Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035 2 ), obejmujący obszar 929,37 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA RADOMNO (PLH280035)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 633759,58 537571,84
2 633731,29 537591,64
3 633737,86 537601,92
4 633684,71 537630,68
5 633647,11 537655,32
6 633604,16 537688,98
7 633581,25 537708,62
8 633538,90 537755,98
9 633521,51 537776,42
10 633494,31 537802,03
11 633418,77 537889,97
12 633408,89 537900,86
13 633391,05 537920,54
14 633349,95 537961,11
15 633319,44 537987,17
16 633278,21 538017,88
17 633251,34 538038,14
18 633235,41 538049,15
19 633200,46 538073,34
20 633176,67 538086,04
21 633138,98 538106,06
22 633086,88 538132,72
23 633041,96 538155,90
24 632969,45 538194,85
25 632944,45 538208,33
26 632903,85 538234,15
27 632868,34 538256,15
28 632835,83 538278,42
29 632806,41 538302,48
30 632771,96 538334,28
31 632717,53 538393,90
32 632692,42 538427,45
33 632679,74 538443,80
34 632633,97 538502,28
35 632588,43 538561,88
36 632545,64 538614,50
37 632522,52 538654,07
38 632464,66 538733,54
39 632461,68 538731,28
40 632456,67 538738,14
41 632446,64 538727,37
42 632439,70 538731,17
43 632446,20 538741,43
44 632390,04 538812,77
45 632336,59 538881,21
46 632291,05 538939,62
47 632261,28 538975,50
48 632248,95 538990,36
49 632220,57 539020,49
50 632176,74 539061,71
51 632147,84 539086,52
52 632099,31 539124,62
53 632063,56 539149,59
54 632016,71 539178,55
55 631982,06 539198,50
56 631927,42 539225,69
57 631867,30 539255,93
58 631823,05 539278,20
59 631799,35 539290,14
60 631761,13 539310,53
61 631741,44 539317,58
62 631735,70 539316,44
63 631726,07 539302,58
64 631719,98 539306,02
65 631725,60 539321,16
66 631722,60 539326,02
67 631703,55 539343,57
68 631690,24 539350,61
69 631621,60 539386,95
70 631583,68 539411,63
71 631552,37 539430,69
72 631516,22 539458,66
73 631473,63 539493,58
74 631424,73 539537,79
75 631388,05 539573,96
76 631333,21 539627,55
77 631302,91 539656,61
78 631284,75 539674,03
79 631267,96 539690,38
80 631252,01 539705,92
81 631211,81 539745,53
82 631148,76 539796,21
83 631129,92 539806,80
84 631052,40 539820,73
85 630955,24 539801,55
86 630919,33 539771,83
87 630840,51 539677,45
88 630827,02 539642,43
89 630758,24 539613,86
90 630698,98 539557,00
91 630683,80 539501,08
92 630681,58 539471,97
93 630650,07 539433,67
94 630590,25 539470,76
95 630544,60 539442,76
96 630494,25 539444,35
97 630443,21 539373,78
98 630388,16 539345,46
99 630407,76 539238,57
100 630381,30 539173,36
101 630377,28 539148,98
102 630334,12 539103,25
103 630330,19 539041,42
104 630350,70 538992,38
105 630346,18 538900,14
106 630314,73 538903,25
107 630273,84 538930,61
108 630233,57 538922,71
109 630096,54 538789,32
110 629949,46 538751,16
111 629884,87 538719,62
112 629816,32 538693,38
113 629781,59 538725,02
114 629724,96 538704,11
115 629618,61 538715,03
116 629498,11 538768,44
117 629418,59 538814,85
118 629286,14 538788,55
119 629273,28 538789,99
120 629253,44 538787,07
121 629233,41 538785,64
122 629215,81 538785,16
123 629201,53 538778,06
124 629187,06 538764,23
125 629173,68 538749,39
126 629161,27 538729,25
127 629142,68 538693,81
128 629134,25 538675,58
129 629124,53 538658,14
130 629112,99 538640,58
131 629110,74 538639,74
132 629101,85 538624,27
133 629091,78 538607,00
134 629084,61 538588,19
135 629076,12 538570,06
136 629067,19 538552,18
137 629059,10 538515,82
138 629051,94 538496,92
139 629044,96 538457,52
140 629042,69 538437,57
141 629039,94 538419,54
142 629036,51 538401,49
143 629029,42 538353,28
144 629022,71 538336,23
145 629018,12 538320,81
146 629014,95 538311,10
147 629004,35 538285,59
148 628994,25 538263,73
149 628979,62 538236,17
150 628970,60 538223,48
151 628959,50 538209,10
152 628955,79 538206,65
153 628945,09 538193,51
