Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046 2 ), obejmujący obszar 776,10 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BUKÓWKI (PLH300046)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 569792,08 312548,35
2 569791,51 312551,51
3 569792,04 312571,05
4 569794,59 312665,29
5 569796,92 312751,34
6 569797,39 312768,80
7 569799,07 312830,87
8 569799,12 312832,89
9 569793,12 312832,87
10 569625,88 312832,46
11 569571,18 312832,32
12 569458,74 312824,35
13 569429,34 312822,27
14 569426,17 312821,67
15 569178,50 312775,34
16 569016,00 312743,08
17 568977,76 312735,49
18 568860,57 312715,01
19 568789,40 312702,59
20 568789,10 312701,64
21 568788,70 312700,43
22 568775,66 312660,59
23 568711,80 312542,70
24 568687,04 312492,51
25 568653,58 312418,04
26 569031,28 312331,42
27 569032,86 312331,06
28 569031,60 312329,30
29 569022,80 312317,07
30 568978,00 312267,35
31 568948,43 312246,85
32 568919,56 312233,08
33 568774,53 312213,41
34 568763,54 312114,44
35 568760,36 312085,91
36 568758,22 312024,56
37 568757,96 312023,10
38 568731,18 311875,17
39 568737,93 311826,84
40 568727,77 311763,60
41 568703,91 311699,30
42 568694,26 311658,70
43 568684,92 311619,37
44 568514,89 311652,67
45 568514,35 311651,25
46 568492,68 311594,13
47 568472,54 311541,04
48 568457,03 311500,17
49 568456,50 311498,76
50 568444,92 311468,22
51 568388,18 311263,68
52 568362,07 311169,55
53 568361,49 311167,63
54 568360,76 311165,27
55 568359,90 311162,43
56 568326,08 311051,92
57 568290,33 310935,02
58 568280,04 310901,25
59 568278,33 310871,87
60 568276,52 310851,12
61 568271,06 310851,51
62 568195,24 310853,82
63 567965,57 310861,74
64 567924,35 310863,76
65 567894,77 310865,21
66 567905,16 310885,75
67 567950,66 311007,86
68 567951,60 311010,40
69 567949,43 311010,34
70 567944,93 311010,21
71 567897,17 311042,76
72 567910,93 311093,22
73 567935,97 311136,36
74 567990,15 311114,87
75 567992,00 311114,13
76 568001,28 311137,01
77 568001,86 311138,42
78 568045,21 311245,27
79 568045,97 311247,15
80 568075,53 311320,37
81 568106,02 311395,91
82 568104,62 311397,78
83 568103,93 311398,72
84 568102,13 311401,14
85 568054,05 311465,93
86 568065,63 311485,21
87 568078,74 311544,08
88 567937,72 311605,43
89 567909,44 311617,71
90 567897,00 311623,69
91 567897,42 311624,61
92 567905,03 311641,15
93 567904,75 311643,06
94 567883,08 311787,58
95 567908,84 311832,86
96 567973,67 311808,58
97 567974,61 311808,24
98 567991,37 311848,12
99 567992,14 311849,97
100 568194,31 311774,12
101 568267,21 311746,77
102 568268,92 311746,13
103 568269,48 311748,43
104 568276,78 311778,67
105 568275,35 311779,19
106 568233,28 311794,45
107 568251,12 311848,05
108 568288,44 311833,15
109 568289,84 311832,59
110 568298,06 311858,66
111 568309,02 311889,11
112 568318,75 311912,83
113 568321,14 311927,71
114 568322,23 311938,26
115 568319,57 311957,69
116 568314,70 311993,42
117 568309,86 312024,79
118 568340,80 312062,68
119 568344,20 312068,66
120 568345,16 312070,36
121 568350,04 312081,98
122 568355,50 312105,09
123 568365,68 312144,59
124 568373,86 312172,08
125 568390,15 312229,45
126 568411,35 312297,01
127 568419,20 312320,20
128 568449,46 312373,73
129 568469,82 312423,58
130 568491,93 312477,80
131 568516,85 312504,89
132 568539,43 312530,46
133 568606,48 312627,69
134 568604,44 312628,25
135 568517,46 312652,08
136 568512,98 312653,31
137 568347,60 312623,34
138 568303,70 312611,17
139 568215,71 312584,90
140 568207,92 312582,24
141 568118,83 312557,01
142 568051,98 312532,70
143 568051,63 312530,45
144 568042,15 312469,52
145 567999,94 312192,36
146 567995,53 312161,20
147 567993,06 312161,64
148 567960,36 312167,44
149 567878,09 312168,22
150 567872,51 312167,51
151 567784,42 312156,31
152 567611,67 312148,46
153 567611,19 312146,94
154 567557,24 311975,01
155 567555,94 311963,80
156 567539,03 311818,54
157 567537,87 311808,51
158 567535,01 311783,99
