Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 i 1933) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej "Tablicą", stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Uwagi do przeznaczeń zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

Lp. fdolna(kHz) fgórna(kHz) Przeznaczenie Użytkowanie
1 Poniżej 8,3 kHz (Nie przeznaczono)

5.53 5.54

2 8,3 9,0 POMOCE METEOROLOGICZNE 5.54A cywilne
3 9,0 11,3 RADIONAWIGACJA

POMOCE METEOROLOGICZNE 5.54A

cywilno-rządowe

cywilne

4 11,3 14,0 RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
5 14,00 19,95 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.57

5.56

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

6 19,95 20,05 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (20 kHz) cywilne
7 20,05 70,00 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.57

5.56

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

8 70 72 RADIONAWIGACJA 5.60 rządowe
9 72 84 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.57

RADIONAWIGACJA 5.60

5.56

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

rządowe

10 84 86 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rządowe
11 86 90 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.57

RADIONAWIGACJA

5.56

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

rządowe

12 90 110 RADIONAWIGACJA 5.62

Stała

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

13 110 112 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

RADIONAWIGACJA

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

14 112 115 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rządowe
15 115,0 117,6 RADIONAWIGACJA 5.60

Stała

Ruchoma morska

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

16 117,6 126,0 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

RADIONAWIGACJA 5.60

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

17 126 129 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rządowe
18 129 130 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

RADIONAWIGACJA 5.60

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

19 130,0 135,7 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

20 135,7 137,8 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

Amatorska 5.67A

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

21 137,8 148,5 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

5.64

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

22 148,5 255,0 RADIODYFUZJA cywilne
23 255,0 283,5 RADIONAWIGACJA LOTNICZA

RADIODYFUZJA

cywilno-rządowe

cywilne

24 283,5 315,0 RADIONAWIGACJA LOTNICZA

RADIONAWIGACJA MORSKA (radiolatarnie) 5.73

5.74

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

25 315 325 RADIONAWIGACJA LOTNICZA

Radionawigacja morska (radiolatarnie) 5.73

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

26 325 405 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
27 405 415 RADIONAWIGACJA 5.76 cywilno-rządowe
28 415 435 RUCHOMA MORSKA 5.79

RADIONAWIGACJA LOTNICZA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

29 435 472 RUCHOMA MORSKA 5.79

Radionawigacja lotnicza

5.82

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

30 472 479 RUCHOMA MORSKA 5.79

Radionawigacja lotnicza

Amatorska 5.80A

5.82

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

31 479 495 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A

Radionawigacja lotnicza

5.82

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

32 495 505 RUCHOMA MORSKA cywilno-rządowe
33 505,0 526,5 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A 5.84

RADIONAWIGACJA LOTNICZA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

34 526,5 1606,5 RADIODYFUZJA cywilne
35 1606,5 1625,0 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA MORSKA 5.90

5.92

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

36 1625 1635 STAŁA 5.93

RUCHOMA LĄDOWA 5.93

RADIOLOKALIZACJA

rządowe

rządowe

cywilno-rządowe

37 1635 1800 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA MORSKA 5.90

5.92

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

38 1800 1810 STAŁA 5.93

RUCHOMA LĄDOWA 5.93

RADIOLOKALIZACJA

rządowe

rządowe

cywilno-rządowe

39 1810 1850 AMATORSKA

5.100

cywilne
40 1850 2000 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

AMATORSKA 5.96

5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

41 2000 2025 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.92 5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

42 2025 2045 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

Pomoce meteorologiczne 5.104

5.92 5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

43 2045 2160 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA MORSKA

5.92

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

44 2160 2170 STAŁA 5.93

RUCHOMA LĄDOWA 5.93

RADIOLOKALIZACJA

rządowe

rządowe

cywilno-rządowe

45 2170,0 2173,5 RUCHOMA MORSKA cywilno-rządowe
46 2173,5 2190,5 RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza)

5.108 5.109 5.110 5.111

cywilno-rządowe
47 2190,5 2194,0 RUCHOMA MORSKA cywilno-rządowe
48 2194 2300 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.92 5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

49 2300 2498 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

RADIODYFUZJA 5.113

5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

50 2498 2501 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (2500 kHz) cywilne
51 2501 2502 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU Badania kosmiczne cywilne

cywilne

52 2502 2625 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.92 5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

53 2625 2650 RUCHOMA MORSKA

RADIONAWIGACJA MORSKA

5.92

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

54 2650 2850 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.92 5.103

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

55 2850 3025 RUCHOMA LOTNICZA (R)

5.111 5.115

cywilno-rządowe
56 3025 3155 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
57 3155 3200 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.116

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

58 3200 3230 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

RADIODYFUZJA 5.113

5.116

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

59 3230 3400 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

RADIODYFUZJA 5.113

5.116

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

60 3400 3500 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
61 3500 3800 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

AMATORSKA

5.92

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

62 3800 3900 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA LOTNICZA (OR)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

rządowe

63 3900 3950 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
64 3950 4000 STAŁA

RADIODYFUZJA

cywilno-rządowe

cywilne

65 4000 4063 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.127

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

66 4063 4438 STAŁA

RUCHOMA MORSKA 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

rządowe

cywilno-rządowe

67 4438 4488 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

Radiolokalizacja 5.132A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

68 4488 4650 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

69 4650 4700 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
70 4700 4750 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
71 4750 4850 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA LOTNICZA (OR)

RADIODYFUZJA 5.113

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

rządowe

cywilne

72 4850 4995 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RADIODYFUZJA 5.113

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

73 4995 5003 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (5000 kHz) cywilne
74 5003 5005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU

Badania kosmiczne

cywilne

cywilne

75 5005 5060 STAŁA

RADIODYFUZJA 5.113

cywilno-rządowe

cywilne

76 5060 5250 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

77 5250 5275 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Radiolokalizacja 5.132A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

78 5275,0 5351,5 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

79 5351,5 5366,5 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Amatorska 5.133B

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

80 5366,5 5450,0 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

81 5450 5480 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

RUCHOMA LOTNICZA (OR)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

rządowe

82 5480 5680 RUCHOMA LOTNICZA (R)

5.111 5.115

cywilno-rządowe
83 5680 5730 RUCHOMA LOTNICZA (OR)

5.111 5.115

rządowe
84 5730 5900 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

85 5900 5950 STAŁA 5.136

RUCHOMA LĄDOWA 5.136

RADIODYFUZJA 5.134

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

86 5950 6200 RADIODYFUZJA cywilne
87 6200 6525 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

cywilno-rządowe
88 6525 6685 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
89 6685 6765 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
90 6765 7000 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.138

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

91 7000 7100 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

92 7100 7200 AMATORSKA cywilne
93 7200 7300 RADIODYFUZJA cywilne
94 7300 7400 STAŁA 5.143 5.143B

RUCHOMA LĄDOWA 5.143 5.143B

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

rządowe

cywilne

95 7400 7450 STAŁA 5.143B

RUCHOMA LĄDOWA 5.143B

RADIODYFUZJA

rządowe

rządowe

cywilne

96 7450 8100 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

97 8100 8195 STAŁA

RUCHOMA MORSKA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

98 8195 8815 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

cywilno-rządowe
99 8815 8965 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
100 8965 9040 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
101 9040 9305 STAŁA rządowe
102 9305 9355 STAŁA

Radiolokalizacja 5.145A

rządowe

cywilno-rządowe

103 9355 9400 STAŁA rządowe
104 9400 9500 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

cywilne

105 9500 9900 STAŁA 5.147

RADIODYFUZJA

rządowe

cywilne

106 9900 9995 STAŁA rządowe
107 9995 10003 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (10000 kHz)

5.111

cywilne
108 10003 10005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU

Badania kosmiczne

5.111

cywilne

cywilne

109 10005 10100 RUCHOMA LOTNICZA (R)

5.111

cywilno-rządowe
110 10100 10150 STAŁA

Amatorska

cywilno-rządowe

cywilne

111 10150 11175 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

112 11175 11275 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
113 11275 11400 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
114 11400 11600 STAŁA cywilno-rządowe
115 11600 11650 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

cywilne

116 11650 12050 STAŁA 5.147

RADIODYFUZJA

cywilno-rządowe cywilne
117 12050 12100 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

cywilne

118 12100 12230 STAŁA cywilno-rządowe
119 12230 13200 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145 cywilno-rządowe
120 13200 13260 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
121 13260 13360 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
122 13360 13410 STAŁA

RADIOASTRONOMIA

5.149

rządowe

cywilne

123 13410 13450 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

124 13450 13550 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) Radiolokalizacja 5.132A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

125 13550 13570 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.150

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

126 13570 13600 STAŁA 5.151 cywilno-rządowe
RUCHOMA Z WYJĄTKIEM RUCHOMEJ LOTNICZEJ (R) 5.151 cywilno-rządowe
RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
127 13600 13800 RADIODYFUZJA cywilne
128 13800 13870 STAŁA 5.151 rządowe
RUCHOMA Z WYJĄTKIEM RUCHOMEJ LOTNICZEJ (R) 5.151 rządowe
RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
129 13870 14000 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

130 14000 14250 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

131 14250 14350 AMATORSKA cywilne
132 14350 14990 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

133 14990 15005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (15000 kHz)

5.111

cywilne
134 15005 15010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU Badania kosmiczne cywilne

cywilne

135 15010 15100 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
136 15100 15600 RADIODYFUZJA cywilne
137 15600 15800 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

cywilno-rządowe

cywilne

138 15800 16100 STAŁA cywilno-rządowe
139 16100 16200 STAŁA

Radiolokalizacja 5.145A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

140 16200 16360 STAŁA cywilno-rządowe
141 16360 17410 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145 cywilno-rządowe
142 17410 17480 STAŁA cywilno-rządowe
143 17480 17550 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

cywilne

144 17550 17900 RADIODYFUZJA cywilne
145 17900 17970 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
146 17970 18030 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
147 18030 18052 STAŁA rządowe
148 18052 18068 STAŁA

Badania kosmiczne

rządowe

cywilne

149 18068 18168 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

150 18168 18780 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

151 18780 18900 RUCHOMA MORSKA cywilno-rządowe
152 18900 19020 STAŁA 5.146

RADIODYFUZJA 5.134

rządowe

cywilne

153 19020 19680 STAŁA rządowe
154 19680 19800 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-rządowe
155 19800 19990 STAŁA rządowe
156 19990 19995 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU

Badania kosmiczne

5.111

cywilne

cywilne

157 19995 20010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (20000 kHz)

5.111

cywilne
158 20010 21000 STAŁA

Ruchoma

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

159 21000 21450 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

160 21450 21850 RADIODYFUZJA cywilne
161 21850 21870 STAŁA cywilno-rządowe
162 21870 21924 STAŁA 5.155B cywilno-rządowe
163 21924 22000 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rządowe
164 22000 22855 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-rządowe
165 22855 23000 STAŁA cywilno-rządowe
166 23000 23200 STAŁA

Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

167 23200 23350 STAŁA 5.156A

RUCHOMA LOTNICZA (OR)

rządowe

rządowe

168 23350 24000 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.157

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

169 24000 24450 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

170 24450 24600 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

Radiolokalizacja 5.132A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

171 24600 24890 STAŁA

RUCHOMA LĄDOWA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

172 24890 24990 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

173 24990 25005 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (25000 kHz) cywilne
174 25005 25010 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU Badania kosmiczne cywilne

cywilne

175 25010 25070 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

rządowe

rządowe

176 25070 25210 RUCHOMA MORSKA cywilno-rządowe
177 25210 25550 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

rządowe

rządowe

178 25550 25670 RADIOASTRONOMIA

5.149

cywilne
179 25670 26100 RADIODYFUZJA cywilne
180 26100 26175 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywilno-rządowe
181 26175 26200 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

182 26200 26350 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Radiolokalizacja 5.132A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

183 26350 27500 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

5.150

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

184 27500 28000 STAŁA

RUCHOMA

POMOCE METEOROLOGICZNE

rządowe

rządowe

cywilno-rządowe

185 28000 29700 AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA

cywilne

cywilne

Lp. fdolna(MHz) fgórna(MHz) Przeznaczenie Użytkowanie
186 29,700 30,005 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
187 30,005 30,010 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
OPERACJE KOSMICZNE (identyfikacja satelitów) cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE cywilno-rządowe
188 30,01 33,00 STAŁA rządowe
RUCHOMA

POL.22

rządowe
189 33,0 37,5 STAŁA

RUCHOMA

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

190 37,50 38,25 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Radioastronomia cywilne
5.149
191 38,25 39,00 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
192 39,00 39,50 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Radiolokalizacja 5.132A cywilno-rządowe
193 39,500 39,986 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
194 39,986 40,020 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Badania kosmiczne cywilne
195 40,02 40,98 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
5.150
196 40,980 41,015 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Badania kosmiczne cywilne
197 41,015 42,000 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
198 42,0 42,5 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Radiolokalizacja 5.132A cywilno-rządowe
199 42,5 44,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
200 44 47 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
201 47 48 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
202 48 50 RUCHOMA LĄDOWA 5.164

Radiolokalizacja 5.162A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

203 50 52 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe
Amatorska POL.30 cywilne
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
204 52,0000 52,0125 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
205 52,0125 52,0875 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 cywilne
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
206 52,0875 67,9500 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 rządowe
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
207 67,950 68,000 RUCHOMA LĄDOWA 5.164 cywilne
Radiolokalizacja 5.162A cywilno-rządowe
208 68,0 69,2 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.47 cywilne
209 69,2 69,9 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
210 69,9 70,0 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.47 cywilne
211 70,0 70,3 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Amatorska POL.38 cywilne
212 70,3 73,3 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.47 cywilne
5.149
213 73,3 74,1 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
5.149
214 74,1 74,8 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
5.149
215 74,8 75,2 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
5.180
216 75,2 77,5 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

rządowe

rządowe

217 77,5 79,0 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

218 79,0 79,7 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

rządowe

rządowe

219 79,7 85,0 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

220 85,0 87,5 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

rządowe

rządowe

221 87,5 100,0 RADIODYFUZJA cywilne
222 100 108 RADIODYFUZJA cywilne
223 108,000 117,975 RADIONAWIGACJA LOTNICZA

RUCHOMA LOTNICZA (R) 5.197A

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

224 117,975 132,000 RUCHOMA LOTNICZA (R)

5.111 5.200

cywilno-rządowe
225 132 136 RUCHOMA LOTNICZA (R)

RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.201 POL.22

cywilno-rządowe

rządowe

226 136 137 RUCHOMA LOTNICZA (R)

RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.202 POL.22

cywilno-rządowe

rządowe

227 137,000 137,025 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.208B 5.209 POL.7 cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) rządowe
5.208
228 137,025 137,175 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) rządowe
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.208B 5.209 POL.7 cywilne
5.208
229 137,175 137,825 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.208B 5.209 POL.7 cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) rządowe
5.208
230 137,825 138,000 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) rządowe
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 POL.7 cywilne
5.208
231 138,0 143,6 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
232 143,60 143,65 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
233 143,65 144,00 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rządowe
234 144 146 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
235 146,0 147,8 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) POL.22 rządowe
236 147,800 147,975 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

cywilne

cywilne

237 147,975 148,000 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilne
238 148,00 148,65 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 cywilne
5.218 5.219 5.221
239 148,65 149,90 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.209 cywilne
5.218 5.219 5.221 POL.8
240 149,90 150,05 RUCHOMA POL.50 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 cywilne
5.220 POL.25
241 150,050 151,625 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149 POL.25
242 151,625 151,775 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
243 151,775 153,000 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
244 153,00 154,00 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilne
Pomoce meteorologiczne cywilne
POL.25
245 154,00 154,40 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) cywilne
POL.25
246 154,4000 156,4875 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

247 156,4875 156,5125 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza poprzez DSC)

5.226 5.227 POL.25

cywilno-rządowe
248 156,5125 156,5375 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza poprzez DSC)

5.111 5.226 POL.25

cywilno-rządowe
249 156,5375 156,5625 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza poprzez DSC)

5.226 5.227 POL.25

cywilno-rządowe
250 156,5625 156,7625 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

251 156,7625 156,7875 RUCHOMA MORSKA

Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos)

5.111 5.226 5.228

cywilno-rządowe

cywilne

252 156,7875 156,8125 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza)

5.111 5.226

cywilno-rządowe
253 156,8125 156,8375 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza)

Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos)

5.111 5.226 5.228

cywilno-rządowe cywilne
254 156,8375 157,4500 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

255 157,45 157,95 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

rządowe

rządowe

256 157,950 158,575 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

cywilne

cywilne

257 158,575 158,950 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

rządowe

rządowe

258 158,95 159,20 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

cywilne

cywilne

259 159,200 159,625 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

rządowe

rządowe

260 159,625 159,900 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POL.25

cywilne

cywilne

261 159,900 160,975 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

262 160,975 161,475 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotnicze

POL.25

rządowe

rządowe

263 161,4750 161,9375 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

264 161,9375 161,9625 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Ruchoma satelitarna morska (Ziemia-kosmos) 5.228AA

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

265 161,9625 161,9875 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

266 161,9875 162,0125 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Ruchoma satelitarna morska (Ziemia-kosmos) 5.228AA