154 628926,05 538184,42
155 628906,09 538170,09
156 628881,97 538153,36
157 628860,70 538142,57
158 628846,34 538138,93
159 628832,01 538127,02
160 628799,31 538133,16
161 628782,45 538143,86
162 628762,72 538147,18
163 628743,05 538150,55
164 628723,24 538147,42
165 628713,32 538143,01
166 628703,65 538136,01
167 628699,98 538133,34
168 628686,24 538131,18
169 628679,37 538130,10
170 628669,45 538124,71
171 628661,79 538120,55
172 628649,52 538112,65
173 628644,86 538109,65
174 628629,83 538099,97
175 628627,93 538098,75
176 628611,43 538086,96
177 628610,60 538086,12
178 628596,46 538072,00
179 628591,34 538066,18
180 628582,13 538055,69
181 628562,37 538050,61
182 628543,51 538043,81
183 628530,17 538043,45
184 628521,59 538043,23
185 628501,85 538038,18
186 628489,64 538037,32
187 628464,17 538035,52
188 628449,11 538031,22
189 628444,88 538030,01
190 628426,14 538023,10
191 628425,63 538022,96
192 628406,89 538017,61
193 628388,15 538010,71
194 628379,94 538006,71
195 628370,09 538001,93
196 628335,54 537990,18
197 628332,26 537989,06
198 628314,04 537980,74
199 628296,67 537970,09
200 628281,04 537954,76
201 628269,65 537936,18
202 628263,15 537924,88
203 628259,60 537918,79
204 628253,83 537911,00
205 628246,81 537902,65
206 628240,33 537882,83
207 628233,39 537865,09
208 628232,81 537864,42
209 628219,70 537849,35
210 628210,23 537831,45
211 628197,66 537809,73
212 628193,76 537795,05
213 628182,79 537778,07
214 628183,88 537773,20
215 628176,39 537759,04
216 628169,05 537740,42
217 628165,52 537733,81
218 628157,69 537715,21
219 628149,99 537696,52
220 628147,14 537676,65
221 628146,12 537653,74
222 628146,77 537635,57
223 628146,83 537614,97
224 628137,19 537596,76
225 628128,57 537557,52
226 628124,76 537538,07
227 628118,03 537519,15
228 628112,24 537504,04
229 628094,73 537499,65
230 628079,39 537512,68
231 628062,96 537524,05
232 628031,45 537548,86
233 628014,74 537559,80
234 628011,68 537562,42
235 627995,25 537574,36
236 627982,81 537581,56
237 627960,45 537590,79
238 627933,59 537598,87
239 627913,78 537608,40
240 627894,44 537613,62
241 627875,40 537619,27
242 627835,34 537625,74
243 627806,04 537633,59
244 627774,70 537636,63
245 627698,84 537650,43
246 627672,51 537662,62
247 627651,00 537672,02
248 627603,15 537691,39
249 627585,48 537681,85
250 627574,79 537671,64
251 627569,16 537662,25
252 627562,62 537649,54
253 627555,43 537626,53
254 627545,77 537596,84
255 627564,53 537559,68
256 627606,62 537502,92
257 627620,72 537487,82
258 627636,05 537486,14
259 627641,39 537488,90
260 627649,12 537493,13
261 627653,19 537484,60
262 627662,94 537473,75
263 627660,94 537462,84
264 627709,60 537468,11
265 627743,34 537468,57
266 627743,56 537461,35
267 627761,23 537458,60
268 627796,13 537473,36
269 627812,81 537466,40
270 627852,00 537454,75
271 627868,18 537452,13
272 627927,14 537431,30
273 627951,51 537423,48
274 627975,31 537422,63
275 627985,82 537411,29
276 627999,17 537403,07
277 628016,08 537396,31
278 628029,63 537384,50
279 628041,08 537371,05
280 628060,65 537352,05
281 628092,45 537327,84
282 628099,01 537322,83
283 628121,57 537315,66
284 628132,96 537315,65
285 628146,93 537315,65
286 628166,73 537312,67
287 628205,62 537290,54
288 628218,55 537284,28
289 628264,22 537272,08
290 628270,94 537263,50
291 628270,72 537252,86
292 628263,61 537237,37
293 628262,37 537234,64
294 628249,39 537217,89
295 628221,04 537193,48
296 628198,74 537181,35
297 628184,65 537172,14
298 628174,98 537163,47
299 628159,34 537120,96
300 628156,77 537107,52
301 628150,81 537068,39
302 628158,53 537062,24
303 628163,95 537052,57
304 628160,88 536995,98
305 628152,62 536979,45
306 628135,56 536968,91
307 628115,83 536967,34
308 628092,85 536972,83
309 628090,55 536966,94
310 628087,90 536962,04
311 628075,74 536955,99