159 567534,79 311781,99
160 567513,18 311586,81
161 567489,93 311376,81
162 567489,70 311374,82
163 567489,58 311373,82
164 567472,41 311227,32
165 567465,80 311171,00
166 567465,00 311164,20
167 567455,38 311082,16
168 567454,54 311074,99
169 567452,49 311074,67
170 567433,06 311071,72
171 567430,84 311071,50
172 567303,48 311058,94
173 567273,27 311057,44
174 567257,62 311057,95
175 567254,93 311058,11
176 567238,05 311059,13
177 567210,55 311060,79
178 567212,08 311058,20
179 567230,05 311027,85
180 567236,40 311018,23
181 567238,02 311015,79
182 567237,50 311014,71
183 567215,83 310969,06
184 567186,53 310907,41
185 567219,95 310915,13
186 567254,00 310932,84
187 567274,76 310892,25
188 567257,64 310864,66
189 567244,57 310829,15
190 567243,56 310806,62
191 567242,06 310789,22
192 567186,68 310669,34
193 567152,68 310651,22
194 567123,36 310658,30
195 567122,41 310656,47
196 567076,55 310568,64
197 567025,09 310527,61
198 567014,17 310540,96
199 567012,30 310543,25
200 566988,92 310571,82
201 566988,06 310570,49
202 566944,45 310502,72
203 566933,59 310485,86
204 566960,09 310469,01
205 566962,20 310467,67
206 566947,58 310447,28
207 566910,51 310362,25
208 566883,94 310326,88
209 566882,68 310325,12
210 566869,79 310307,19
211 566846,92 310275,38
212 566893,33 310206,23
213 566892,64 310205,48
214 566777,62 310080,46
215 566790,79 310065,98
216 566798,36 310055,80
217 566840,44 309999,22
218 566842,26 309996,78
219 566843,32 309995,36
220 566835,19 309980,21
221 566834,34 309978,64
222 566815,18 309974,15
223 566818,30 309971,25
224 566944,32 309854,41
225 567006,78 309796,49
226 567000,77 309780,60
227 566893,03 309688,55
228 566843,84 309781,02
229 566789,82 309869,14
230 566748,25 309894,61
231 566677,86 309820,96
232 566655,41 309798,04
233 566633,56 309803,38
234 566601,98 309763,91
235 566590,24 309733,27
236 566590,06 309689,75
237 566602,71 309643,46
238 566602,42 309636,02
239 566591,74 309599,26
240 566591,68 309591,14
241 566590,19 309591,54
242 566442,48 309631,48
243 566442,03 309629,53
244 566403,65 309467,16
245 566389,30 309406,50
246 566386,61 309395,11
247 566363,44 309297,07
248 566341,30 309203,41
249 566370,60 309172,09
250 566361,64 309174,36
251 566360,53 309174,64
252 566293,38 309191,63
253 566293,38 309191,63
254 566255,04 309201,33
255 566208,00 309213,24
256 566017,07 309261,56
257 565988,43 309268,81
258 565965,49 309274,60
259 565964,85 309272,71
260 565936,64 309190,55
261 565920,62 309176,45
262 565879,18 309138,73
263 565892,86 309105,03
264 565893,93 309102,37
265 565858,54 309057,58
266 565769,61 308943,00
267 565768,32 308941,25
268 565744,23 308908,73
269 565434,02 308749,96
270 565150,03 308737,06
271 565147,76 308736,96
272 565162,04 308713,15
273 565146,05 308703,31
274 565146,02 308703,28
275 565144,56 308701,90
276 565125,25 308683,60
277 565122,06 308671,63
278 565117,27 308653,64
279 565109,32 308617,39
280 565092,22 308598,03
281 565092,22 308598,03
282 565098,95 308572,46
283 565087,47 308549,30
284 565080,81 308535,87
285 565085,07 308520,43
286 565084,28 308519,12
287 565083,47 308517,79
288 565050,91 308463,98
289 565051,33 308462,39
290 565081,43 308348,65
291 565094,74 308298,34
292 565095,37 308295,92
293 565177,73 308277,30
294 565175,71 308275,71
295 565173,69 308274,11
296 565150,33 308255,57
297 565130,03 308230,53
298 565109,72 308210,09
299 565065,52 308165,61
300 565065,52 308165,61
301 565056,63 308139,32
302 565042,00 308139,39
303 565029,39 308094,03
304 565039,47 308084,07
305 565055,31 308079,71
306 565054,45 308077,87
307 565008,74 307979,62
308 564983,19 307949,00
309 564975,49 307927,01
310 564961,02 307930,27
311 564959,55 307930,61
312 564946,17 307933,62
313 564936,45 307933,76
314 564851,50 307934,98
315 564844,23 307875,16
316 564889,04 307863,08
317 564883,26 307807,65
318 564778,06 307591,31
319 564777,91 307589,30
320 564768,13 307463,81
321 564760,44 307364,99