5.226 POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

267 162,0125 162,0375 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

268 162,0375 162,0500 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.226

POL.25

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

269 162,05 162,25 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
POL.25
270 162,25 164,50 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
POL.25
271 164,5 167,5 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
POL.25
272 167,50 169,15 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
POL.25
273 169,15 169,40 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
POL.25
274 169,4000 169,8125 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
POL.25
275 169,8125 172,0000 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
POL.25
276 172 174 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
POL.25
277 174 223 RADIODYFUZJA cywilne
278 223 230 RADIODYFUZJA cywilne
Stała rządowe
Ruchoma rządowe
279 230 235 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
280 235,00 242,95 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
281 242,95 243,05 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 cywilno-rządowe
5.111 5.256
282 243,05 267,00 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
283 267 272 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.257
284 272 273 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
285 273 312 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
286 312 315 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Ruchoma satelitarna 5.254 5.255 rządowe
287 315 322 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
288 322,0 328,6 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
289 328,6 335,4 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.258 cywilno-rządowe
290 335,4 387,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
291 387 390 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 rządowe
292 390,0 399,9 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rządowe
293 399,90 400,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 5.220 cywil no-rządowe
294 400,05 400,15 WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU (400,1 MHz) cywilne
5.261
295 400,15 401,00 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.208B 5.209 cywilne
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 5.263 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.264 POL.10
296 401 402 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
297 402 403 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
298 403 406 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
Stała cywilno-rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
5.265
299 406,0 406,1 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)

5.265 5.266 5.267

cywilne
300 406,1 410,0 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149 5.265
301 410 412 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-kosmos) 5.268 cywilne
302 412 420 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-kosmos) 5.268 cywilne
303 420 422 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
Radiolokalizacja rządowe
304 422 430 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja rządowe
305 430 432 STAŁA 5.277 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
AMATORSKA cywilne
306 432,00 433,05 STAŁA 5.277 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
AMATORSKA cywilne
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) 5.279A cywilne
307 433,05 434,79 STAŁA 5.277 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
AMATORSKA cywilne
Ruchoma lądowa cywilno-rządowe
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) 5.279A cywilne
5.138
308 434,79 438,00 STAŁA 5.277

RADIOLOKALIZACJA

AMATORSKA

AMATORSKA SATELITARNA 5.282

Satelitarne badania Ziemi (aktywne) 5.279A

cywilno-rządowe

rządowe

cywilne

cywilne

cywilne

309 438 440 STAŁA 5.277 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
AMATORSKA cywilne
310 440 446 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
Radiolokalizacja rządowe
311 446,0 446,2 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja rządowe
312 446,2 448,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
Radiolokalizacja rządowe
313 448 450 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.47 cywilne
Radiolokalizacja rządowe
5.286
314 450,0 452,5 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.286AA rządowe
5.286
315 452,5 455,0 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA cywilne
5.209 5.286A
316 455 456 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA cywilne
5.209 5.286A
317 456 457 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA cywilne
318 457 459 STAŁA

RUCHOMA 5.286AA

5.287

cywilno-rządowe cywilne
319 459 460 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA POL.23 cywilne
5.209 5.286A
320 460,0 462,5 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.286AA rządowe
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.289
321 462,5 467,0 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.289
322 467,0 469,7 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.287 5.289
323 469,7 470,0 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.286AA POL.23 cywilne
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.289
324 470 694 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma 5.296 cywilne
5.149 5.306 5.311A
325 694 790 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.312A 5.317A cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
5.311A
326 790 860 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
327 860 862 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rządowe
RADIODYFUZJA cywilne
POL.42
328 862 864 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A POL.32 rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rządowe
329 864 870 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.316B 5.317A cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rządowe
POL.45
330 870 876 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A POL.47 cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rządowe
POL.45
331 876 880 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
POL.43
332 880 890 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
333 890 915 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rządowe
334 915 921 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilno-rządowe
Radiolokalizacja POL.12 rządowe
335 921 925 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rządowe
POL.43
336 925 942 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rządowe
337 942 960 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.317A cywilne
338 960 1164 RUCHOMA LOTNICZA (R) 5.327A cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.328 cywilno-rządowe
5.328AA POL.29
339 1164 1215 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.328 cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328B cywilno-rządowe
5.328A POL.29
340 1215 1240 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328B 5.329 5.329A cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.332
341 1240 1300 RADIONAWIGACJA 5.331 rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328B 5.329 5.329A cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.282 cywilne
5.332 5.335A
342 1300 1350 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
5.149 5.337A
343 1350 1400 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOLOKALIZACJA POL.44 cywilno-rządowe
5.149 5.338A 5.339
344 1400 1427 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340 5.341
345 1427 1429 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.341A OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) rządowe

cywilne

5.338A 5.341
346 1429 1452 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.341A cywilno-rządowe
5.338A 5.341
347 1452 1492 STAŁA POL. 15 cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.15 cywilno-rządowe
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.208B cywilne
5.341 5.345
348 1492 1518 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.341A cywilno-rządowe
5.341
349 1518 1525 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.348 5.348A cywilne
5.341
350 1525 1530 STAŁA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
Satelitarne badania Ziemi cywilne
5.341 5.351 5.354
351 1530 1535 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 5.353A cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
Satelitarne badania Ziemi

5.341 5.351 5.354

cywilne
352 1535 1550 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A

cywilne
353 1550 1559 STAŁA 5.359

RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.354 5.357 5.357A

rządowe

cywilne

354 1559 1610 RADIONAWIGACJA LOTNICZA

RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341 POL.49

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

355 1610,0 1610,6 STAŁA 5.359

RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A

RADIONAWIGACJA LOTNICZA

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

356 1610,6 1613,8 STAŁA 5.359

RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A

RADIONAWIGACJA LOTNICZA

RADIOASTRONOMIA

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilne

357 1613,8 1626,5 STAŁA 5.359

RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A

RADIONAWIGACJA LOTNICZA

Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371

rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

358 1626,5 1645,5 STAŁA 5.359

RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)

5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374

rządowe

cywilne

359 1645,5 1646,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)

5.341 5.354 5.375

cywilne
360 1646,5 1656,5 STAŁA 5.359 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
5.341 5.351 5.354 5.357A 5.376
361 1656,5 1660,0 STAŁA 5.359 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
5.341 5.351 5.354 5.374
362 1660,0 1660,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
363 1660,5 1668,0 RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
5.149 5.341 5.379A
364 1668,0 1668,4 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 5.379B 5.379C cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Stała rządowe
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
5.149 5.341 5.379A
365 1668,4 1670,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 5.379B 5.379C cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilne
5.149 5.341 5.379D
366 1670 1675 STAŁA rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 5.379B cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
5.341 5.379D 5.380A
367 1675 1690 STAŁA

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

POMOCE METEOROLOGICZNE

METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

5.341

rządowe

rządowe

cywilno-rządowe

cywilno-rządowe

368 1690 1700 STAŁA 5.382 rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.382 rządowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.289 5.341
369 1700 1710 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.289 5.341
370 1710 1785 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.384A cywilne
5.149 5.341 5.385
371 1785 1800 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rządowe
372 1800 1805 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384A cywilne
373 1805 1880 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.384A cywilne
374 1880 1885 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.384A cywilne
375 1885 1900 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
5.388
376 1900 1980 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
5.388
377 1980 2010 STAŁA rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
5.388 5.389A POL.46
378 2010 2025 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
5.388
379 2025 2070 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.391 rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392 POL.25
380 2070 2110 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392 POL.25
381 2110 2120 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos) cywilne
5.388
382 2120 2170 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
5.388
383 2170 2200 STAŁA rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
5.388 5.389A POL.25 POL.46
384 2200 2250 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.391 rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392 POL.25
385 2250 2265 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392 POL.25
386 2265 2290 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.391 POL.39 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392 POL.25
387 2290 2300 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.39 cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne
POL.25
388 2300 2350 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rządowe
Radiolokalizacja rządowe
Amatorska cywilne
POL.25
389 2350 2400 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.384A cywilne
Radiolokalizacja rządowe
Amatorska

POL.25

cywilne
390 2400 2450 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Radiolokalizacja rządowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna 5.282

5.150

cywilne
391 2450,0 2483,5 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Radiolokalizacja rządowe
5.150
392 2483,5 2500,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
RADIOLOKACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.398 cywilno-rządowe
Radiolokalizacja cywilno-rządowe
5.150 5.402
393 2500 2520 STAŁA 5.410 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
394 2520 2655 STAŁA 5.410 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5.416 cywilne
5.339 5.403 5.418B 5.418C POL.25
395 2655 2670 STAŁA 5.410 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.208B 5.413 5.416 cywilne
Radioastronomia cywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
Badania kosmiczne (pasywne) cywilne
5.149 5.420 POL.25
396 2670 2690 STAŁA 5.410 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
Radioastronomia cywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
Badania kosmiczne (pasywne)

5.149 POL.25

cywilne
397 2690 2700 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
398 2700 2900 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rządowe
Radiolokalizacja cywilno-rządowe
5.423
399 2900 3100 RADIONAWIGACJA 5.426 rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.424A rządowe
5.425 5.427 POL.22
400 3100 3300 RADIOLOKALIZACJA rządowe
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilne
Badania kosmiczne (aktywne) cywilne
5.149
401 3300 3400 RADIOLOKALIZACJA rządowe
5.149
402 3400 3410 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430A cywilne
Radiolokalizacja rządowe
Amatorska POL.38 cywilne
POL.48
403 3410 3600 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.430A cywilne
Radiolokalizacja rządowe
POL.48
404 3600 3800 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilne
405 3800 4200 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma cywilne
406 4200 4400 RUCHOMA LOTNICZA (R) 5.436 cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.438 cywilno-rządowe
5.437 5.440
407 4400 4500 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
408 4500 4800 STAŁA rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 cywilne
RUCHOMA rządowe
409 4800 4990 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.442 rządowe
Radioastronomia cywilne
5.149 5.339
410 4990 5000 STAŁA rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Badania kosmiczne (pasywne) cywilne
5.149
411 5000 5010 RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) 5.443AA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
412 5010 5030 RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) 5.443AA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.328B 5.443B cywilno-rządowe
POL.25
413 5030 5091 RUCHOMA LOTNICZA (R) 5.443C cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) 5.443D cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
5.444 POL.25
414 5091 5150 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.444A cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA 5.444B cywilno-rządowe
RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R) 5.443AA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
5.444 POL.25
415 5150 5250 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.447A cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.446B cywilne
RUCHOMA LOTNICZA 5.446C cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA rządowe
5.446 5.447B 5.447C POL.25
416 5250 5255 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.447F cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE 5.447D cywilne
5.448A
417 5255 5350 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.447F cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.448A
418 5350 5460 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.449 rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.448D rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.448B cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) 5.448C cywilne
419 5460 5470 RADIONAWIGACJA 5.449 rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.448D rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.448B
420 5470 5570 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.450A rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKA rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.450B rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE(aktywne) cywilne
5.448B
421 5570 5650 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.450A rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKA rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.450B POL.22

5.452

rządowe
422 5650 5725 RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.450A rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Badania kosmiczne (daleki kosmos) cywilne
5.282
423 5725 5830 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
5.150
424 5830 5850 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.150
425 5850 5925 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RUCHOMA cywilne
5.150
426 5925 6425 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A cywilne
RUCHOMA cywilne
POL.25
427 6425 6700 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RUCHOMA cywilno-rządowe
5.149 5.440 5.458 POL.25
428 6700 7075 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-Ziemia) 5.441 cywilne
RUCHOMA rządowe
5.458 5.458A 5.458B POL.25
429 7075 7145 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
5.458 POL.25
430 7145 7190 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos) cywilne
5.458 POL.25
431 7190 7235 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) 5.460A 5.460B cywilne
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) 5.460 cywilne
5.458 POL.25
432 7235 7250 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) 5.460A cywilne
5.458 POL.25
433 7250 7300 STAŁA rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461 rządowe
POL.25
434 7300 7375 STAŁA POL.47 cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461 cywilno-rządowe
POL.25
435 7375 7450 STAŁA POL.47 cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA MORSKA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461AA 5.461AB cywilno-rządowe
POL.25
436 7450 7550 STAŁA POL.47 cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA MORSKA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461AA 5.461AB cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.461A
437 7550 7750 STAŁA POL.47 cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RUCHOMA MORSKA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461AA 5.461AB cywilno-rządowe
438 7750 7850 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461B cywilno-rządowe
439 7850 7900 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461B cywilno-rządowe
POL.25
440 7900 7975 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461 cywilno-rządowe
POL.25
441 7975 8025 STAŁA rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461 rządowe
POL.25
442 8025 8175 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.463 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.462A POL.25
443 8175 8215 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.463 cywilno-rządowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia)

5.462A POL.25

cywilno-rządowe
444 8215 8400 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.463 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
5.462A POL.25
445 8400 8500 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 5.465 cywilne
446 8500 8550 RUCHOMA 5.469 rządowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
447 8550 8650 RUCHOMA 5.469 rządowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.469A
448 8650 8750 RUCHOMA 5.469 rządowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
449 8750 8850 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.470 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
450 8850 9000 RADIONAWIGACJA 5.473 cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
451 9000 9200 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
5.473A
452 9200 9300 RADIONAWIGACJA 5.473 cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA MORSKA 5.472 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.474A 5.474B 5.474C cywilno-rządowe
5.474 5.474D
453 9300 9500 RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
454 9500 9800 RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.476A
455 9800 9900 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
Stała cywilno-rządowe
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilno-rządowe
Badania kosmiczne (aktywne)

5.478A 5.478B

cywilne
456 9900 10000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.474A 5.474B 5.474C cywilno-rządowe
Stała cywilno-rządowe
5.474D 5.479
Lp. fdolna(GHz) fgórna(GHz) Przeznaczenie Użytkowanie
457 10,00 10,15 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.474A 5.474B 5.474C cywilno-rządowe
Amatorska cywilne
5.474D 5.479
458 10,15 10,30 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.474A 5.474B 5.474C cywilno-rządowe
Amatorska cywilne
5.474D
459 10,3 10,4 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.474A 5.474B 5.474C rządowe
Amatorska cywilne
5.474D
460 10,40 10,45 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
461 10,45 10,50 RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
462 10,50 10,55 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
Radiolokalizacja rządowe
463 10,55 10,60 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja rządowe
464 10,60 10,68 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Radiolokalizacja cywilno-rządowe
5.149 5.482 5.482A
465 10,68 10,70 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
466 10,70 10,95 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 (Ziemia-kosmos) 5.484 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
467 10,95 11,20 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.484B (Ziemia-kosmos) 5.484 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
468 11,20 11,45 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 (Ziemia-kosmos) 5.484 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
469 11,45 11,70 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.484 5.484B cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
470 11,7 12,5 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.492 cywilne
5.487 5.487A POL.25
471 12,50 12,75 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.484B (Ziemia-kosmos) cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
POL.25
472 12,75 13,25 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.441 cywilne
RUCHOMA cywilno-rządowe
Badania kosmiczne (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne
POL.25
473 13,25 13,40 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.497 rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.498A POL.25
474 13,40 13,65 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.499A 5.499B cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE 5.499C 5.499D cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
5.499E 5.501B POL.25
475 13,65 13,75 RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE 5.501A cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
5.501B POL.25
476 13,75 14,00 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5.502 5.503
477 14,00 14,25 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484A 5.484B cywilne
RADIONAWIGACJA 5.504 rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.504B 5.506A cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5.504A POL.25
478 14,25 14,30 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484A 5.484B cywilne
RADIONAWIGACJA 5.504 rządowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.504B 5.506A 5.508A cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5.504A POL.25
479 14,3 14,4 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484A 5.484B cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.504B 5.506A 5.509A cywilne
Radionawigacja satelitarna cywilne
5.504A POL.25
480 14,40 14,47 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484A 5.484B cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.504B 5.506A 5.509A cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.504A
481 14,47 14,50 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.457A 5.484A cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.504B 5.506A 5.509A cywilne
Radioastronomia cywilne
5.149 5.504A
482 14,50 14,62 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA rządowe
Badania kosmiczne 5.509G cywilne
POL.25
483 14,62 14,80 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Badania kosmiczne 5.509G cywilne
POL.25
484 14,80 15,23 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
Badania kosmiczne cywilne
5.339 POL.25
485 15,23 15,35 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
Badania kosmiczne cywilne
5.339 POL.25
486 15,35 15,40 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
487 15,40 15,43 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.511E 5.511F cywilno-rządowe
488 15,43 15,63 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.511A cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.511E 5.511F cywilno-rządowe
5.511C
489 15,63 15,70 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.511E 5.511F cywilno-rządowe
490 15,7 16,6 RADIOLOKALIZACJA rządowe
491 16,6 17,1 RADIOLOKALIZACJA rządowe
Badania kosmiczne (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos) cywilne
492 17,1 17,2 RADIOLOKALIZACJA rządowe
493 17,2 17,3 RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.513A
494 17,3 17,7 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516 (kosmos-Ziemia) 5.516A 5.516B cywilne
Radiolokalizacja rządowe
495 17,7 18,1 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.516 cywilne
RUCHOMA cywilno-rządowe
496 18,1 18,4 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.520 cywilne
RUCHOMA cywilne
5.519
497 18,4 18,6 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516B cywilne
RUCHOMA cywilne
498 18,6 18,8 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.522B cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
Badania kosmiczne (pasywne) cywilne
5.522A
499 18,8 19,3 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.523A cywilne
RUCHOMA cywilno-rządowe
500 19,3 19,7 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E cywilne
RUCHOMA cywilne
501 19,7 20,1 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516B 5.484B 5.527A cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
502 20,1 20,2 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A 5.516B 5.484B 5.527A cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
5.525 5.526 5.527 5.528
503 20,2 21,2 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (kosmos-Ziemia) cywilne
504 21,2 21,4 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
505 21,4 22,0 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.208B cywilne
5.530A 5.530B 5.530D
506 22,00 22,21 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
5.149
507 22,21 22,50 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.149 5.532
508 22,50 22,55 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
509 22,55 23,15 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.532A cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.338A cywilne
5.149
510 23,15 23,55 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.338A cywilne
511 23,55 23,60 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
512 23,6 24,0 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
513 24,00 24,05 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
5.150
514 24,05 24,25 RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilne
5.150
515 24,25 24,45 STAŁA cywilne
516 24,45 24,65 STAŁA cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
517 24,65 24,75 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.532B cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
518 24,75 25,25 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.532B cywilne
519 25,25 25,50 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
520 25,5 26,5 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) 5.536B cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
5.536A
521 26,5 26,9 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) 5.536B cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu

