Zmiana rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 4 po pkt 9 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

2)
w załączniku do rozporządzenia w części I:
a)
w grupie 0:
w pkt 2:
––
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji Warszawa 0000078704
––
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15 Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. Gdynia 0000616517
––
lp. 17 otrzymuje brzmienie:
17 Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości Poznań 0000379574
w pkt 3 uchyla się lp. 3,
b)
w grupie A w pkt 1:
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5 Centrum Technologii Audiowizualnych Wrocław 000274909
uchyla się lp. 45,
c)
w grupie B:
w pkt 1:
––
uchyla się lp. 2-4,
––
dodaje się lp. 10-12 w brzmieniu:
10 Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego Olsztyn 383544690
11 Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE Toruń 385314450
12 Instytut Śląski Opole 384024780
w pkt 21p. 5-20 otrzymują brzmienie:
5 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna Białystok 0000037873
6 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna Bydgoszcz 0000183992
7 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna Gdańsk 0000195933
8 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna Katowice 0000139719
9 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna Kielce 0000124925
10 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna Koszalin 0000167073
11 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna Kraków 0000049387
12 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna Lublin 0000130672
13 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna Łódź 0000144209
14 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna Olsztyn 0000038114
15 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna Opole 0000124187
16 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna Poznań 0000097316
17 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna Szczecin 0000121087
18 "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" Wrocław 0000089881
19 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna Zielona Góra 0000082137
20 "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna Rzeszów 0000144370
w pkt 31p. 5 otrzymuje brzmienie:
5 Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej Warszawa 0000373135
w pkt 5:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 000001494
––
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8 Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Kraków 000275719
––
uchyla się lp. 29,
––
lp. 35 otrzymuje brzmienie:
35 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 030310705
––
lp. 37 otrzymuje brzmienie:
37 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Ciechanów 130869208
––
lp. 40 otrzymuje brzmienie:
40 Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Gniezno 634603839
––
lp. 44 otrzymuje brzmienie:
44 Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa Wałbrzych 891041167
––
lp. 46-52 otrzymują brzmienie:
46 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Sanok 371020877
47 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 831214367
48 Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Oświęcim 120073552
49 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Krosno 370468370
50 Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Piła 360002997
51 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz 250938764
52 Akademia Zamojska Zamość 060044114
––
lp. 56 otrzymuje brzmienie:
56 Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Płock 611038403
––
lp. 59 i 60 otrzymują brzmienie:
59 Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 100095322
60 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Suwałki 200026507
––
lp. 63 i 64 otrzymują brzmienie:
63 Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku Włocławek 911266951
64 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ 492722404
––
lp. 66 otrzymuje brzmienie:
66 Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Poznań 000275808
––
lp. 68 i 69 otrzymują brzmienie:
68 Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin 060059216
69 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław 930388062
w pkt 6:
––
uchyla się lp. 3,
––
lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13 Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łódź 0000855928
––
uchyla się lp. 14,
––
lp. 15 i 16 otrzymują brzmienie:
15 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000126823
16 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków 0000861078
––
lp. 19 i 20 otrzymują brzmienie:
19 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Warszawa 0000857893
20 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Kędzierzyn-Koźle 0000850420
––
lp. 29 otrzymuje brzmienie:
29 "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego Wrocław 0000096934
––
lp. 31 otrzymuje brzmienie:
31 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń 0000856159
––
lp. 33 i 34 otrzymują brzmienie:
33 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 0000850093
34 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Warszawa 0000862006
––
lp. 37-40 otrzymują brzmienie:
37 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa 0000861886
38 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa 0000858544
39 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 0000853498
40 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Gliwice 0000846236
––
uchyla się lp. 42,
––
lp. 44-46 otrzymują brzmienie:
44 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Katowice 0000858338
45 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy 0000854745
46 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej Poznań 0000853479
––
lp. 49 otrzymuje brzmienie:
49 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny Kraków 0000861401
––
uchyla się lp. 51,
––
lp. 52 otrzymuje brzmienie:
52 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" Poznań 0000861589
––
lp. 54 i 55 otrzymują brzmienie:
54 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa 0000848733
55 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego Łódź 0000853726
––
lp. 58 otrzymuje brzmienie:
58 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa Gliwice 0000855279
––
lp. 61 otrzymuje brzmienie:
61 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice 0000849773
––
lp. 66 i 67 otrzymują brzmienie:
66 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna Poznań 0000855845
67 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom 0000860815
––
uchyla się lp. 68,
––
lp. 69 i 70 otrzymują brzmienie:
69 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Warszawa 0000865821
70 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 0000851799
––
lp. 72 otrzymuje brzmienie:
72 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Puławy 0000149666
––
lp. 78 otrzymuje brzmienie:
78 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 0000171393
––
uchyla się lp. 80,
––
uchyla się lp. 83,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przedsiębiorstwa państwowe