322 564760,18 307361,70
323 564735,57 307302,41
324 564736,69 307284,57
325 564765,41 307250,84
326 564762,95 307209,56
327 564761,96 307209,79
328 564694,09 307225,77
329 564692,61 307224,06
330 564594,20 307111,44
331 564416,34 306907,89
332 564414,84 306906,17
333 564313,51 306790,42
334 564203,48 306771,22
335 564203,39 306769,18
336 564196,96 306610,05
337 564509,78 306536,64
338 564529,52 306532,01
339 564520,67 306488,84
340 564499,80 306485,84
341 564489,03 306458,93
342 564480,47 306462,45
343 564386,07 306386,12
344 564325,40 306366,41
345 564326,04 306318,68
346 564304,04 306291,36
347 564318,78 306209,61
348 564292,36 306193,84
349 564277,50 306174,80
350 564239,52 306146,50
351 564237,41 306144,93
352 564218,51 306118,28
353 564193,22 306045,85
354 564189,74 305975,36
355 564178,41 305904,32
356 564173,88 305898,59
357 564041,82 305868,93
358 563995,67 305842,06
359 563973,69 305833,30
360 563960,00 305831,27
361 563939,77 305829,73
362 563863,44 305852,80
363 563825,23 305851,37
364 563759,61 305817,69
365 563707,58 305816,00
366 563654,89 305807,73
367 563618,21 305795,77
368 563616,19 305795,11
369 563616,16 305794,05
370 563616,14 305793,23
371 563609,29 305737,32
372 563600,13 305689,44
373 563596,06 305670,30
374 563579,48 305564,52
375 563570,02 305514,24
376 563624,78 305512,75
377 563630,76 305574,48
378 563663,12 305569,00
379 563664,61 305526,68
380 563691,00 305506,77
381 563738,34 305471,67
382 564182,54 305487,13
383 564262,03 305505,16
384 564391,70 305548,74
385 564478,87 305579,25
386 564548,61 305631,56
387 564578,03 305669,70
388 564652,13 305773,21
389 564719,27 305883,01
390 564811,86 306028,88
391 564885,73 306163,64
392 565002,34 306395,42
393 565088,18 306563,41
394 565137,28 306646,76
395 565192,42 306804,37
396 565192,75 306805,32
397 565314,31 306995,91
398 565363,44 307072,96
399 565411,07 307147,64
400 565429,37 307171,66
401 565437,01 307182,05
402 565458,15 307202,70
403 565483,31 307227,03
404 565505,00 307249,25
405 565528,28 307285,75
406 565508,18 307298,44
407 565511,35 307308,49
408 565521,40 307338,12
409 565501,83 307346,05
410 565513,99 307379,91
411 565553,14 307367,74
412 565585,41 307361,92
413 565594,40 307369,86
414 565618,34 307392,01
415 565668,57 307429,19
416 565666,56 307442,58
417 565664,55 307460,33
418 565670,25 307476,40
419 565677,61 307489,46
420 565687,32 307494,82
421 565698,04 307494,15
422 565708,76 307490,47
423 565735,21 307464,01
424 565748,27 307482,43
425 565774,39 307522,61
426 565806,95 307557,26
427 565810,21 307546,73
428 565875,12 307636,09
429 565918,16 307694,14
430 565933,06 307704,70
431 565934,25 307706,35
432 565982,25 307772,90
433 565983,56 307774,72
434 566024,75 307832,85
435 566050,03 307864,64
436 566052,87 307868,22
437 566137,37 307946,94
438 566143,24 307954,24
439 566171,98 307930,27
440 566213,00 307981,94
441 566256,23 308029,89
442 566257,76 308031,60
443 566204,97 308043,44
444 566226,51 308079,88
445 566252,62 308124,06
446 566321,68 308236,12
447 566349,61 308268,55
448 566392,31 308315,69
449 566415,69 308346,96
450 566414,61 308348,14
451 566371,94 308394,86
452 566372,31 308397,12
453 566372,62 308399,10
454 566305,27 308456,11
455 566348,03 308489,15
456 566348,03 308489,15
457 566409,42 308539,95
458 566425,25 308537,93
459 566440,85 308559,58
460 566456,39 308581,14
461 566461,65 308584,78
462 566463,35 308585,94
463 566467,09 308612,98
464 566473,23 308657,44
465 566469,96 308695,46
466 566467,52 308734,42
467 566465,81 308761,81
468 566465,68 308763,90
469 566459,82 308835,24
470 566457,48 308860,29
471 566498,03 308885,99
472 566524,31 308902,64
473 566530,22 308906,38
474 566546,52 308902,55
475 566647,98 308878,67
476 566662,75 308951,74
477 566662,63 308986,53
478 566674,91 308996,51
479 566749,81 309049,87
480 566766,52 309071,05
481 566767,89 309072,79
482 566827,62 309153,24
483 566863,93 309184,17