(Ziemia-kosmos)

5.536A

cywilne
521a 26,9 27,0 STAŁA POL.51 cywilno-rządowe
RUCHOMA POL.51 cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) 5.536B cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu

(Ziemia-kosmos)

5.536A

cywilne
522 27,0 27,3 STAŁA POL.51 cywilno-rządowe
RUCHOMA POL.51 cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
522a 27,3 27,5 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
523 27,5 28,5 STAŁA POL.23 cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.539 cywilne
5.538 5.540
524 28,5 29,1 STAŁA POL.23 cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 cywilne
RUCHOMA POL.23 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne
5.540
525 29,1 29,5 STAŁA POL.23 cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A cywilne
RUCHOMA POL.23 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne
5.540
526 29,5 29,9 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywilne
5.540
527 29,9 30,0 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 5.543 cywilne
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
528 30 31 STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.338A rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
529 31,0 31,3 STAŁA 5.338A cywilne
RUCHOMA cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) cywilne
Badania kosmiczne 5.544

5.149

cywilne
530 31,3 31,5 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
531 31,5 31,8 STAŁA 5.546 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.546 cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.149
532 31,8 32,0 STAŁA 5.547A cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547 5.548
533 32,0 32,3 STAŁA 5.547A cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547 5.548
534 32,3 33,0 STAŁA 5.547A cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
5.547 5.548
535 33,0 33,4 STAŁA 5.547A cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
5.547
536 33,4 34,2 RADIOLOKALIZACJA POL.22 rządowe
537 34,2 34,7 RADIOLOKALIZACJA rządowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos) cywilne
538 34,7 35,2 RADIOLOKALIZACJA

Badania kosmiczne

rządowe

cywilne

539 35,2 35,5 RADIOLOKALIZACJA rządowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
540 35,5 36,0 RADIOLOKALIZACJA rządowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.549A
541 36 37 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.149 5.550A
542 37,0 37,5 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547
543 37,5 38,0 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547
544 38,0 39,5 STAŁA cywilno-rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilno-rządowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547
545 39,5 40,0 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516B rządowe
RUCHOMA cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia)

5.547

cywilne
546 40,0 40,5 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516B rządowe
RUCHOMA cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
547 40,5 41,0 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
Ruchoma cywilne
5.547
548 41,0 42,5 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.516B cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
Ruchoma cywilne
5.547 5.551H 5.551I
549 42,5 43,5 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149 5.547
550 43,5 45,5 RUCHOMA 5.553 rządowe
RUCHOMA SATELITARNA rządowe
RADIONAWIGACJA rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA rządowe
5.554
551 45,5 47,0 RUCHOMA 5.553 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rządowe
5.554
552 47,0 47,2 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
553 47,2 47,5 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RUCHOMA cywilne
5.552A
554 47,5 47,9 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516B 5.554A cywilne
RUCHOMA cywilne
555 47,9 48,2 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RUCHOMA cywilne
5.552A
556 48,20 48,54 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516B 5.554A 5.555B cywilne
RUCHOMA cywilne
557 48,54 49,44 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RUCHOMA cywilne
5.149 5.340 5.555
558 49,44 50,20 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.338A 5.552 (kosmos-Ziemia) 5.516B 5.554A 5.555B cywilne
RUCHOMA cywilne
559 50,2 50,4 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
560 50,4 51,4 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.338A cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
561 51,4 52,6 STAŁA 5.338A cywilne
RUCHOMA cywilne
5.547 5.556
562 52,60 54,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340 5.556
563 54,25 55,78 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
564 55,78 56,90 STAŁA 5.557A cywilne
RUCHOMA 5.558 cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
5.547
565 56,9 57,0 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.558 cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.558A cywilne
5.547
566 57,0 58,2 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.558 cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
5.547
567 58,2 59,0 STAŁA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.547 5.556
568 59,0 59,3 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.558 rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559 rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) MIĘDZYSATELITARNA 5.556A cywilne

cywilne

569 59,3 61,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA 5.558 rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559 rządowe
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
570 61 63 STAŁA cywilno-rządowe
RUCHOMA 5.558 cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559 cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
5.138
571 63 64 STAŁA cywilne
RUCHOMA 5.558 cywilne
RADIOLOKALIZACJA 5.559 cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
572 64 65 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
5.547 5.556
573 65 66 STAŁA cywilne
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI cywilne
BADANIA KOSMICZNE cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
5.547
574 66 71 RUCHOMA 5.553 5.558 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilne
MIĘDZYSATELITARNA cywilne
5.554
575 71 73 STAŁA rządowe
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rządowe
576 73 74 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rządowe
577 74 76 STAŁA cywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.561
578 76 77 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149
579 77,0 77,5 RADIOLOKALIZACJA rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149
580 77,5 78,0 RADIOLOKALIZACJA 5.559B cywilne
AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
Radioastronomia cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149
581 78 79 RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Radioastronomia cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia)

5.149 5.560

cywilne
582 79 81 RADIOASTRONOMIA cywilne
RADIOLOKALIZACJA rządowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia)

5.149

cywilne
583 81 83 STAŁA 5.338A rządowe
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe
RUCHOMA rządowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Amatorska 5.561A cywilne
Amatorska satelitarna 5.561A cywilne
5.149
584 83 84 STAŁA 5.338A cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RUCHOMA cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149
585 84 86 STAŁA 5.338A cywilne
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
586 86 92 RADIOASTRONOMIA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
587 92 94 STAŁA 5.338A rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
588 94,0 94,1 RADIOLOKALIZACJA rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilno-rządowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Radioastronomia cywilne
5.562 5.562A
589 94,1 95,0 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
590 95 100 STAŁA rządowe
RUCHOMA rządowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rządowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rządowe
RADIOLOKALIZACJA rządowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149 5.554
591 100 102 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341
592 102 105 STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.341
593 105,0 109,5 STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
594 109,5 111,8 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341
595 111,80 114,25 STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
596 114,25 116,00 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341
597 116,00 119,98 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562C

5.341

598 119,98 122,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562C

5.138 5.341

599 122,25 123,00 STAŁA
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA
Amatorska
5.138
600 123 130 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
Radioastronomia
5.149 5.554
601 130 134 STAŁA
RUCHOMA 5.558
RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.562E
MIĘDZYSATELITARNA
5.149 5.562A
602 134 136 AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia
603 136 141 RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
Amatorska
Amatorska satelitarna

5.149

604 141,0 148,5 STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
5.149
605 148,5 151,5 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340
606 151,5 155,5 STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
5.149
607 155,5 158,5 STAŁA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) 5.562F
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B

5.149 5.562G

608 158,5 164,0 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
609 164 167 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340
610 167,0 174,5 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA

5.149

611 174,5 174,8 STAŁA
RUCHOMA 5.558
MIĘDZYSATELITARNA
612 174,8 182,0 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562H
613 182 185 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340
614 185 190 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
MIĘDZYSATELITARNA 5.562H
615 190,0 191,8 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340
616 191,8 200,0 STAŁA
RUCHOMA 5.558
RUCHOMA SATELITARNA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
MIĘDZYSATELITARNA
5.149 5.341 5.554
617 200 202 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341 5.563A
618 202 209 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341 5.563A
619 209 217 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.341
620 217 226 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B
5.149 5.341
621 226,0 231,5 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340
622 231,5 232,0 STAŁA
RUCHOMA
Radiolokalizacja
623 232 235 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
Radiolokalizacja
624 235 238 STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.563A 5.563B
625 238 240 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
RADIOLOKALIZACJA
626 240 241 STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
627 241 248 RADIOLOKALIZACJA
RADIOASTRONOMIA
Amatorska
Amatorska satelitarna

5.138 5.149

628 248 250 AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia
5.149
629 250 252 RADIOASTRONOMIA
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.563A
630 252 265 STAŁA
RUCHOMA
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA RADIOASTRONOMIA

5.149 5.554

631 265 275 STAŁA
STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
5.149 5.563A
632 275 3000 (Nie przeznaczono) 5.565

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

UWAGI DO PRZEZNACZEŃ ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

1. 

Uwagi polskiej administracji telekomunikacji

POL.7 Zakres częstotliwości 137-138 MHz może być wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną wyłącznie do celów eksperymentalnych po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.8 Zakres częstotliwości 148,65-149,90 MHz może być wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

POL.10 Zakres częstotliwości 400,15-401,00 MHz może być wykorzystywany przez służby stałe wyłącznie na potrzeby taktycznych linii radiowych.

POL.12 W zakresie częstotliwości 890-942 MHz służba radiolokalizacyjna jest wykonywana wyłącznie przez radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urządzenia radarowego pracującego w zasięgu zakłóceniowym wód terytorialnych musi być skoordynowane.

POL.15 Zakres 1452-1492 MHz jest użytkowany jako zakres rządowy w służbie stałej lub służbie ruchomej z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej najpóźniej do dnia ogłoszenia odpowiednio przetargu, konkursu lub aukcji na rozdysponowanie tego zakresu częstotliwości, uwzględniającego zharmonizowany na szczeblu ogólnoświatowym lub europejskim sposób wykorzystywania tych częstotliwości.

POL.22 Dopuszcza się użytkowanie jako cywilne określonych częstotliwości po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

POL.23 Dopuszcza się użytkowanie jako rządowe określonych częstotliwości po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

POL.25 W zakresach częstotliwości 149,900-151,625 MHz, 153-174 MHz, 2025-2110 MHz, 2170-2400 MHz, 2520-2690 MHz, 5010-5250 MHz, 5925-7450 MHz, 7850-8400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości na potrzeby służby radiolokalizacyjnej. Stacje pracujące w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji innych służb, dla których powyższe zakresy są przeznaczone, ani nie mogą żądać od nich ochrony.

POL.29 W zakresie częstotliwości 960-1215 MHz dopuszcza się użytkowanie wojskowego systemu wymiany informacji JTIDS/MIDS (Joint Tactical Information Distribution System/Multifunctional Information Distribution System) na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, sił zbrojnych państw NATO oraz państw uczestniczących w programie Partnerstwo dla Pokoju.

POL.30 W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W (e.i.r.p.).

POL.32 Zakres 862-864 MHz może być wykorzystany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Takie wykorzystanie jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających pozwolenia wydane przed dniem 1 stycznia 2005 r. i na warunkach określonych w tych pozwoleniach.

POL.38 Zakresy częstotliwości 70,0-70,3 MHz oraz 3400-3410 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W (e.i.r.p.) i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783.

POL.39 Zakres częstotliwości 2265-2300 MHz może być wykorzystywany przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności reportażowej (ENG/OB). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej niezwłocznie przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje o wydanych na potrzeby takiego wykorzystania rezerwacjach częstotliwości oraz pozwoleniach radiowych.

POL.42 Do dnia 31 grudnia 2017 r. zakres częstotliwości 860-862 MHz nie może być wykorzystywany przez stacje bazowe w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej zlokalizowane w następujących gminach [w nawiasach podano identyfikatory terytorialne z rejestru TERYT prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.)]:

Aleksandrów Kujawski, gmina wiejska (0401042),

Zakrzewo, gmina wiejska (0401092),

Nowa Wieś Wielka, gmina wiejska (0403052),

Solec Kujawski, gmina miejsko-wiejska (0403083),

Inowrocław, gmina miejska (0407011),

Dąbrowa Biskupia, gmina wiejska (0407022),

Gniewkowo, gmina miejsko-wiejska (0407033),

Inowrocław, gmina wiejska (0407042),

Janikowo, gmina miejsko-wiejska (0407053),

Kruszwica, gmina miejsko-wiejska (0407063),

Pakość, gmina miejsko-wiejska (0407073),

Rojewo, gmina wiejska (0407082),

Złotniki Kujawskie, gmina wiejska (0407092),

Strzelno, gmina miejsko-wiejska (0409043),

Dobre, gmina wiejska (0411032),

Wielka Nieszawka, gmina wiejska (0415082),

Barcin, gmina miejsko-wiejska (0419013),

Puławy, gmina miejska (0614011),

Baranów, gmina wiejska (0614022),

Janowiec, gmina wiejska (0614032),

Końskowola, gmina wiejska (0614052),

Puławy, gmina wiejska (0614092),

Żyrzyn, gmina wiejska (0614112),

Dęblin, gmina miejska (0616011),

Kłoczew, gmina wiejska (0616022),

Nowodwór, gmina wiejska (0616032),

Ryki, gmina miejsko-wiejska (0616043),

Stężyca, gmina wiejska (0616052),

Ułęż, gmina wiejska (0616062),

Bełchatów, gmina miejska (1001011),

Bełchatów, gmina wiejska (1001022),

Drużbice, gmina wiejska (1001032),

Kluki, gmina wiejska (1001052),

Szczerców, gmina wiejska (1001072),

Zelów, gmina miejsko-wiejska (1001083),

Buczek, gmina wiejska (1003012),

Łask, gmina miejsko-wiejska (1003023),

Sędziejowice, gmina wiejska (1003032),

Widawa, gmina wiejska (1003042),

Wodzierady, gmina wiejska (1003052),

Pabianice, gmina miejska (1008021),

Dłutów, gmina wiejska (1008032),

Dobroń, gmina wiejska (1008042),

Ksawerów, gmina wiejska (1008052),

Pabianice, gmina wiejska (1008072),

Grabica, gmina wiejska (1010042),

Zduńska Wola, gmina miejska (1019011),

Szadek, gmina miejsko-wiejska (1019023),

Zapolice, gmina wiejska (1019032),

Zduńska Wola, gmina wiejska (1019042),

Stara Błotnica, gmina wiejska (1401042),

Trojanów, gmina wiejska (1403122),

Garbatka-Letnisko, gmina wiejska (1407012),

Głowaczów, gmina wiejska (1407022),

Gniewoszów, gmina wiejska (1407032),

Kozienice, gmina miejsko-wiejska (1407053),

Sieciechów, gmina wiejska (1407072),

Pionki, gmina miejska (1425011),

Gózd, gmina wiejska (1425022),

Iłża, gmina miejsko-wiejska (1425033),

Jastrzębia, gmina wiejska (1425042),

Jedlińsk, gmina wiejska (1425052),

Jedlnia-Letnisko, gmina wiejska (1425062),

Kowala, gmina wiejska (1425072),

Pionki, gmina wiejska (1425082),

Przytyk, gmina wiejska (1425092),

Skaryszew, gmina miejsko-wiejska (1425103),

Wierzbica, gmina wiejska (1425112),

Wolanów, gmina wiejska (1425122),

Zakrzew, gmina wiejska (1425132),

Jastrząb, gmina wiejska (1430022),

Orońsko, gmina wiejska (1430042),

Kazanów, gmina wiejska (1436012),

Policzna, gmina wiejska (1436022),

Przyłęk, gmina wiejska (1436032),

Tczów, gmina wiejska (1436042),

m. Radom (1463011),

Czarna Dąbrówka, gmina wiejska (2201032),

Parchowo, gmina wiejska (2201072),

Pruszcz Gdański, gmina miejska (2204011),

Cedry Wielkie, gmina wiejska (2204022),

Kolbudy, gmina wiejska (2204032),

Pruszcz Gdański, gmina wiejska (2204042),

Przywidz, gmina wiejska (2204052),

Pszczółki, gmina wiejska (2204062),

Suchy Dąb, gmina wiejska (2204072),

Trąbki Wielkie, gmina wiejska (2204082),

Chmielno, gmina wiejska (2205012),

Kartuzy, gmina miejsko-wiejska (2205023),

Sierakowice, gmina wiejska (2205042),

Stężyca, gmina wiejska (2205062),

Sulęczyno, gmina wiejska (2205072),

Żukowo, gmina miejsko-wiejska (2205083),

Ryjewo, gmina wiejska (2207052),

Lębork, gmina miejska (2208011),

Cewice, gmina wiejska (2208032),

Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska (2208042),

Malbork, gmina miejska (2209011),

Lichnowy, gmina wiejska (2209032),

Malbork, gmina wiejska (2209042),

Miłoradz, gmina wiejska (2209062),

Nowy Staw, gmina miejsko-wiejska (2209073),

Stare Pole, gmina wiejska (2209082),

Nowy Dwór Gdański, gmina miejsko-wiejska (2210023),

Ostaszewo, gmina wiejska (2210032),

Stegna, gmina wiejska (2210042),

Hel, gmina miejska (2211011),

Jastarnia, gmina miejska (2211021),

Puck, gmina miejska (2211031),

Kosakowo, gmina wiejska (2211052),

Puck, gmina wiejska (2211072),

Potęgowo, gmina wiejska (2212072),

Skarszewy, gmina miejsko-wiejska (2213093),

Tczew, gmina miejska (2214011),

Subkowy, gmina wiejska (2214052),

Tczew, gmina wiejska (2214062),

Reda, gmina miejska (2215011),

Rumia, gmina miejska (2215021),

Wejherowo, gmina miejska (2215031),

Linia, gmina wiejska (2215062),

Luzino, gmina wiejska (2215072),

Łęczyce, gmina wiejska (2215082),

Szemud, gmina wiejska (2215092),

Wejherowo, gmina wiejska (2215102),

Dzierzgoń, gmina miejsko-wiejska (2216013),

Mikołajki Pomorskie, gmina wiejska (2216022),

Stary Targ, gmina wiejska (2216042),

Sztum, gmina miejsko-wiejska (2216053),

m. Gdańsk (2261011),

m. Gdynia (2262011),

m. Sopot (2264011),

Elbląg, gmina wiejska (2804012),

Gronowo Elbląskie, gmina wiejska (2804032),

Markusy, gmina wiejska (2804042),

Rychliki, gmina wiejska (2804082),

Białogard, gmina wiejska (3201022),

Czaplinek, gmina miejsko-wiejska (3203013),

Drawsko Pomorskie, gmina miejsko-wiejska (3203023),

Kalisz Pomorski, gmina miejsko-wiejska (3203033),

Ostrowice, gmina wiejska (3203042),

Wierzchowo, gmina wiejska (3203052),

Złocieniec, gmina miejsko-wiejska (3203063),

Mielno, gmina wiejska (3209052),

Sianów, gmina miejsko-wiejska (3209073),

Darłowo, gmina miejska (3213011),

Sławno, gmina miejska (3213021),

Darłowo, gmina wiejska (3213032),

Malechowo, gmina wiejska (3213042),

Postomino, gmina wiejska (3213052),

Sławno, gmina wiejska (3213062),

Świdwin, gmina miejska (3216011),

Brzeżno, gmina wiejska (3216022),

Połczyn-Zdrój, gmina miejsko-wiejska (3216033),

Rąbino, gmina wiejska (3216042),

Sławoborze, gmina wiejska (3216052),

Świdwin, gmina wiejska (3216062),

Mirosławiec, gmina miejsko-wiejska (3217033),

Tuczno, gmina miejsko-wiejska (3217043),

Wałcz, gmina wiejska (3217052),

Łobez, gmina miejsko-wiejska (3218023),

Resko, gmina miejsko-wiejska (3218043),

m. Koszalin (3261011).