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe Szczecin 0000111050
2 Państwowy Zarząd Powierniczy Kraków 0000512617
d)
w grupie C:
w pkt 1:
––
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3 Uniwersytet Morski w Gdyni Gdynia 000145112
––
lp. 30 otrzymuje brzmienie:
30 Uniwersytet Gdański w Gdańsku Gdańsk 000001330
––
lp. 38 otrzymuje brzmienie:
38 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 000001324
––
lp. 50 otrzymuje brzmienie:
50 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz 000001689
––
lp. 59 otrzymuje brzmienie:
59 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra 977924147
w pkt 3:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000144803
––
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000041396
––
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji Sosnowiec 0000084423
––
lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" Warszawa 0000860814
––
lp. 14 otrzymuje brzmienie:
14 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej Zabrze 0000862298
––
uchyla się lp. 15,
––
lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000069210
e)
w grupie D:
w pkt 1:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1 Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa 0000013759
––
lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości Potulice 0000157823
w pkt 2:
––
uchyla się lp. 9,
––
uchyla się lp. 12,
––
uchyla się lp. 30,
––
lp. 33 otrzymuje brzmienie:
33 Specjalistyczne Centrum. Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica-Zdrój 0000438391
––
uchyla się lp. 36,
––
uchyla się lp. 45,
––
dodaje się lp. 96 w brzmieniu:
96 Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. Warszawa 0000047774
w pkt 41p. 2 otrzymuje brzmienie:
2 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Warszawa 012199305
w pkt 6:
––
uchyla się lp. 1,
––
dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
3 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Warszawa 384561270
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) inne państwowe osoby prawne

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Szczyrk 0000029718
2 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Katowice 0000272147
3 PHH Hotele Sp. z o.o. Warszawa 0000219989
f)
w grupie E w pkt 2 dodaje się lp. 5 w brzmieniu:
5 Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. Warszawa 0000347416
g)
w grupie G w pkt 5:
uchyla się lp. 2,
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa 0000264771
3)
w załączniku do rozporządzenia w części II w grupie A dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
4 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000081582
§  2. 
1. 
Podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 11p. 11, w grupie D pkt 21p. 96 i pkt 61p. 3 oraz w grupie E pkt 21p. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnoszą opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca roku 2022 w stosunku do liczby dni w tym roku.
2. 
Podmiot, o którym mowa w załączniku w części II w grupie A lp. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnosi opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, o ile wyrazi zgodę generalną, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180).
3. 
Na poczet opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz opłat za lata następne, należnych od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie D pkt 61p. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie A pkt 11p. 45, grupie B pkt 11p. 2-4 oraz w grupie D pkt 61p. 1 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
4. 
Na poczet opłaty określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 należnej od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie:
1)
B pkt 61p. 69 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 68 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
2)
B pkt 61p. 70 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 51 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
3)
C pkt 11p. 39 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 51p. 29 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
4)
C pkt 31p. 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie C pkt 31p. 15 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
5)
G pkt 51p. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie G pkt 51p. 2 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.206

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 19/01/2022
Data ogłoszenia: 28/01/2022
Data wejścia w życie: 12/02/2022