312 628105,44 536932,67
313 628170,08 536944,32
314 628188,20 536961,80
315 628188,61 536975,78
316 628195,19 537011,52
317 628202,29 537023,78
318 628211,52 537031,89
319 628230,26 537035,50
320 628246,72 537038,68
321 628250,93 537039,19
322 628268,88 537041,35
323 628286,70 537043,48
324 628309,69 537044,16
325 628316,56 537045,40
326 628323,65 537046,69
327 628339,10 537049,97
328 628350,05 537049,29
329 628355,59 537047,19
330 628359,61 537045,65
331 628372,58 537038,06
332 628399,67 537008,95
333 628403,37 537004,97
334 628424,93 536975,82
335 628432,68 536965,33
336 628450,14 536956,09
337 628466,77 536936,69
338 628483,62 536917,04
339 628497,14 536902,88
340 628500,92 536900,93
341 628535,36 536883,23
342 628547,22 536877,12
343 628574,51 536871,32
344 628581,48 536869,83
345 628621,79 536870,78
346 628663,71 536888,29
347 628674,49 536894,92
348 628693,05 536909,73
349 628702,39 536918,69
350 628726,10 536919,31
351 628745,56 536913,76
352 628785,82 536916,15
353 628805,58 536913,97
354 628807,65 536915,04
355 628811,15 536916,87
356 628844,94 536944,62
357 628873,77 536968,30
358 628904,75 536979,76
359 628911,19 536973,99
360 628905,32 536962,10
361 628897,84 536939,18
362 628904,69 536919,42
363 628927,40 536912,93
364 628942,94 536883,05
365 628953,85 536869,24
366 628969,44 536858,90
367 628989,23 536852,24
368 629010,21 536848,46
369 629018,52 536854,81
370 629019,95 536850,02
371 629089,34 536865,45
372 629149,04 536886,19
373 629204,64 536905,54
374 629324,79 536948,32
375 629341,84 536954,09
376 629362,43 536958,74
377 629365,42 536959,74
378 629369,89 536946,70
379 629383,40 536946,82
380 629495,00 536954,44
381 629532,56 536965,09
382 629666,93 537025,63
383 629743,40 537065,17
384 629845,41 537134,04
385 629839,44 537145,17
386 629859,11 537156,10
387 629883,76 537165,97
388 629908,78 537175,97
389 629926,89 537176,61
390 629953,32 537175,96
391 630077,72 537164,21
392 630136,85 537159,78
393 630311,02 537101,65
394 630469,17 536992,46
395 630491,79 536982,65
396 630520,70 536979,49
397 630659,46 536995,63
398 630684,59 536997,34
399 630904,64 537053,44
400 630991,59 537073,13
401 631028,75 537073,96
402 631108,55 537048,43
403 631190,52 537028,89
404 631282,93 537012,79
405 631418,34 537000,50
406 631463,13 536997,68
407 631595,23 536989,40
408 631722,52 537014,36
409 631932,66 537065,86
410 632112,52 537090,90
411 632196,24 537110,71
412 632320,90 537135,21
413 632392,09 537162,03
414 632456,61 537187,26
415 632601,42 537225,98
416 632833,80 537283,78
417 633057,34 537330,89
418 633065,37 537335,69
419 633264,18 537424,54
420 633424,92 537487,88
421 633493,29 537506,66
422 633724,14 537561,57
423 633734,59 537564,60
424 633756,13 537570,84
425 633759,58 537571,84
___________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA RADOMNO (PLH280035)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA RADOMNO (PLH280035)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
4 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
5 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Caipmetum)
7 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
8 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA RADOMNO (PLH280035)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Loesela Liparis loeselii
2 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA RADOMNO (PLH280035)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
3 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
4 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
5 wydra Lutra lutra osiadła
6 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.405

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035).
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 16/02/2022
Data wejścia w życie: 03/03/2022