POL.43 Zakresy częstotliwości 876-880 MHz oraz 921-925 MHz mogą być użytkowane jako rządowe pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy systemów łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Takie użytkowanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

POL.44 POL.44 Określone w Uchwale 750 (WRC-19) poziomy wartości niepożądanych emisji w zakresie częstotliwości 1400-1427 MHz wytwarzane przez systemy radiolokalizacyjne pracujące w zakresie częstotliwości 1350-1400 MHz mają zastosowanie po dniu 31 grudnia 2026 r.

POL.45 Użytkowanie zakresu 864-876 MHz jako cywilne nie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej. Stacje w służbie radionawigacji lotniczej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej i stałej ani nie mogą żądać ochrony od tych stacji.

POL.46 Stacje pracujące w służbie stałej lub ruchomej w zakresach częstotliwości 1980-2010 MHz oraz 2170-2200 MHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie ruchomej satelitarnej ani nie mogą żądać ochrony od tych stacji.

POL.47 Po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dopuszcza się czasowe dokonywanie przydziałów częstotliwości na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, sił zbrojnych państw NATO lub państw uczestniczących w programie Partnerstwo dla Pokoju. Stacje, dla których dokonano takiego przydziału nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji żadnej ze służb, dla których ten zakres jest przeznaczony, ani nie mogą żądać od nich ochrony.

POL.48 Zakres częstotliwości 3400-3410 MHz w służbach: stałej, stałej satelitarnej, ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej i amatorskiej oraz zakres częstotliwości 3410-3550 MHz w służbach: stałej, stałej satelitarnej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na terenie następujących gmin nie może być użytkowany przez użytkowników cywilnych [w nawiasach podano identyfikatory terytorialne z rejestru TERYT prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.)]:

Borzytuchom, gmina wiejska (2201012),

Bytów, gmina miejsko-wiejska (2201023),

Czarna Dąbrówka, gmina wiejska (2201032),

Kołczygłowy, gmina wiejska (2201042),

Miastko, gmina miejsko-wiejska (2201063),

Parchowo, gmina wiejska (2201072),

Trzebielino, gmina wiejska (2201092),

Tuchomie, gmina wiejska (2201102),

Sierakowice, gmina wiejska (2205042),

Sulęczyno, gmina wiejska (2205072),

Lębork, gmina miejska (2208011),

Łeba, gmina miejska (2208021),

Cewice, gmina wiejska (2208032),

Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska (2208042),

Wicko, gmina wiejska (2208052),

Ustka, gmina miejska (2212011),

Damnica, gmina wiejska (2212022),

Dębnica Kaszubska, gmina wiejska (2212032),

Główczyce, gmina wiejska (2212042),

Kępice, gmina miejsko-wiejska (2212053),

Kobylnica, gmina wiejska (2212062),

Potęgowo, gmina wiejska (2212072),

Słupsk, gmina wiejska (2212082),

Smołdzino, gmina wiejska (2212092),

Ustka, gmina wiejska (2212102),

Słupsk, gmina miejska (2263011),

Polanów, gmina miejsko-wiejska (3209063),

Darłowo, gmina miejska (3213011),

Sławno, gmina miejska (3213021),

Darłowo, gmina wiejska (3213032),

Malechowo, gmina wiejska (3213042),

Postomino, gmina wiejska (3213052),

Sławno, gmina wiejska (3213062).

POL.49 Zakres częstotliwości 1559-1610 MHz może być wykorzystywany przez służbę stałą na zasadzie drugiej ważności na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Stacje w służbie stałej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbach radionawigacji lotniczej i radionawigacji satelitarnej (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) ani nie mogą żądać ochrony od tych stacji.

POL.50 Zakres częstotliwości 149,90-150,05 MHz może być wykorzystywany przez rządowych użytkowników służby ruchomej na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

POL.51 Użytkowanie zakresu częstotliwości 26,9-27,3 GHz w służbie stałej i służbie ruchomej przez jednostki rządowe jest ograniczone wyłącznie do jednostek organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.

2. 

Uwagi zamieszczone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU (wydanie Genewa, 2016 r.)

5.53 Administracje zezwalające na używanie częstotliwości poniżej 8,3 kHz powinny zapewnić, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń służbom, dla których przeznaczono zakresy powyżej 8,3 kHz. (WRC-12)

5.54 Administracje prowadzące badania naukowe przy wykorzystaniu częstotliwości poniżej 8,3 kHz powinny powiadomić o tym inne zainteresowane administracje, aby mogły one podjąć stosowne działania w celu ochrony tych badań przed szkodliwymi zakłóceniami. (WRC-12)

5.54A Wykorzystanie zakresu częstotliwości 8,3-11,3 kHz przez stacje w służbie pomocy meteorologicznych jest ograniczone do zastosowań pasywnych. W zakresie częstotliwości 9,0-11,3 kHz stacje pomocy meteorologicznych nie mogą żądać ochrony od stacji w służbie radionawigacyjnej, zgłoszonych do notyfikacji do Biura przed dniem 1 stycznia 2013 r. Do określania warunków współużytkowania między stacjami w służbie pomocy meteorologicznych a stacjami w służbie radionawigacyjnej zgłoszonymi do notyfikacji po tej dacie powinna być stosowana ostatnia wersja Zalecenia ITU-R RS.1881. (WRC-12)

5.56 Stacje w służbach, którym przeznaczono zakresy 14,00-19,95 kHz i 20,05-70,00 kHz, a w Regionie 1 także zakresy 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogą nadawać częstotliwość wzorcową i sygnał czasu. Stacjom tym powinno się zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami. W Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Rosji, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Turkmenistanie częstotliwości 25 kHz i 50 kHz będą użytkowane w tym celu na tych samych warunkach. (WRC-12)

5.57 Wykorzystanie zakresów 14,00-19,95 kHz, 20,05-70,00 kHz i 70-90 kHz (72-84 kHz i 86-90 kHz w Regionie 1) przez służbę ruchomą morską jest ograniczone do stacji nadbrzeżnych (tylko emisje A1A i F1B). Wyjątkowo dopuszcza się użycie klas emisji J2B i J7B pod warunkiem, że szerokość zajmowanego przez nie pasma nie będzie większa niż w używanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisji A1A lub F1B.

5.60 W zakresach 70-90 kHz (70-86 kHz w Regionie 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz w Regionie 1) mogą być użytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb, dla których przeznaczone są te zakresy.

5.62 Administracje, w których w zakresie 90-110 kHz pracują stacje służby radionawigacyjnej, powinny dokonywać odpowiedniej koordynacji parametrów technicznych i operacyjnych tych stacji, tak aby w świadczonych przez nie usługach nie występowały szkodliwe zakłócenia.

5.64 Dla stacji służby stałej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby pomiędzy częstotliwościami 90 kHz a 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji służby ruchomej morskiej, pracujących w zakresach przeznaczonych dla tej służby między częstotliwościami 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), dopuszcza się jedynie klasy emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C. Wyjątkowo, w zakresach między częstotliwościami 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla stacji ruchomej służby morskiej dopuszcza się także klasy emisji J2B lub J7B.

5.67A Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 135,7-137,8 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej równej 1 W (e.i.r.p.) i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach w służbie radionawigacyjnej, pracujących w krajach wymienionych w ust. 5.67 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.73 Zakres 285-325 kHz (283,5-325,0 kHz w Regionie 1) w służbie radionawigacyjnej morskiej może być użytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigacji przy wykorzystaniu technik wąskopasmowych pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy radiolatarni pracujących w służbie radionawigacyjnej. (WRC-97)

5.74 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 285,3-285,7 kHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej morskiej (innej niż radiolatarnie).

5.76 Częstotliwość 410 kHz jest przeznaczona dla służby radionawigacyjnej morskiej (radionamierzanie). Inne służby radionawigacyjne, dla których przeznaczono zakres 405-415 kHz, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w radionamierzaniu w zakresie 406,5-413,5 kHz.

5.79 Użytkowanie zakresów 415-495 kHz i 505,0-526,5 kHz (505-510 kHz w Regionie 2) przez służbę ruchomą morską dotyczy tylko radiotelegrafii.

5.79A Przy uruchamianiu stacji nadbrzeżnych pracujących w systemie NAVTEX, na częstotliwościach 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz, zaleca się, aby administracje koordynowały ich charakterystyki operacyjne zgodnie z procedurami IMO (Uchwała 339 (WRC-07)). (WRC-07)

5.80A Maksymalna moc promieniowana przez stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 472-479 kHz nie może przekraczać 1 W (e.i.r.p.). Administracje mogą zwiększyć ten limit do wartości 5 W na tych obszarach swojego terytorium, które leżą w odległości większej niż 800 km od granic Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Chin, Komorów, Dżibuti, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Iranu (Islamskiej Republiki), Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Syrii, Kirgistanu, Somalii, Sudanu, Tunezji, Ukrainy i Jemenu. Stacje w służbie amatorskiej pracujące w tym zakresie częstotliwości nie mogą powodować zakłóceń w pracy stacji w służbie radionawigacji lotniczej ani żądać od nich ochrony. (WRC-12)

5.82 W służbie ruchomej morskiej częstotliwość 490 kHz będzie używana wyłącznie do nadawania przez stacje nadbrzeżne komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych oraz pilnych informacji dla statków za pomocą wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki takiego wykorzystania częstotliwości 490 kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje używające zakresu 415-495 kHz w służbie radionawigacyjnej lotniczej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie wystąpią szkodliwe zakłócenia. Administracje używające zakresu 472-479 kHz w służbie amatorskiej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie wystąpią szkodliwe zakłócenia. (WRC-12)

5.84 Warunki użytkowania częstotliwości 518 kHz przez służbę ruchomą morską określają Artykuły: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.90 W przypadku możliwości powodowania zakłóceń w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, użytkowanie stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1605-1705 kHz powinno być ograniczone do obszaru, który zapewnia propagacja na fali przyziemnej.

5.92 W zakresach częstotliwości 1606,5-1625,0 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz oraz 3500-3800 kHz niektóre kraje Regionu 1 używają systemów radiolokacyjnych w oparciu o zgodę uzyskaną na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Średnia moc promieniowana takich stacji nie może przekraczać 50 W.

5.93 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Rosji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, na Łotwie, Litwie, w Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz i 2160-2170 kHz są także przeznaczone dla służby stałej i służby ruchomej lądowej, na zasadzie pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Chorwacji, w Danii, Estonii, Rosji, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, w Mołdawii, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 1715-1800 kHz oraz 1850-2000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie może przekraczać 10 W. (WRC-15)

5.100 W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40° szerokości geograficznej północnej, zezwolenie na użytkowanie pasma 1810-1830 kHz przez służbę amatorską powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, dla określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej a stacjami innych służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.103 Administracje w Regionie 1, przydzielające częstotliwości stacjom pracującym w służbie stałej i ruchomej w zakresach: 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz, 2650-2850 kHz, powinny uwzględniać specjalne wymagania służby ruchomej morskiej.

5.104 Wykorzystanie zakresu 2025-2045 KHz w Regionie 1 przez służbę pomocy meteorologicznych jest ograniczone do pław oceanograficznych.

5.108 Częstotliwość nośna 2182 kHz jest międzynarodową częstotliwością ratunkową i wywoławczą dla radiotelefonii. Warunki użytkowania zakresu 2173,5-2190,5 kHz są określone w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.109 Częstotliwości 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla cyfrowego selektywnego wywołania. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.110 Częstotliwości 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz i 16695 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami ratunkowymi dla wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.111 Częstotliwości nośne 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz oraz częstotliwości 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogą być także używane zgodnie z procedurami obowiązującymi w przypadkach naziemnych służb radiokomunikacyjnych do działań poszukiwawczo-ratowniczych związanych z załogowymi stacjami kosmicznymi. Warunki użytkowania tych częstotliwości są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Te same postanowienia stosuje się do częstotliwości 10003 kHz, 14993 kHz i 19993 kHz, ale dla każdej z nich emisje muszą być zawężone do pasma ±3 kHz wokół tych częstotliwości. (WRC-07)

5.113 Do określenia warunków wykorzystywania zakresów 2300-2495 kHz (2300-2498 kHz w Regionie 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz oraz 5005-5060 kHz przez służbę radiodyfuzyjną znajdują zastosowanie ust. 5.16-5.20, 5.21 oraz 23.3-23.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.115 Częstotliwości nośne (odniesienia) 3023 kHz, 5680 kHz mogą być również używane przez stacje służby ruchomej morskiej włączone do działań poszukiwawczo-ratowniczych, zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.116 Nalega się, aby administracje umożliwiły użytkowanie zakresu 3155-3195 kHz dla utworzenia wspólnego ogólnoświatowego kanału dla bezprzewodowych aparatów korekcji słuchu małej mocy. Dodatkowe kanały dla tych aparatów mogą być przydzielone przez administracje w zakresach pomiędzy 3155 kHz i 3400 kHz w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.

Należy podkreślić, że częstotliwości w zakresie 3000-4000 kHz są odpowiednie dla aparatów korekcji słuchu krótkiego zasięgu, funkcjonujących w polu indukcyjnym.

5.127 Użytkowanie zakresu 4000-4063 kHz przez służbę ruchomą morską jest ograniczone do stacji statkowych używających radiotelefonii (ust. 52.220 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Załącznik 17 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.128 Częstotliwości z zakresów 4063-4123 kHz oraz 4130-4438 kHz mogą być wyjątkowo wykorzystywane przez stacje w służbie stałej, komunikujące się ze sobą tylko wewnątrz granic kraju, w którym są zlokalizowane i pracujące ze średnią mocą nieprzekraczającą 50 W, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. Ponadto, w Afganistanie, Argentynie, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Botswanie, Burkina Faso, Republice Środkowoafrykańskiej, Chinach, Rosji, Gruzji, Indiach, Kazachstanie, Mali, Nigrze, Pakistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, w zakresach częstotliwości 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz oraz 4408-4438 kHz, stacje w służbie stałej o średniej mocy nieprzekraczającej 1 kW mogą pracować pod warunkiem, że są one zlokalizowane w odległości większej niż 600 km od linii brzegowej i nie powodują one zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. (WRC-12)

5.130 Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 4125 kHz i 6215 kHz są określone w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.131 Częstotliwość 4209,5 kHz jest użytkowana wyłącznie przez stacje nadbrzeżne do transmisji komunikatów meteorologicznych i nawigacyjnych, a także pilnych informacji dla statków z wykorzystaniem wąskopasmowych technik dalekopisowych. (WRC-97)

5.132 Częstotliwości 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz i 26100,5 kHz są międzynarodowymi częstotliwościami Morskiej Informacji Bezpieczeństwa (MSI).

5.132A Stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji działających w służbie stałej lub ruchomej ani nie mogą żądać od nich ochrony. Zastosowania w służbie radiolokalizacyjnej są ograniczone do radarów oceanograficznych pracujących zgodnie z postanowieniami Uchwały 612 (WRC- 12). (WRC-12)

5.133B Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 15 W. Jednakże w Regionie 2 w Meksyku stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 20 W. W następujących krajach Regionu 2: Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Republika Dominikany, Dominika, Salwador, Ekwador, Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela, jak również zamorskich terytoriach Holandii w Regionie 2, stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 25 W. (WRC-15).

5.134 Wykorzystanie zakresów 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz i 18900-19020 kHz przez służbę radiodyfuzyjną podlega zastosowaniu procedury opisanej w Artykule 12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje powinny wykorzystać powyższe zakresy do umożliwienia wprowadzenia emisji modulowanych cyfrowo, zgodnie z postanowieniami Uchwały 517 (WRC-07). (WRC-07)

5.136 Przeznaczenie dodatkowe: częstotliwości z zakresu 5900-5950 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje pracujące w następujących służbach: stałej (we wszystkich trzech Regionach), ruchomej lądowej (w Regionie 1), ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) (w Regionach 2 i 3), komunikujące się ze sobą tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu przez wymienione wcześniej służby, administracje zobowiązane są do stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia sezonowego (związanego z porami roku) sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07)

5.137 Częstotliwości w zakresach 6200,0-6213,5 kHz i 6220,5-6525,0 kHz mogą być użytkowane wyjątkowo przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję wewnątrz kraju, w którym są zlokalizowane, z mocą średnią nieprzekraczającą 50 W pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby ruchomej morskiej. Przy zgłoszeniu tych częstotliwości Biuro Radiokomunikacji zwróci uwagę na powyższe warunki.