484 566963,85 309212,62
485 566968,10 309205,70
486 567028,51 309208,67
487 567063,25 309225,43
488 567065,77 309241,15
489 567115,58 309259,90
490 567145,37 309285,03
491 567147,92 309287,18
492 567149,73 309294,93
493 567160,47 309340,98
494 567161,09 309343,61
495 567180,59 309427,13
496 567181,04 309429,07
497 567181,50 309431,02
498 567221,82 309421,15
499 567224,35 309420,53
500 567231,72 309418,73
501 567281,00 309480,28
502 567349,52 309565,87
503 567413,44 309645,71
504 567426,11 309656,24
505 567435,35 309668,60
506 567477,67 309728,16
507 567541,38 309776,81
508 567543,45 309778,39
509 567540,28 309779,10
510 567537,14 309779,81
511 567451,02 309799,25
512 567454,69 309836,28
513 567457,73 309869,86
514 567474,32 309924,06
515 567511,06 309964,70
516 567587,71 310018,16
517 567677,92 310081,09
518 567684,18 310085,45
519 567747,19 310124,78
520 567749,58 310126,27
521 567853,61 310191,19
522 567888,42 310247,27
523 567946,14 310277,80
524 567956,92 310249,50
525 567991,91 310256,75
526 568005,20 310194,71
527 568057,48 310204,86
528 568075,51 310257,11
529 568066,64 310298,63
530 568052,82 310362,52
531 568061,68 310364,69
532 568082,32 310350,79
533 568088,58 310374,96
534 568131,07 310425,36
535 568140,69 310427,66
536 568158,23 310423,76
537 568158,23 310423,76
538 568206,54 310453,05
539 568211,03 310477,73
540 568204,51 310524,46
541 568202,58 310534,66
542 568254,69 310474,15
543 568365,97 310421,12
544 568434,12 310424,26
545 568541,35 310452,81
546 568343,76 310505,74
547 568362,04 310525,16
548 568406,42 310560,53
549 568417,01 310582,68
550 568434,73 310603,31
551 568434,73 310603,31
552 568478,69 310654,49
553 568481,97 310659,85
554 568498,34 310686,58
555 568516,61 310684,70
556 568528,50 310702,06
557 568531,10 310705,85
558 568534,00 310709,26
559 568566,43 310747,36
560 568567,87 310749,06
561 568577,39 310758,69
562 568582,47 310772,09
563 568600,86 310783,73
564 568633,37 310836,10
565 568680,36 310892,82
566 568680,92 310902,38
567 568681,01 310903,96
568 568681,25 310908,02
569 568686,67 310919,51
570 568694,85 310913,97
571 568749,47 310973,42
572 568771,66 310978,55
573 568807,69 311007,59
574 568839,89 311055,30
575 568874,52 311107,43
576 568935,66 311170,40
577 568947,15 311187,83
578 568963,53 311212,69
579 568981,52 311236,96
580 569054,46 311335,40
581 569122,81 311388,66
582 569169,70 311458,48
583 569177,55 311470,18
584 569215,42 311489,05
585 569217,76 311490,21
586 569218,08 311490,37
587 569220,08 311491,37
588 569216,83 311493,62
589 569250,45 311498,97
590 569274,06 311526,78
591 569286,05 311556,47
592 569319,39 311537,92
593 569357,57 311566,97
594 569382,18 311619,57
595 569382,60 311620,47
596 569522,22 311558,01
597 569609,14 311519,13
598 569614,69 311516,65
599 569648,18 311639,74
600 569648,58 311641,21
601 569667,91 311700,73
602 569693,75 311780,24
603 569694,48 311782,27
604 569695,17 311784,15
605 569765,17 311976,33
606 569784,65 312029,83
607 569784,99 312030,77
608 569819,40 312125,26
609 569823,72 312137,11
610 569823,29 312157,58
611 569823,24 312159,63
612 569819,76 312324,32
613 569818,12 312401,29
614 569818,08 312403,42
615 569795,53 312529,10
616 569795,27 312530,57
617 569795,06 312531,74
618 569792,08 312548,35
_____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA BUKÓWKI (PLH300046)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BUKÓWKI (PLH300046)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA BUKÓWKI (PLH300046)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
3 głowacz białopłetwy Cottus gobio osiadła
4 minóg strumieniowy Lampetra planeri osiadła
5 poczwarówka zwężona Vertigo angustior osiadła
6 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia osiadła
7 wydra Lutra lutra osiadła
8 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.404

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 16/02/2022
Data wejścia w życie: 03/03/2022