 15/03/2022
Data wejścia w życie: 30/03/2022