5.138 Następujące zakresy:

6765-6795 kHz (częstotliwość środkowa 6780 kHz),

433,05- 434,79 MHz (częstotliwość środkowa 433,92 MHz) w Regionie 1 wykluczając kraje wymienione w ust. 5.280 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

61,0- 61,5 GHz (częstotliwość środkowa 61,25 GHz),

122-123 GHz (częstotliwość środkowa 122,5 GHz),

244-246 GHz (częstotliwość środkowa 245 GHz)

są przeznaczone do zastosowań ISM. Użytkowanie tych zakresów w tych celach może nastąpić pod warunkiem, że zainteresowana administracja udzieli na to specjalnego zezwolenia, w porozumieniu z innymi administracjami, których służby mogą zostać zakłócone. Przy stosowaniu tego postanowienia administracje powinny opierać się na ostatnich wersjach odpowiednich Zaleceń ITU-R.

5.143 Przeznaczenie dodatkowe: częstotliwości z zakresu 7300-7350 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje pracujące w służbie stałej lub ruchomej lądowej, komunikujące się ze sobą tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu przez wymienione wcześniej służby, administracje zobowiązane są do stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia sezonowego (związanego z porami roku) sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07)

5.143B W Regionie 1 częstotliwości z zakresu 7350-7450 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje pracujące w służbie stałej lub ruchomej lądowej, komunikujące się ze sobą tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej. Całkowita moc promieniowana przez każdą stację nie może przekraczać wartości 24 dBW. (WRC-12)

5.145 Warunki użytkowania częstotliwości nośnych 8291 kHz, 12290 kHz i 16420 kHz określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.145A Stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować zakłóceń w pracy stacji działających w służbie stałej ani nie mogą żądać od nich ochrony. Zastosowania w służbie radiolokalizacyjnej są ograniczone do radarów oceanograficznych pracujących zgodnie z postanowieniami Uchwały 612 (WRC-12). (WRC-12)

5.146 Przeznaczenie dodatkowe: częstotliwości z zakresów 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz oraz 18900-19020 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje pracujące w służbie stałej, komunikujące się ze sobą tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu przez służbę stałą, administracje zobowiązane są do stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia sezonowego (związanego z porami roku) sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07)

5.147 Częstotliwości w zakresach 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz i 11975-12050 kHz mogą być użytkowane przez stacje służby stałej, prowadzące korespondencję tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, z całkowitą mocą promieniowaną nieprzekraczającą 24 dBW, pod warunkiem że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej.

5.149 Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:

13360-13410 kHz,

25550-25670 kHz,

37,50-38,25 MHz,

73,0-74,6 MHz w Regionach 1 i 3,

150,05-153,00 MHz w Regionie 1,

322,0-328,6 MHz,

406,1-410,0 MHz,

608-614 MHz w Regionach 1 i 3,

1330-1400 MHz,

1610,6-1613,8 MHz,

1660-1670 MHz,

1718,8-1722,2 MHz,

2655-2690 MHz,

3260-3267 MHz,

3332-3339 MHz,

3345,8-3352,5 MHz,

4825-4835 MHz,

4950-4990 MHz,

4990-5000 MHz,

6650,0-6675,2 MHz,

10,60-10,68 GHz,

14,47-14,5 GHz,

22,01-22,21 GHz,

22,21-22,50 GHz,

22,81-22,86 GHz,

23,07-23,12 GHz,

31,2-31,3 GHz,

31,5-31,8 GHz w Regionach 1 i 3,

36,43-36,50 GHz,

42,5-43,5 GHz,

48,94-49,04 GHz,

76-86 GHz,

92-94 GHz,

94,1-100,0 GHz,

102,0-109,5 GHz,

111,80-114,25 GHz,

128,33-128,59 GHz,

129,23-129,49 GHz,

130-134 GHz,

136,0-148,5 GHz,

151,5-158,5 GHz,

168,59-168,93 GHz,

171,11-171,45 GHz,

172,31-172,65 GHz,

173,52-173,85 GHz,

195,75-196,15 GHz,

209-226 GHz,

241-250 GHz,

252-275 GHz

zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-07)

5.150 Następujące zakresy:

13553-13567 kHz (częstotliwość środkowa 13560 kHz),

26957-27283 kHz (częstotliwość środkowa 27120 kHz),

40,66-40,70 MHz (częstotliwość środkowa 40,68 MHz),

902-928 MHz w Regionie 2 (częstotliwość środkowa 915 MHz),

2400-2500 MHz (częstotliwość środkowa 2450 MHz),

5725-5875 MHz (częstotliwość środkowa 5800 MHz) i

24,00-24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz)

przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.151 Przeznaczenie dodatkowe: częstotliwości z zakresów 13570-13600 kHz oraz 13800-13870 kHz mogą być wykorzystywane przez stacje pracujące w służbie stałej i służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R), komunikujące się ze sobą tylko w obrębie kraju, w którym są zlokalizowane, pod warunkiem, że nie powodują one szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu przez wymienione wcześniej służby, administracje zobowiązane są do stosowania minimalnej niezbędnej mocy oraz do uwzględnienia sezonowego (związanego z porami roku) sposobu użytkowania częstotliwości przez służbę radiodyfuzyjną, publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07).

5.155B Zakres 21870-21924 kHz jest użytkowany przez służbę stałą dla zastosowań w systemach zapewniających bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

5.156A Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 23200-23350 kHz w służbie stałej jest ograniczone do świadczenia usług związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego.

5.157 Użytkowanie zakresu 23350-24000 kHz przez służbę ruchomą morską dotyczy tylko radiotelegrafii między statkami.

5.162A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie, Danii, Hiszpanii, Estonii, Rosji, Finlandii, we Francji, w Irlandii, Islandii, we Włoszech, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Monako, Czarnogórze, Norwegii, Holandii, Polsce, Portugalii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Serbii, Słowenii, Szwecji i Szwajcarii zakres 46-68 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej. Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z Uchwałą 217 (WRC-97). (WRC-12)

5.164 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Algierii, Niemczech, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Chorwacji, Czadzie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, we Francji, w Gabonie, Grecji, Irlandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Czarnogórze, Słowacji, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Syrii, Togo, Tunezji i Turcji zakres 47-68 MHz, w Republice Południowej Afryki zakres 47-50 MHz i na Łotwie zakres 48,5-56,5 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lądowej. Stacje służby ruchomej lądowej pracujące w wymienionych krajach i przeznaczonych im zakresach nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony przed istniejącymi lub planowanymi stacjami radiodyfuzyjnymi w krajach niewymienionych w tej Uwadze. (WRC-15)

5.180 Częstotliwość 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. Administracje powinny zaniechać przydzielania częstotliwości, zawartych w zakresie ochronnym tej częstotliwości, dla stacji innych służb, które ze względu na ich moc lub położenie geograficzne mogłyby powodować szkodliwe zakłócenia dla radiolatarni. Powinny być podjęte działania w celu dalszej poprawy charakterystyk odbiorników pokładowych i w celu ograniczenia mocy promieniowanej przez stacje pracujące blisko częstotliwości 74,8 MHz i 75,2 MHz.

5.197A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 108,000-117,975 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (R), ograniczonej do systemów, które działają zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami lotniczymi. Takie wykorzystanie powinno być zgodne z Uchwałą 417 (WRC-12). Wykorzystanie zakresu 108-112 MHz w służbie ruchomej lotniczej jest ograniczone do systemów, w których skład wchodzą naziemne nadajniki i współpracujące z nimi odbiorniki, które dostarczają informacje nawigacyjne wspierające działanie nawigacji lotniczej i działających zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami lotniczymi. (WRC-07)

5.200 Częstotliwość 121,5 MHz, w zakresie 117,975-136,000 MHz, jest lotniczą częstotliwością bezpieczeństwa, a częstotliwość 123,1 MHz może być użyta w potrzebie, jako pomocnicza częstotliwość bezpieczeństwa w lotnictwie. Stacje ruchome służby ruchomej morskiej mogą komunikować się na tych częstotliwościach dla celów bezpieczeństwa ze stacjami służby ruchomej lotniczej. Warunki takiej komunikacji określone są w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.201 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Estonii, Rosji, Gruzji, na Węgrzech, w Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Japonii, Kazachstanie, w Mołdawii, Mongolii, Mozambiku, Uzbekistanie, Papui-Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, Rumunii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 132-136 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR). Administracje dokonujące przydziałów częstotliwości dla stacji służby ruchomej lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom służby ruchomej lotniczej (R). (WRC-15)

5.202 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, Gruzji, Iranie (Islamskiej Republice), Jordanii, w Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 136-137 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR). Administracje dokonujące przydziałów częstotliwości dla stacji służby ruchomej lotniczej (OR) powinny brać pod uwagę częstotliwości przydzielone stacjom służby ruchomej lotniczej (R). (WRC-15)

5.206 Odmienna kategoria służby: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, Egipcie, Rosji, Finlandii, we Francji, w Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Mołdawii, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Syrii, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 137-138 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej (OR) (patrz ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-2000)

5.208 Wykorzystanie zakresu 137-138 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97)

5.208A Administracje, przygotowując przydziały częstotliwości dla stacji kosmicznych służby ruchomej satelitarnej w zakresach 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401,00 MHz, powinny podjąć wszelkie możliwe działania w celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresach 150,05-153,00 MHz, 322,0-328,6 MHz, 406,1-410,0 MHz i 608-614 MHz przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez emisje niepożądane. Wartości progowe szkodliwych zakłóceń dla ochrony służby radioastronomicznej są określone w odpowiednich Zaleceniach ITU-R. (WRC-07)

5.208B W zakresach:

137-138 MHz,

387-390 MHz,

400,15-401,00 MHz,

1452-1492 MHz,

1525-1610 MHz,

1613,8-1626,5 MHz,

2655-2690 MHz,

21,4-22,0 GHz,

stosuje się postanowienia Uchwały 739 (WRC-15). (WRC-15)

5.209 Wykorzystanie zakresów 137-138 MHz, 148,00-150,05 MHz, 399,90-400,05 MHz, 400,15-401,00 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz przez służbę ruchomą satelitarną jest ograniczone do satelitarnych systemów niegeostacjonarnych. (WRC-97)

5.218 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148,0-149,9 MHz jest także przeznaczony dla służby kosmicznej operacyjnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej ważności, w oparciu o zgodę uzyskaną na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Pasmo każdej transmisji nie powinno przekraczać ±25 kHz.

5.219 Wykorzystanie zakresu 148,0-149,9 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Służba ruchoma satelitarna nie powinna utrudniać rozwoju i wykorzystania zakresu 148,0-149,9 MHz przez służby: stałą, ruchomą i operacyjną kosmiczną.

5.220 Wykorzystanie zakresów 149,90-150,05 MHz i 399,90-400,05 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.221 Stacje służby ruchomej satelitarnej w zakresie 148,0-149,9 MHz nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani domagać się ochrony od stacji służb stałych lub ruchomych pracujących zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego w następujących krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbadosie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Brunei Darussalam, Bułgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu, Korei Południowej, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Chorwacji, na Kubie, w Danii, Dżibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii, Etiopii, Rosji, Finlandii, we Francji, w Gabonie, Gruzji, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na Węgrzech, w Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Kuwejcie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Lesotho, na Łotwie, w Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Mozambiku, Namibii, Norwegii, Nowej Zelandii, Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui-Nowej Gwinei, Paragwaju, Holandii, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, Korei Północnej, na Słowacji, w Rumunii, Wielkiej Brytanii, Senegalu, Serbii, Sierra Leone, Singapurze, Słowenii, Sudanie, Sri Lance, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Zambii i Zimbabwe. (WRC-15)

5.226 Częstotliwość 156,525 MHz jest międzynarodową częstotliwością w niebezpieczeństwie i wywoławczą dla radiotelefonicznej służby ruchomej morskiej na falach ultrakrótkich wykorzystującą cyfrowe wywołanie selektywne (DSC). Warunki użytkowania tej częstotliwości oraz zakresu 156,4875-156,5625 MHz są określone w Artykułach 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Załączniku 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Częstotliwość 156,8 MHz jest międzynarodową częstotliwością w niebezpieczeństwie i wywoławczą dla radiotelefonicznej służby ruchomej morskiej na falach ultrakrótkich. Warunki użytkowania tej częstotliwości oraz zakresu 156,7625-156,8375 są określone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załączniku 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W zakresach 156,0000-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,4500 MHz, 160,600-160,975 MHz i 161,475-162,050 MHz każda administracja powinna udzielać pierwszeństwa służbie ruchomej morskiej tylko na tych częstotliwościach, które są przydzielone dla stacji służby ruchomej morskiej przez te administracje (Artykuły 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Załącznik 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

W obszarach, gdzie może to powodować szkodliwe zakłócenia dla służby ruchomej morskiej w paśmie VHF, powinno się unikać jakiegokolwiek użytkowania częstotliwości z ww. zakresów przez stacje innych służb, dla których zakresy te są przeznaczone.

Jednakże częstotliwości 156,8 MHz i 156,525 MHz oraz zakresy częstotliwości, w których pierwszeństwo przyznano służbie ruchomej morskiej, mogą być użytkowane przez radiokomunikację na wewnętrznych drogach wodnych, zgodnie z porozumieniem między zainteresowanymi administracjami, uwzględniającym bieżące wykorzystanie częstotliwości i inne istniejące porozumienia. (WRC-07).

5.227 W służbie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrótkich, częstotliwość 156,525 MHz może być używana wyłącznie dla cyfrowego selektywnego wywołania w celach bezpieczeństwa, ratownictwa i wywołania (Uchwała 323). Warunki takiego użytkowania określone są w Artykułach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Załącznikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.228 Wykorzystanie zakresów 156,7625-156,7875 MHz i 156,8125-156,8375 MHz w służbie ruchomej satelitarnej jest ograniczone do odbioru emisji systemu automatycznej identyfikacji (AIS) rozsiewczych komunikatów dalekiego zasięgu AIS (Komunikat 27, patrz ostatnia wersja Zalecenia ITU-R M.1371). Z wyłączeniem emisji AIS, poziomy emisji w tych zakresach częstotliwości wytwarzane przez systemy komunikacyjne pracujące w służbie ruchomej morskiej nie mogą przekraczać 1 W. (WRC-12)

5.228A Zakresy częstotliwości 161,9625-161,9875 MHz oraz 162,0125-162,0375 MHz mogą być wykorzystywane przez lotnicze stacje pokładowe w działaniach poszukiwawczych i ratunkowych oraz w innych rodzajach komunikacji związanej z bezpieczeństwem. (WRC-12)

5.228B Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 161,9625-161,9875 MHz oraz 162,0125-162,0375 MHz przez służbę stałą i służbę ruchomą nie może powodować szkodliwych zakłóceń w służbie ruchomej morskiej ani nie może być podstawą do żądania ochrony od tych służb. (WRC-12)

5.228F Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 161,9625-161,9875 MHz oraz 162,0125-162,0375 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do odbioru emisji systemu automatycznej identyfikacji ze stacji działających w służbie ruchomej morskiej. (WRC-12)

5.228AA Wykorzystanie zakresów 161,9375-161,9625 MHz i 161,9875-162,0125 MHz przez służby ruchome morskie satelitarne (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do systemów działających zgodnie z Załącznikiem 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.254 Zakresy 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę ruchomą satelitarną w oparciu o zgodę uzyskaną na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, pod warunkiem że stacje w tej służbie nie powodują szkodliwych zakłóceń w tych z pozostałych służb, które działają lub są planowane zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z wyłączeniem dodatkowych przeznaczeń wymienionych w ust. 5.256A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03)

5.255 W zakresach 312-315 MHz (Ziemia-kosmos) i 387-390 MHz (kosmos-Ziemia) w służbie ruchomej satelitarnej mogą być również wykorzystywane niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie wykorzystanie podlega procedurze koordynacji określonej w ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.256 Częstotliwość 243 MHz jest w tym zakresie częstotliwością dla stacji jednostek ratownictwa i dla urządzeń ratowniczych. (WRC-07)

5.257 Zakres 267-272 MHz może być wykorzystywany przez administracje w swoich krajach przez telemetrię kosmiczną na zasadzie pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.258 Zakres 328,6-335,4 MHz może być wykorzystywany wyłącznie przez systemy lądowania według wskazań przyrządów (ścieżka schodzenia).

5.261 Wokół częstotliwości wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawierać się w granicach ±25 kHz od tej częstotliwości.

5.263 Zakres 400,15-401,00 MHz jest także przeznaczony dla służby badań kosmicznych dla kierunku kosmos-kosmos dla łączności z załogowymi pojazdami kosmicznymi. W tym zastosowaniu służba badań kosmicznych nie będzie uważana za służbę bezpieczeństwa.

5.264 Wykorzystanie zakresu 400,15-401,00 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ograniczenia gęstości strumienia mocy wskazane w Aneksie 1 Załącznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinny obowiązywać aż do momentu dokonania zmian przez kompetentną Konferencję.

5.265 W zakresie częstotliwości 403-410 MHz stosuje się Uchwałę 205 (WRC-15). (WRC-15)

5.266 Użytkowanie zakresu 406,0-406,1 MHz przez służbę ruchomą satelitarną dotyczy tylko stacji satelitarnych radiopław małej mocy do lokalizacji awarii (także Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-07)

5.267 Zabronione są wszelkie emisje mogące powodować szkodliwe zakłócenia u autoryzowanych użytkowników zakresu 406,0-406,1 MHz.

5.268 Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 410-420 MHz przez służbę badań kosmicznych jest ograniczone do łączy komunikacyjnych kosmos-kosmos z orbitującym, załogowym statkiem kosmicznym. Gęstość strumienia mocy wytwarzana na powierzchni Ziemi przez emisje ze stacji nadawczych służby badań kosmicznych (kosmos-kosmos) w zakresie częstotliwości 410-420 MHz nie może przekraczać:

- 153 dB(W/m2) dla 0° ≤ δ ≤ 5°,

- 153 + 0,077 (δ - 5) dB(W/m2) dla 5° ≤ δ ≤ 70° oraz

- 148 dB(W/m2) dla 70° ≤ δ ≤ 90°,

gdzie δ jest kątem nadejścia fali radiowej a szerokość pasma odniesienia wynosi 4 kHz. W tym zakresie częstotliwości stacje służby badań kosmicznych (kosmos-kosmos) nie mogą żądać ochrony od stacji w służbie stałej i służbie ruchomej ani nie mogą ograniczać rozwoju stacji w tych służbach. Ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie stosuje się. (WRC-15)

5.277 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Kamerunie, Kongu, Dżibuti, Rosji, Gruzji, na Węgrzech, w Izraelu, Kazachstanie, Mali, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Demokratycznej Republice Konga, Kirgistanie, na Słowacji, w Rumunii, Rwandzie, Tadżykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430-440 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby stałej. (WRC-12)

5.279A Wykorzystanie zakresu częstotliwości 432-438 MHz przez sensory pracujące w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) powinno być zgodne z Zaleceniem ITU-R RS.1260-1. Ponadto służba satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) w zakresie 432-438 MHz nie może powodować szkodliwych zakłóceń w pracy służby radionawigacji lotniczej w Chinach. Postanowienia niniejszej uwagi w żaden sposób nie umniejszają obowiązku funkcjonowania służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) na zasadzie drugiej ważności zgodnie z postanowieniami ust. 5.29 i 5.30 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.282 W zakresach 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (tylko w Regionach 2 i 3) i 5650-5670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb działających zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego (ust. 5.43). Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie powinny zapewnić, że szkodliwe zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej zostaną niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos.

5.286 Zakres częstotliwości 449,75-450,25 MHz może być wykorzystywany przez służbę operacji kosmicznych (Ziemia-kosmos) oraz służbę badań kosmicznych (Ziemia-kosmos) w oparciu o zgodę uzyskaną na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.286A Wykorzystywanie zakresów częstotliwości 454-456 MHz oraz 459-460 MHz w służbie ruchomej satelitarnej podlega koordynacji na podstawie ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97)

5.286AA Zakres 450-470 MHz jest przewidziany do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje. Patrz Uchwała 224 (WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza możliwości wykorzystywania tego zakresu przez inne zastosowania w służbach, dla których ten zakres jest przeznaczony ani nie ustanawia pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15)

5.287 Częstotliwości 457,5125-457,5875 MHz i 467,5125-467,5875 mogą być używane w służbie ruchomej morskiej wyłącznie przez stacje łączności pokładowej. Charakterystyki używanych do takiej łączności urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174-3. Użytkowanie tych częstotliwości na wodach terytorialnych może nastąpić na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. (WRC-15)

5.289 Zakresy 460-470 MHz i 1690-1710 MHz mogą być także użytkowane przez służbę satelitarnych badań Ziemi do zastosowań innych niż przewidziane w ramach służby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-Ziemia pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych stacji działających zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.296 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Angoli, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnie, Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Botswanie, Bułgarii, Burkina Faso, Burundi, Kamerunie, Watykanie, Kongo, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Chorwacji, Danii, Dżibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, we Francji, w Gabonie, Gruzji, Ghanie, na Węgrzech, w Iraku, Irlandii, Islandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na Łotwie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malawi, na Mali, na Malcie, w Maroku, na Mauritiusie, w Mauretanii, Mołdawii, Monako, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Nigerii, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Holandii, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Rwandzie, San Marino, Serbii, Sudanie, Południowej Afryce, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Zambii i Zimbabwe zakres 470-694 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie drugiej ważności, dla służby ruchomej lądowej do zastosowań pomocniczych na rzecz służby radiodyfuzyjnej. Stacje w służbie ruchomej lądowej, pracujące w krajach wymienionych w niniejszej Uwadze, nie mogą powodować zakłóceń w pracy istniejących i planowanych stacji, działających zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego w krajach innych niż wymienione w niniejszej Uwadze. (WRC-15)

5.306 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1, z wyjątkiem Afrykańskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (ust. 5.10-5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 zakres 608-614 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radioastronomicznej.

5.311A W zakresie 620-790 MHz znajduje również zastosowanie Uchwała 549 (WRC-07). (WRC-07)

5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Rosji, Gruzji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie oraz na Ukrainie zakres 645-862 MHz, w Bułgarii zakresy 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz i 822-862 MHz i w Polsce zakres 860-862 MHz do dnia 31 grudnia 2017 r., przeznaczone są także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. (WRC-15)

5.312A W Regionie 1 wykorzystywanie zakresu 694-790 MHz w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, podlega postanowieniom Uchwały 760 (WRC-15). Ponadto stosuje się Uchwałę 224 (WRC-15). (WRC-15)

5.316B W Regionie 1, przeznaczenie zakresu 790-862 MHz dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności wymaga uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego dotyczącej służby radionawigacji lotniczej w krajach wymienionych w Uwadze 5.312. W krajach sygnatariuszach Porozumienia GE06 wykorzystanie tego zakresu przez stacje w służbie ruchomej zależy też od pomyślnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w Porozumieniu GE06. Mają tu odpowiednio zastosowanie Uchwały 224 (WRC-15) i 749 (WRC-15). (WRC-15)

5.317A Części zakresu 698-960 MHz w Regionie 2, zakres 694-790 MHz w Regionie 1 oraz zakres 790-960 MHz w Regionach 1 i 3 przeznaczone dla służby ruchomej na zasadach pierwszej ważności zostały przewidziane do wykorzystania w celach wprowadzenia Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT) przez zainteresowane administracje (Uchwały: 224 (WRC-15), 760 (WRC-15) i 749 (WRC-15)). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania w innych służbach, dla których powyższe zakresy zostały przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15)

5.323 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bułgarii, na Węgrzech, w Kazachstanie, Mołdawii, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862-960 MHz przeznaczony jest także, na zasadzie służby pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej lotniczej. Takie użytkowanie zależne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych działających w dniu 27 października 1997 r. aż do końca pracy tych urządzeń.

5.327A Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 960-1164 MHz przez służbę ruchomą lotniczą (R) jest ograniczone do systemów, które działają zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami lotniczymi. Takie wykorzystanie powinno być zgodne z Uchwałą 417 (WRC-15). (WRC-15)

5.328 Użytkowanie zakresu 960-1215 MHz przez służbę radionawigacji lotniczej jest zarezerwowane w skali światowej do wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy elektronicznych dla nawigacji lotniczej i bezpośrednio związanych z nimi urządzeń naziemnych. (WRC-2000)

5.328A Stacje w służbie radionawigacji satelitarnej w zakresie 1164-1215 MHz są obowiązane pracować zgodnie z postanowieniami Uchwały 609 (WRC-07) i nie mogą żądać ochrony od stacji służby radionawigacji lotniczej pracujących w zakresie 960-1215 MHz. Nie ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajdują tu zastosowanie postanowienia ust. 21.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.328B Wykorzystanie zakresów 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz i 5010-5030 MHz przez systemy i sieci służby radionawigacyjnej satelitarnej, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało odpowiednio kompletną informację koordynacyjną lub notyfikacyjną po dniu 1 stycznia 2005 r., podlega zastosowaniu postanowień ust. 9.12, 9.12A i 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje się również Uchwałę 610 (WRC-03) jednakże, w przypadku sieci i systemów w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos) Uchwałę 610 (WRC-03) stosuje się wyłącznie dla kosmicznych stacji nadawczych. Zgodnie z Uwagą 5.329A, dla systemów i sieci w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos) w zakresach częstotliwości 1215-1300 MHz oraz 1559-1610 MHz postanowienia ust. 9.7, 9.12, 9.12A oraz 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego stosuje się wyłącznie w odniesieniu do innych systemów i sieci w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos). (WRC-07)

5.328AA Zakres 1087,7-1092,3 MHz jest także przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) (Ziemia-kosmos) ograniczonej do odbioru przez stację kosmiczną sygnałów rozsiewczego systemu automatycznego nadzoru położenia statków powietrznych Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) z nadajników samolotowych działających zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami lotniczymi. Stacje działające w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej (R) nie mogą żądać ochrony od stacji działających w służbie radionawigacji lotniczej. Znajduje tu zastosowanie Uchwała 425. (WRC-15)

5.329 Użytkowanie zakresu 1215-1300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radionawigacyjnej i nie będzie wymagana ochrona ze strony tej służby, która jest upoważniona do działania na podstawie Uwagi 5.331. Ponadto, użytkowanie zakresu 1215-1300 MHz przez służbę radionawigacyjną satelitarną może nastąpić pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy służby radiolokalizacyjnej. W stosunku do służby radiolokalizacyjnej nie ma zastosowania ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Znajduje tu zastosowanie Uchwała 608 (WRC-03). (WRC-03)

5.329A Użytkowanie systemów w służbie radionawigacji satelitarnej (kosmos-kosmos) pracującej w zakresach 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz nie ma na celu ustanowienia zastosowań służby bezpieczeństwa i nie powinno nakładać żadnych dodatkowych ograniczeń na systemy w służbie radionawigacji satelitarnej (Ziemia-kosmos) lub na inne służby pracujące zgodnie z sekcją IV Artykułu 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.331 Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, na Białorusi, w Belgii, Beninie, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina Faso, Burundi, Kamerunie, Chinach, Korei Południowej, Chorwacji, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii, Rosji, Finlandii, we Francji, w Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Równikowej, na Węgrzech, w Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Lesotho, na Łotwie, w Libanie, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, Czarnogórze, Nigerii, Norwegii, Omanie, Pakistanie, Holandii, Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Korei Północnej, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii, Słowenii, Somalii, Sudanie, Sudanie Południowym, Sri Lance, Republice Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Togo, Turcji, Wenezueli i Wietnamie, zakres 1215-1300 MHz jest również przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby radionawigacyjnej. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1240-1300 MHz jest również przeznaczony dla służby radionawigacyjnej; wykorzystanie przez służbę radionawigacyjną powinno być ograniczone do służby radionawigacyjnej lotniczej. (WRC-12)

5.332 W zakresie 1215-1260 MHz aktywne sensory pokładowe na satelitach badania Ziemi i w służbach badań kosmicznych nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służb radiolokalizacji, radionawigacji satelitarnej i innych służb ustanowionych na zasadzie pierwszej ważności. (WRC-2000)

5.335A W zakresie 1260-1300 MHz aktywne sensory pokładowe na satelitach badania Ziemi i w służbach badań kosmicznych nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń i żądać ochrony lub w inny sposób nakładać ograniczenia na pracę lub rozwój służby radiolokalizacji i innych służb pierwszej ważności określonych uwagami. (WRC-2000)

5.337 Użytkowanie zakresów 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko naziemnych radarów i towarzyszących im lotniczych transponderów pokładowych, które nadają wyłącznie na częstotliwościach w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy są pobudzone przez radary pracujące w tym samym zakresie.

5.337A Użytkowanie zakresu 1300-1350 MHz przez stacje naziemne w służbie radionawigacji satelitarnej i przez stacje w służbie radiolokalizacji nie może powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej i nie może ograniczać jej pracy i rozwoju. (WRC-2000)

5.338A W zakresach 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30,0-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz oraz 92-94 GHz stosuje się Uchwałę 750 (WRC-15). (WRC-15)

5.339 Zakresy: 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20-15,35 GHz są również przeznaczone dla służb: badań kosmicznych (pasywnych) i satelitarnych badań Ziemi (pasywnych), na zasadzie drugiej ważności.

5.340 Zabrania się wszelkich emisji w zakresach:

1400-1427 MHz,

2690-2700 MHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.422 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

10,68-10,70 GHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.483 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

15,35-15,40 GHz, z wyjątkiem tych, na które pozwala Uwaga 5.511 Regulaminu Radiokomunikacyjnego,

23,6-24,0 GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz, w Regionie 2,

48,94-49,04 GHz, dotyczy stacji pracujących na pokładach statków powietrznych,

50,2-50,4 GHz,

52,60-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116,00 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190,0-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226,0-231,5 GHz,

250-252 GHz. (WRC-03)

5.341 Niektóre kraje prowadzą w zakresach 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pasywne badania w ramach programu poszukiwania docelowych źródeł emisji pozaziemskich.

5.341A W Regionie 1 zakresy częstotliwości 1427-1452 MHz i 1492-1518 MHz zostały przewidziane do wykorzystania przez administracje planujące wdrożenie Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT), zgodnie z Uchwałą 223 (WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tego zakresu częstotliwości przez inne służby, dla których te zakresy zostały przeznaczone i nie ustanawia pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Użytkowanie stacji IMT jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody udzielonej zgodnie z ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego w odniesieniu do służby ruchomej lotniczej wykorzystywanej przez telemetrię lotniczą zgodnie z Uwagą 5.342. (WRC-15)

5.345 Użytkowanie zakresu 1452-1492 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną oraz służbę radiodyfuzyjną jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zależy od postanowień Uchwały 528. (WRC-03)

5.348 Użytkowanie zakresu 1518-1525 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stacje służby ruchomej satelitarnej pracujące w zakresie 1518-1525 MHz nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony stacji służby stałej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03)

5.348A W zakresie 1518-1525 MHz próg koordynacyjny wyrażony w wartościach gęstości strumienia mocy na powierzchni Ziemi, odnoszący się do stosowania ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla stacji kosmicznych w służbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia), w zastosowaniu do wykonywania na terytorium Japonii służby ruchomej lądowej przez specjalizowane stacje ruchome bądź w związku z publiczną komutowaną siecią telekomunikacyjną (PSTN), powinien wynosić -150 dB (W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów nadejścia wiązki, co zastępuje wartości podane w Tablicy 5-2 Załącznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na terytorium Japonii stacje służby ruchomej satelitarnej pracujące w zakresie 1518-1525 MHz nie mogą żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony stacji służby ruchomej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03)

5.351 Zakresy: 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz nie mogą być używane dla łączy dosyłowych żadnej służby. Jednak w wyjątkowych przypadkach, administracja może upoważnić do pracy w tych zakresach znajdującą się w określonym, stałym punkcie stację naziemną służby ruchomej satelitarnej do komunikacji przez stacje satelitarne.

5.351A Użytkowanie zakresów 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610,0-1626,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz i 2483,5-2520,0 MHz przez służbę ruchomą satelitarną musi być zgodne z Uchwałami 212 (WRC-07) i 225 (WRC-07). (WRC-07).

5.353A Przy stosowaniu procedur Artykułu 9 Sekcji II Regulaminu Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1530-1544 MHz i 1626,5-1645,5 MHz, pierwszeństwo powinno być dane dostosowaniu potrzeb widmowych dla łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Łączność alarmowa i bezpieczeństwa w służbie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mieć pierwszeństwo dostępu i natychmiastową dostępność przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodować nieakceptowalnych zakłóceń ani domagać się ochrony od łączności alarmowej i bezpieczeństwa GMDSS. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności związanej z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu zastosowanie postanowienia Uchwały 222 (WRC-2000)). (WRC-2000).

5.354 Użytkowanie zakresów 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz przez służby ruchome satelitarne podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.356 Użytkowanie zakresu 1544-1545 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia) dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa i alarmowej (Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.357 Transmisje w zakresie 1545-1555 MHz od ziemskich stacji lotniczych bezpośrednio do stacji statków powietrznych lub między stacjami statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej (R) są również usankcjonowane, kiedy transmisje takie są wykorzystane do rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita - statek powietrzny.

5.357A Przy stosowaniu procedur Artykułu 9 Rozdziału II Regulaminu Radiokomunikacyjnego do służby ruchomej satelitarnej w zakresach 1545-1555 MHz i 1646,5-1656,5 MHz powinno się udzielić pierwszeństwa potrzebom widmowym służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) zapewniającej transmisje wiadomości z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Łączność służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinna mieć pierwszeństwo dostępu i natychmiastową dostępność przez prawo pierwokupu, jeżeli to konieczne, przed wszystkimi innymi połączeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodować nieakceptowalnych zakłóceń lub domagać się ochrony od służb łączności ruchomej satelitarnej (R) z pierwszeństwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Powinno się wziąć pod uwagę pierwszeństwo łączności związanej z bezpieczeństwem w innych służbach ruchomych satelitarnych. (Znajdują tu zastosowanie postanowienia Uchwały 222 (WRC-12)). (WRC-12)

5.359 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Beninie, Kamerunie, Rosji, we Francji, w Gruzji, Gwinei, Gwinei Bissau, w Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, na Litwie, w Mauretanii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Korei Północnej, Rumunii, Tadżykistanie, Tunezji, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 1550-1559 MHz, 1610,0-1645,5 MHz i 1646,5-1660,0 MHz są także przeznaczone dla służby stałej na zasadzie pierwszej ważności. Administracje są zobowiązane do podjęcia wszystkich praktycznych działań w celu uniknięcia wprowadzania nowych stacji służby stałej w tych zakresach. (WRC-15)

5.364 Użytkowanie zakresu 1610,0-1626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) i służbę radiolokacyjną satelitarną (Ziemia-kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ruchoma stacja naziemna pracująca w którejkolwiek służbie w tym zakresie nie może wytwarzać emisji, której szczytowa gęstość e.i.r.p. jest większa od -15 dB(W/4 kHz), w części zakresu wykorzystywanego przez systemy pracujące zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (dla których ma zastosowanie ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), o ile zainteresowane administracje nie uzgodniły inaczej. W części zakresu, w którym takie systemy nie pracują, średnia gęstość e.i.r.p. stacji ruchomej naziemnej nie powinna przekraczać -3 dB(W/4 kHz). Stacje służby ruchomej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od stacji służby radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz stacji służby stałej, pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje odpowiedzialne za koordynację sieci ruchomych satelitarnych powinny podejmować wszelkie możliwe starania, aby zapewnić ochronę stacji pracujących zgodnie z Uwagą 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.365 Użytkowanie zakresu 1613,8-1626,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.366 Zakres 1610,0-1626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni całej kuli ziemskiej dla wykorzystania i rozwoju pokładowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej i innych, związanych z nimi urządzeń zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. Takie satelitarne użytkowanie wymaga zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.367 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1610,0-1626,5 MHz jest również przeznaczony dla służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), na zasadzie pierwszej ważności, w oparciu o zgodę uzyskaną na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-12)

5.368 W zakresie częstotliwości 1610,0-1626,5 MHz w odniesieniu do służb radiolokacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mają zastosowania postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (z wyjątkiem służby radionawigacyjnej satelitarnej).

5.371 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 1610,0-1626,5 MHz (Ziemia-kosmos) jest także przeznaczony dla służby radionawigacyjnej satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-12)

5.372 Stacje służb radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie mogą być przyczyną szkodliwych zakłóceń w stacjach służby radioastronomicznej, wykorzystujących zakres 1610,6-1613,8 MHz (zastosowanie ma tu ust. 29.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.374 Stacje ruchome naziemne w służbie ruchomej satelitarnej pracujące w zakresach 1631,5-1634,5 MHz i 1656,5-1660,0 MHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach służby stałej pracujących w krajach wymienionych w Uwadze 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97)

5.375 Użytkowanie zakresu 1645,5-1646,5 MHz przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos) i dla łączy międzysatelitarnych dotyczy tylko łączności bezpieczeństwa i alarmowej (Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.376 Transmisje w zakresie 1646,5-1656,5 MHz ze stacji statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej (R) bezpośrednio do naziemnych stacji lotniczych lub między stacjami statków powietrznych są również dozwolone, jeżeli transmisje te są wykorzystane do rozbudowania lub uzupełnienia łączy satelita-statek powietrzny.

5.376A Stacje ruchome lądowe pracujące w zakresie 1660,0-1660,5 MHz nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie radioastronomicznej. (WRC-97)

5.379A Ponagla się administracje do ochrony zakresu 1660,5-1668,4 MHz dla przyszłych badań radioastronomicznych, szczególnie przez jak najszybsze wyeliminowanie emisji powietrze-ziemia w służbie pomocy meteorologicznych w zakresie 1664,4-1668,4 MHz.

5.379B Wykorzystanie zakresu 1668-1675 MHz wymaga koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W zakresie częstotliwości 1668,0-1668,4 MHz stosuje się Uchwałę 904 (WRC-07). (WRC-07)

5.379C W celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 1668-1670 MHz, zagregowana wartość gęstości strumienia mocy (pfd) wytwarzanego przez ruchome stacje naziemne w sieciach służby ruchomej satelitarnej pracujące w powyższym zakresie nie powinna przekraczać -181 dB(W/m2) w paśmie 10 MHz oraz -194 dB(W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 20 kHz, w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej w Głównym Międzynarodowym Rejestrze Częstotliwości (MIFR), przez więcej niż 2% całkowitego czasu wynoszącego 2000 s. (WRC-03)

5.379D W przypadku współużytkowania zakresu 1668,4-1675 MHz między służbą ruchomą satelitarną oraz służbami stałą i ruchomą stosuje się postanowienia Uchwały 744 (WRC-07). (WRC-07)

5.380A W zakresie 1670-1675 MHz stacje w służbie ruchomej satelitarnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy istniejących stacji naziemnych w służbie meteorologii satelitarnej zgłoszonych do notyfikacji przed dniem 1 stycznia 2004 r., ani nie mogą ograniczać rozwoju tych stacji. Każdy nowy przydział częstotliwości dla tych stacji naziemnych w tym zakresie częstotliwości musi być także chroniony przed szkodliwymi zakłóceniami od stacji w służbie ruchomej satelitarnej. (WRC-07)

5.382 Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, na Białorusi, w Kongu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, Rosji, Gwinei, Iraku, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Mołdawii, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Katarze, Syrii, Kirgistanie, Somalii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie oraz w Jemenie zakres 1690-1700 MHz przeznaczony jest, na zasadzie pierwszej ważności, dla służb stałych i ruchomych, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej (patrz ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), a w Korei Północnej zakres 1690-1700 MHz przeznaczony jest dla służby stałej na zasadzie pierwszej ważności (patrz ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i dla służby ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie drugiej ważności. (WRC-15)

5.384A Zakresy lub części zakresów 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz i 2500-2690 MHz są ustalone do wykorzystania przez administracje, pragnące wprowadzić Międzynarodowy System Łączności Ruchomej (IMT), zgodnie z Uchwałą 223 (WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie zastosowania innych służb, dla których te zakresy są przewidziane, jak też nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15)

5.385 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1718,8-1722,2 MHz jest również przeznaczony dla służby radioastronomicznej, jako drugiej ważności, do obserwacji linii spektralnych. (WRC-2000)

5.388 Zakresy 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz są wyznaczone do użytkowania, na ogólnoświatowych zasadach, przez administracje pragnące wprowadzić system IMT. Takie wykorzystanie nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez inne służby, dla których te zakresy są przeznaczone. Zakresy te powinny być dostępne dla IMT zgodnie z Uchwałą 212 (WRC-15) (także Uchwała 223 (WRC-15)). (WRC-15)

5.388A W Regionach 1 i 3, zakresy 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz, oraz w Regionie 2 zakresy 1885-1980 MHz i 2110-2160 MHz mogą być użytkowane przez stacje na platformach stratosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT, zgodnie z Uchwałą 221 (WRC-07). Wykorzystanie stacji na platformach stratosferycznych jako stacji bazowych w systemie IMT nie wyklucza użytkowania tych zakresów przez wszelkie stacje w służbach, dla których te zakresy są przeznaczone, i nie wprowadza zasady pierwszeństwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-12)

5.389A Wykorzystanie zakresów 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz przez służbę ruchomą satelitarną podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i postanowieniami Uchwały 716 (WRC- 12). (WRC-07)

5.391 Przygotowując przydziały dla służb ruchomych w zakresach 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, administracje nie powinny wprowadzać systemów ruchomych o dużym zagęszczeniu, opisanych w Zaleceniu ITU-R SA.1154-0, i powinny wziąć pod uwagę to Zalecenie przy wprowadzaniu systemów ruchomych innego typu. (WRC-15)

5.392 Administracje zobowiązane są do dokonywania wszelkich możliwych pomiarów w celu zapewnienia, że transmisje kosmos-kosmos między dwoma lub więcej niegeostacjonarnymi satelitami służb: badań kosmicznych, operacji kosmicznych i satelitarnych badań Ziemi w zakresach 2025-2100 MHz i 2200-2290 MHz nie spowodują żadnych ograniczeń w transmisjach: Ziemia-kosmos, kosmos-Ziemia i innych transmisjach kosmos-kosmos w ramach tych służb i w tych zakresach między satelitami geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi.

5.398 W zakresie 2483,5-2500,0 MHz postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie mają zastosowania w odniesieniu do służby radiolokacyjnej satelitarnej.

5.402 Użytkowanie zakresu 2483,5-2500,0 MHz przez służbę ruchomą satelitarną i służbę radiolokacyjną satelitarną podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje zobowiązane są do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez emisje w zakresie 2483,5-2500,0 MHz, szczególnie te, których druga harmoniczna mogłaby wypaść w zakresie 4990-5000 MHz przeznaczonym ogólnoświatowo dla służby radioastronomicznej.

5.403 Pod warunkiem uzyskania przez zainteresowane administracje zgody, udzielonej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 2520-2535 MHz może być również wykorzystywany przez służbę ruchomą satelitarną (kosmos-Ziemia), z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej satelitarnej, pracującej w obrębie granic państwowych. Stosuje się postanowienia ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.410 Zakres 2500-2690 MHz może być użytkowany w troposferycznych systemach skateringowych w Regionie 1, zależnie od zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ustępu 9.21 nie stosuje się do łączy troposferycznych systemów skateringowych zlokalizowanych w całości poza Regionem 1. Administracje powinny podjąć wszelkie praktyczne działania w celu ograniczenia rozwoju nowych troposferycznych systemów skateringowych w tym zakresie częstotliwości. Przy planowaniu nowych linii radiowych w troposferycznych systemach skateringowych w tym zakresie, należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu uniknięcia kierowania anten tych łączy w kierunku orbity geostacjonarnej. (WRC-12)

5.413 Przy projektowaniu systemów służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiędzy 2500 MHz a 2690 MHz, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ochrony służby radioastronomicznej w zakresie 2690-2700 MHz.

5.416 Użytkowanie zakresu 2520-2670 MHz przez służbę radiodyfuzyjną satelitarną jest ograniczone do narodowych i regionalnych systemów odbioru zbiorowego, stosownie do zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W tym zakresie częstotliwości, w dwu i wielostronnych negocjacjach między administracjami należy stosować postanowienia ust. 9.19 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.418B Do użytkowania zakresu 2630-2655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dźwięk), dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informację notyfikacyjną otrzymano po dniu 2 czerwca 2000 r., zastosowanie znajdują postanowienia ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Uwagi 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03).

5.418C Do użytkowania zakresu 2630-2655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla których pełną dokumentację koordynacyjną zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacją notyfikacyjną otrzymano po dniu 2 czerwca 2000 r., stosuje się postanowienia ust. 9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze względu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w służbie radiodyfuzji satelitarnej (dźwięk). Nie znajduje zastosowania Uwaga 5.418 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03)

5.420 Zakres 2655-2670 MHz może być także użytkowany przez służbę ruchomą satelitarną (Ziemia-kosmos), z wyjątkiem służby lotniczej ruchomej satelitarnej, działającą w obrębie granic państwowych, zależnie od zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje się koordynację zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

5.423 W zakresie 2700-2900 MHz radary naziemne używane dla celów meteorologicznych mają równoważne prawo działania ze stacjami służby radionawigacyjnej lotniczej.

5.424A W zakresie 2900-3100 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej. (WRC-03)

5.425 W zakresie 2900-3100 MHz użycie pokładowego transpondera umożliwiającego identyfikację statku (SIT) powinno być ograniczone do podzakresu 2930-2950 MHz.

5.426 Użytkowanie zakresu 2900-3100 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko radarów naziemnych.

5.427 W zakresach 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odpowiedź z radarowych przekaźników musi być odróżniana od odpowiedzi pochodzącej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodować zakłóceń w działaniu radarów statkowych i lotniczych w służbie radionawigacyjnej, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.430A Zakres 3400-3600 MHz jest przeznaczony dla służby ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej na zasadach pierwszej ważności, pod warunkiem uzyskania zgody innych administracji, udzielonej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, do wykorzystania na potrzeby Międzynarodowego Systemu Łączności Ruchomej (IMT). Powyższe nie wyklucza możliwości wykorzystania tego zakresu dla dowolnych zastosowań w służbach, dla których zakres ten jest przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeństwa w rozumieniu Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Na etapie uzyskiwania zgody innych administracji zastosowanie mają również postanowienia ust. 9.17 i 9.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zanim administracja zezwoli na użytkowanie w tym zakresie jakiejkolwiek (bazowej lub końcowej) stacji w służbie ruchomej, powinna zapewnić, że gęstość strumienia mocy (pfd) w żadnym, położonym 3 m nad powierzchnią Ziemi, punkcie na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji nie przekracza przez więcej niż 20% czasu wartości -154,5 dB (W//(m2x4 kHz)). Wartość ta może być przekroczona na terytorium kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. W celu zapewnienia, że wartość graniczna gęstości strumienia mocy na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji jest zachowana, przeprowadza się stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacją, uwzględniające wszystkie stosowne informacje, za obopólną zgodą zainteresowanych administracji (administracji odpowiadającej za stację naziemną i administracji odpowiadającej za stację ziemską) oraz przy współpracy Biura Radiokomunikacyjnego jeżeli jest wymagana. W przypadku braku zgody obliczenia gęstości strumienia mocy wraz z ich weryfikacją powinny być wykonane przez Biuro Radiokomunikacyjne, z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej. Stacje w służbie ruchomej pracujące w zakresie 3400-3600 MHz nie mogą żądać większej ochrony ze strony stacji kosmicznych, niż postanowiono w Tabeli 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (edycja 2004). (WRC-15)

5.436 Wykorzystanie zakresu 4200-4400 MHz przez służbę ruchomą lotniczą jest zarezerwowane wyłącznie dla bezprzewodowych wewnątrzsamolotowych systemów awioniki (WAIC) działających w oparciu o uznane międzynarodowe standardy lotnicze. Takie użycie powinno być zgodne z Uchwałą 424. (WRC-15)

5.437 Pasywny sensing w służbach satelitarnych badań Ziemi i badań kosmicznych może być dopuszczony w zakresie częstotliwości 4200-4400 MHz na zasadzie drugiej ważności. (WRC-15)

5.438 Użytkowanie zakresu 4200-4400 MHz przez radionawigację lotniczą jest zarezerwowane dla radiowysokościomierzy pokładowych i skojarzonych transponderów naziemnych. (WRC-15)

5.440 Satelitarna służba częstotliwości wzorcowej i sygnałów czasu może być upoważniona do użytkowania częstotliwości 4202 MHz do transmisji kosmos-Ziemia i częstotliwości 6427 MHz do transmisji Ziemia-kosmos. Takie transmisje powinny być zawarte w granicach ±2 MHz od wymienionych częstotliwości, zależnie od zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.441 Użytkowanie zakresów 4500-4800 MHz (kosmos-Ziemia), 6725-7025 MHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresów 10,70-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,20-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitów geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Użytkowanie zakresów 10,70-10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,20-11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75-13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, bez względu na datę otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowanych zakłóceń mogących wystąpić podczas pracy. (WRC-2000)

5.442 W zakresach 4825-4835 MHz i 4950-4990 MHz przeznaczenie dla służby ruchomej dotyczy tylko służby ruchomej z wyjątkiem służby lotniczej. (WRC-15)

5.443AA W zakresach częstotliwości 5000-5030 MHz, 5091-5150 MHz służba ruchoma lotnicza satelitarna (R) wymaga uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Wykorzystanie tych zakresów w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej (R) jest ograniczone do międzynarodowo unormowanych systemów lotniczych. (WRC-12)

5.443B W celu niepowodowania szkodliwych zakłóceń dla mikrofalowych systemów lądowania pracujących powyżej 5030 MHz, całkowita gęstość strumienia mocy wytwarzana na powierzchni Ziemi w zakresie 5030-5150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne danego systemu w służbie radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującego w zakresie 5010-5030 MHz nie może przekraczać -124,5 dB(W/m2) w paśmie 150 kHz.

Aby nie powodować szkodliwych zakłóceń dla służby radioastronomicznej w zakresie 4990-5000 MHz, systemy służby radionawigacyjnej satelitarnej pracujące w zakresie 5010-5030 MHz powinny przestrzegać ograniczeń w zakresie 4990-5000 MHz określonych w Uchwale 741 (WRC-15). (WRC-15)

5.443C Wykorzystanie pasma częstotliwości 5030-5091 MHz przez służbę ruchomą lotniczą (R) jest ograniczone do międzynarodowo unormowanych systemów lotniczych. Niepożądane emisje ze służby ruchomej lotniczej (R) w zakresie częstotliwości 5030-5091 MHz powinny być ograniczone w celu ochrony łącza w dół systemów radionawigacji satelitarnej w sąsiednim zakresie 5010-5030 MHz. Do czasu wskazania wartości w odpowiednim zaleceniu ITU-R, zastosowanie ma ograniczenie gęstości e.i.r.p. niepożądanych emisji do 75 dBW/MHz w zakresie częstotliwości 5010-5030 MHz dla każdej stacji w służbie ruchomej lotniczej (R). (WRC- 12)

5.443D W zakresie częstotliwości 5030-5091 MHz służba ruchoma lotnicza (R) podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Wykorzystanie tego zakresu częstotliwości przez służbę ruchomą lotniczą (R) jest ograniczone do międzynarodowo unormowanych systemów lotniczych. (WRC-12)

5.444 Zakres 5030-5150 MHz jest planowany do wykorzystania przez międzynarodowy system standardowy (mikrofalowy system lądowania) w celu precyzyjnego zbliżania się i lądowania. W zakresie 5030-5091 MHz wymagania tego systemu mają pierwszeństwo w stosunku do innych użytkowników tego zakresu. Do użytkowania zakresu 5091-5150 MHz mają zastosowanie Uwaga 5.444A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Uchwała 114 (WRC-15). (WRC-15)

5.444A Zastosowanie zakresu 5091-5150 MHz dla potrzeb służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) ograniczone jest do łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Wykorzystanie zakresu 5091-5150 MHz przez łącza dosyłowe niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej powinno być zgodne z Uchwałą 114 (WRC-15). Ponadto, aby zapewnić, że służba radionawigacji lotniczej jest chroniona od szkodliwych zakłóceń, wymagana jest koordynacja łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej, które są oddalone o mniej niż 450 km od terytorium administracji, na którym działają naziemne stacje w służbie radionawigacji lotniczej. (WRC-15)

5.444B wykorzystanie zakresu częstotliwości 5091-5150 MHz w służbie ruchomej lotniczej jest ograniczone do:

- systemów działających w służbie ruchomej lotniczej (R) zgodnie z międzynarodowymi standardami lotniczymi, z ograniczeniem do zastosowań naziemnych na terenach portów lotniczych, takie wykorzystanie powinno być zgodne z Uchwałą 748 (WRC-15);

- transmisji lotniczych sygnałów telemetrycznych ze stacji pokładowych (patrz ust. 1.83 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), zgodnie z Uchwałą 418 (WRC-15). (WRC-15)

5.446 Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczególnionych w Uwadze 5.369 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zakres 5150-5216 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Ten zakres w Regionie 2 (z wyjątkiem Meksyku) jest również przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia).

W Regionach 1 i 3, z wyjątkiem krajów wymienionych w Uwadze 5.369 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Bangladeszu, zakres ten jest również przeznaczony, na zasadzie drugiej ważności, dla służby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Takie użytkowanie przez służbę radiolokalizacyjną satelitarną dotyczy tylko łączy dosyłowych w połączeniu ze służbą radiolokalizacyjną satelitarną pracującą w zakresach 1610,0-1626,5 MHz lub 2483,5-2500,0 MHz. Całkowita gęstość strumienia mocy na powierzchni Ziemi nie powinna przekraczać -159 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. (WRC-15)

5.446A Użytkowanie zakresów 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz przez stacje służby ruchomej, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej, musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 229 (WRC-12). (WRC-12)

5.446B W zakresie 5150-5250 MHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od stacji naziemnych służby stałej satelitarnej. Nie znajduje zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego w odniesieniu do stacji naziemnych służby stałej satelitarnej. (WRC-12)

5.446C Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 (z wyjątkiem: Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Maroka, Omanu, Kataru, Syrii, Sudanu, Sudanu Południowego i Tunezji) oraz w Brazylii, zakres 5150-5250 MHz jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej lotniczej ograniczonej do transmisji sygnałów telemetrii lotniczej ze stacji pokładowych (patrz ust. 1.83 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), zgodnie z Uchwałą 418 (WRC-12) stacje te nie mogą żądać ochrony od innych stacji pracujących zgodnie z Artykułem 5 Rozdziału IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Nie stosuje się postanowień ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-12)

5.447A Przeznaczenie dla służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.447B Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5150-5216 MHz jest także przeznaczony dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) jako służby pierwszej ważności. To przeznaczenie dotyczy tylko łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i zależy od postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Gęstość strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni Ziemi przez stacje kosmiczne służby stałej satelitarnej pracującej w kierunku kosmos-Ziemia w zakresie 5150-5216 MHz nie powinna w żadnym przypadku przekraczać -164 dB(W/m2) w jakimkolwiek paśmie o szerokości 4 kHz dla wszystkich kątów padania fali.

5.447C Administracje odpowiedzialne za sieci służby stałej satelitarnej w zakresie 5150-5250 MHz, pracujące zgodnie z Uwagami 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego, powinny dokonywać koordynacji na zasadzie równoważności, zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z administracjami odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne pracujące na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i wprowadzone do użytku przed dniem 17 listopada 1995 r.

Sieci satelitarne pracujące na podstawie postanowienia Uwagi 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego wprowadzone do użytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny żądać ochrony i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb stałych satelitarnych, pracujących na podstawie postanowień Uwag 5.447A i 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.447D Przeznaczenie zakresu 5250-5255 MHz dla służby badań kosmicznych na zasadzie pierwszej ważności jest ograniczone do sensorów statków kosmicznych. Inne użytkowanie pasma przez służbę badań kosmicznych odbywa się na zasadzie drugiej ważności. (WRC-97)

5.447F W zakresie 5250-5350 MHz stacje służby ruchomej nie mogą żądać ochrony od służby radiolokalizacyjnej, służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i służby badań kosmicznych (aktywnych). Służby te nie mogą stosować w stosunku do służby ruchomej kryteriów ochrony surowszych, w oparciu o charakterystyki systemu i kryteria zakłóceniowe, niż określono w Zaleceniach ITU-R M.1638-0 i ITU-R RS.1632-0. (WRC-15)

5.448A Służba satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i służba badań kosmicznych (aktywnych) w zakresie częstotliwości 5250-5350 MHz nie może żądać ochrony od służby radiolokalizacyjnej. Ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie znajduje zastosowania. (WRC-03)

5.448B Służba satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) pracująca w zakresie 5350-5570 MHz i służba badań kosmicznych (aktywnych) pracująca w zakresie 5460-5570 MHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej w zakresie 5350-5460 MHz, służbie radionawigacyjnej w zakresie 5460-5470 MHz i służbie radionawigacyjnej morskiej w zakresie 5470-5570 MHz. (WRC-03)

5.448C Służba badań kosmicznych (aktywnych), pracująca w zakresie 5350-5460 MHz, nie może powodować szkodliwych zakłóceń innych służb, dla których ten zakres jest przeznaczony, ani żądać od nich ochrony. (WRC-03)

5.448D W zakresie 5350-5470 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej lotniczej, pracujących zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.449. (WRC-03)

5.449 Użytkowanie zakresu 5350-5470 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pokładowych radarów i skojarzonych radiolatarni pokładowych.

5.450A W zakresie częstotliwości 5470-5725 MHz stacje w służbie ruchomej nie mogą żądać ochrony od służby radiolokacyjnej. Służba radiolokacyjna nie może narzucać służbie ruchomej bardziej rygorystycznych kryteriów ochrony, opartych na charakterystykach systemu, ani kryteriów interferencyjnych innych niż te wskazane w Zaleceniu ITU-R M.1638-0. (WRC-15)

5.450B W zakresie 5470-5650 MHz stacje służby radiolokalizacyjnej, z wyjątkiem radarów naziemnych wykorzystywanych w celach meteorologicznych w zakresie 5600-5650 MHz, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej morskiej. (WRC-03)

5.452 W zakresie 5600-5650 MHz radary naziemne użytkowane do celów meteorologicznych są dopuszczone do pracy na zasadzie równoważności ze stacjami służby radionawigacyjnej morskiej.

5.457A W zakresach 5925-6425 MHz i 14,0-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków mogą komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Użytkowanie takie musi być zgodne z postanowieniami Uchwały 902 (WRC-03). W zakresie 5925-6425 MHz stacje naziemne na pokładach statków i komunikujące się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej mogą wykorzystywać anteny nadawcze o średnicy minimum 1,2 m i działać bez uprzedniej zgody jakiejkolwiek administracji, jeżeli znajdują się co najmniej 330 km od linii stanu niskiej wody, oficjalnie uznawanej przez państwo nadbrzeżne. Stosuje się wszystkie pozostałe postanowienia Uchwały 902 (WRC-03). (WRC-15)

5.458 W zakresie 6425-7075 MHz pomiary mikrofalowym sensorem biernym są wykonywane nad oceanami. Pomiary mikrofalowym sensorem pasywnym są wykonywane także w zakresie 7075-7250 MHz. Administracje powinny mieć na uwadze potrzeby służb: satelitarnych badań Ziemi (pasywnych) i służby badań kosmicznych (pasywnych) wynikające z ich przyszłościowego planowania w tych zakresach.

5.458A Przy tworzeniu przydziałów w zakresie 6700-7075 MHz dla służby stałej satelitarnej, administracje są zobowiązane do podjęcia wszelkich praktycznych działań w celu ochrony obserwacji linii widma w ramach służby radioastronomicznej w zakresie 6650,0-6675,2 MHz przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony emisji niepożądanych.

5.458B Przeznaczenie kierunku kosmos-Ziemia dla służby stałej satelitarnej w zakresie 6700-7075 MHz dotyczy tylko łączy dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie pasma 6700-7075 MHz (kosmos-Ziemia) przez łącza dosyłowe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej nie podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.460 Nie dopuszcza się emisji przez służbę badań kosmicznych (Ziemia-kosmos) w kierunku dalekiego kosmosu w zakresie 7190-7235 MHz. Satelity geostacjonarne w służbie badań kosmicznych pracujące w zakresie 7190-7235 MHz nie mogą żądać ochrony od istniejących i przyszłych stacji w służbach stałej i ruchomej, nie ma zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.460A Wykorzystanie zakresu 7190-7250 MHz (Ziemia-kosmos) przez służbę satelitarnych badań Ziemi jest ograniczone do śledzenia, telemetrii i sterowania podczas działania statku kosmicznego. Stacje kosmiczne funkcjonujące w służbie satelitarnych badań Ziemi (Ziemia-kosmos) w zakresie częstotliwości 7190-7250 MHz nie mogą żądać ochrony od istniejących i przyszłych stacji służby stałej i ruchomej, nie ma tu zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Mają natomiast zastosowanie postanowienia ust. 9.17 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Dodatkowo, dla zapewnienia ochrony dla istniejących i przyszłych rozmieszczeń służby stałej i ruchomej, lokalizacja naziemnych stacji wspomagających statki kosmiczne w służbie satelitarnych badań Ziemi na orbitach niegeostacjonarnych i geostacjonarnych powinna znajdować się w odległości separacyjnej przynajmniej odpowiednio 10 km i 50 km od granic(y) z krajami sąsiednimi, chyba że pomiędzy zainteresowanymi administracjami uzgodniono krótszą odległość. (WRC-15)

5.460B Stacje kosmiczne na orbitach geostacjonarnych działające w służbie satelitarnych badań Ziemi (Ziemia-kosmos) w zakresie częstotliwości 7190-7235 MHz nie mogą żądać ochrony od istniejących i przyszłych stacji służby badania kosmosu, nie ma tu zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.461 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7250-7375 MHz (kosmos-Ziemia) i 7900-8025 MHz (Ziemia-kosmos) są przeznaczone także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby ruchomej satelitarnej, zależnie od zgody uzyskanej na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.461A Użytkowanie zakresu 7450-7550 MHz przez służbę meteorologii satelitarnej (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do geostacjonarnych systemów satelitarnych. Niegeostacjonarne meteorologiczne systemy satelitarne w tym zakresie zarejestrowane przed dniem 30 listopada 1997 r. mogą kontynuować pracę na zasadzie pierwszej ważności do końca ich czasu życia. (WRC-97)

5.461B Użytkowanie zakresu 7750-7900 MHz przez służbę meteorologii satelitarnej (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do niegeostacjonarnych systemów satelitarnych. (WRC-12)

5.461AA Wykorzystanie zakresu 7375-7750 MHz przez służbę ruchomą morską satelitarną jest ograniczone do sieci satelitów geostacjonarnych. (WRC-15)

5.461AB W zakresie częstotliwości 7375-7750 MHz, stacje ziemskie służby ruchomej morskiej satelitarnej nie mogą żądać ochrony ani ograniczać wykorzystania i rozwoju stacji służb stałej i ruchomej z wyjątkiem służby lotniczej. Nie ma tu zastosowania ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.462A W Regionach 1 i 3 (z wyjątkiem Japonii), w zakresie 8025-8400 MHz, służba satelitarnych badań Ziemi wykorzystująca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarzać gęstości strumienia mocy przekraczającej następujących wartości dla kątów nadejścia fali (č), bez zezwolenia zainteresowanej administracji:

- 135 dB(W/m2) dla pasma o szerokości 1 MHz dla 0°≤ č<5°,

- 135 + 0,5 (č-5) dB(W/m2) dla pasma o szerokości 1 MHz dla 5°≤ č<25°,

- 125 dB(W/m2) dla pasma o szerokości 1 MHz dla 25°≤ č≤ 90°. (WRC-12)

5.463 Stacje statków powietrznych nie mogą nadawać w zakresie 8025-8400 MHz. (WRC-97)

5.465 W służbie satelitarnych badań kosmicznych, użytkowanie zakresu 8400-8450 MHz jest ograniczone do dalekiego kosmosu.

5.469 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Rosji, Gruzji, na Węgrzech, Litwie, w Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Czechach, Rumunii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8500-8750 MHz jest przeznaczony także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służb ruchomej lądowej i radionawigacyjnej. (WRC-12)

5.469A W zakresie 8550-8650 MHz stacje w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i w służbie badań kosmicznych (aktywnych) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń lub ograniczać użytkowania i rozwoju stacji służby radiolokalizacji. (WRC-97)

5.470 Użytkowanie zakresu 8750-8850 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pokładowych pomocy nawigacyjnych Dopplera z częstotliwością środkową 8800 MHz.

5.472 W zakresach 8850-9000 MHz i 9200-9225 MHz służba radionawigacyjna morska jest ograniczona do radarów nadbrzeżnych.

5.473 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, Kubie, w Rosji, Gruzji, na Węgrzech, w Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Rumunii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8850-9000 MHz i 9200-9300 MHz są przeznaczone także, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby radionawigacyjnej. (WRC-07)

5.473A W zakresie częstotliwości 9000-9200 MHz stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń systemów wskazanych w Uwadze 5.337 pracujących w służbie radionawigacji lotniczej lub systemów radarowych w służbie radionawigacyjnej działających w tym paśmie na zasadzie służby pierwszej ważności na podstawie Uwagi 5.471 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ani żądać ochrony od tych systemów. (WRC-07)

5.474 W zakresie 9200-9500 MHz mogą być użytkowane przekaźniki poszukiwawczo-ratownicze (SART) pod warunkiem uwzględnienia stosownego Zalecenia ITU-R (także Artykuł 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

5.474A Wykorzystanie zakresów 9200-9300 MHz i 9900-10400 MHz przez służbę satelitarnych badań Ziemi (aktywne) jest ograniczone do systemów wymagających niezbędnej szerokości pasma większej niż 600 MHz, dla których zakres 9300-9900 MHz jest niewystarczający. Takie wykorzystanie wymaga uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego z Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Indonezji, Iranu (Islamskiej Republiki), Libanu i Tunezji. Administracja, która nie udzieliła odpowiedzi zgodnie z ust. 9.52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, uznawana jest za niewyrażającą zgody na wniosek koordynacyjny. W takim przypadku administracja notyfikująca system satelitarny działający w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywne) może zwrócić się o pomoc do Biura Radiokomunikacyjnego na podstawie podpunktu IID Artykułu 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.474B Stacje pracujące w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywnej) powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R RS.2066-0. (WRC-15)

5.474C Stacje pracujące w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywne) powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R RS.2065-0. (WRC-15)

5.474D Stacje w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywne) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń oraz żądać ochrony od stacji służb radionawigacji i radiolokalizacji morskiej w zakresie częstotliwości 9200-9300 MHz, służb radionawigacji i radiolokalizacji w zakresie częstotliwości 9900-10000 MHz i służby radiolokalizacji w zakresie częstotliwości 10,0-10,4 GHz. (WRC-15)

5.475 Użytkowanie zakresu 9300-9500 MHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą jest ograniczone wyłącznie do pokładowych radarów meteorologicznych i radarów naziemnych. Dodatkowo dopuszcza się użycie radiolatarni naziemnych w służbie radionawigacyjnej lotniczej w zakresie 9300-9320 MHz pod warunkiem, że nie spowodują one szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacyjnej morskiej. (WRC-07)

5.475A Wykorzystanie zakresu częstotliwości 9300-9500 MHz na potrzeby służby badań Ziemi (aktywnych) oraz służby badań kosmicznych (aktywnych) jest ograniczone do systemów wymagających pasma szerszego niż 300 MHz, których zapotrzebowanie na zasoby częstotliwości nie może być zaspokojone w zakresie częstotliwości 9500-9800 MHz. (WRC-07)

5.475B W zakresie częstotliwości 9300-9500 MHz, stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń radarów, pracujących w służbie radionawigacyjnej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, ani żądać od nich ochrony. Radary naziemne w zastosowaniach meteorologicznych mają priorytet nad zastosowaniami radiolokalizacyjnymi. (WRC-07)

5.476A W zakresie 9300-9800 MHz stacje służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i służby badań kosmicznych (aktywnych) nie mogą powodować zakłóceń i żądać ochrony od stacji służb radionawigacyjnych i radiolokalizacyjnych. (WRC-07)

5.478A Wykorzystanie zakresu częstotliwości 9800-9900 MHz na potrzeby służby badań Ziemi (aktywnych) oraz służby badań kosmicznych (aktywnych) jest ograniczone do systemów wymagających pasma szerszego niż 500 MHz, których zapotrzebowanie na zasoby częstotliwości nie może być zaspokojone w zakresie częstotliwości 9300-9800 MHz. (WRC-07)

5.478B W zakresie częstotliwości 9800-9900 MHz stacje w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) oraz w służbie badań kosmicznych (aktywnych) nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń stacji w służbie stałej, której to pasmo zostało przeznaczone na zasadach służby drugiej ważności, ani żądać ochrony od tych stacji. (WRC-07)

5.479 Zakres 9975-10025 MHz jest także przeznaczony dla służby meteorologicznej satelitarnej, na zasadzie drugiej ważności, do użytku przez radary meteorologiczne.

5.482 W zakresie 10,60-10,68 GHz moc dostarczana do anteny stacji w służbach stałych i ruchomych, z wyjątkiem ruchomych lotniczych, nie powinna przekraczać -3 dBW. Limit ten może być przekroczony pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Jakkolwiek, w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Bangladeszu, na Białorusi, w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Jordanii, Libii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Maroku, Mauretanii, Mołdawii, Nigerii, Omanie, Uzbekistanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Singapurze, Tadżykistanie, Tunezji, Turkmenistanie i Wietnamie ograniczenie to nie obowiązuje w służbach stałej i ruchomej, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej. (WRC-07)

5.482A W przypadku współużytkowania zakresu częstotliwości 10,6-10,68 GHz przez służbę satelitarnych badań Ziemi (pasywnych) oraz służby stałą i ruchomą, z wyjątkiem służby ruchomej lotniczej, ma zastosowanie Uchwała 751 (WRC-07). (WRC-07)

5.484 W Regionie 1 użytkowanie zakresu 10,7-11,7 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.484A Użytkowanie zakresów 10,95-11,20 GHz (kosmos-Ziemia), 11,45-11,70 GHz (kosmos-Ziemia), 11,7-12,2 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2, 12,20-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3, 12,50-12,75 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1, 13,75-14,50 GHz (Ziemia-kosmos), 17,8-18,6 GHz (kosmos-Ziemia), 19,7-20,2 GHz (kosmos-Ziemia), 27,5-28,6 GHz (Ziemia-kosmos), 29,5-30,0 GHz (Ziemia-kosmos) przez satelitarne systemy niegeostacjonarne - w służbie stałej satelitarnej jest podmiotem zastosowania postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi satelitarnymi systemami niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy. (WRC-2000)

5.484B Znajduje tu zastosowanie Uchwała 155 (WRC-15). (WRC-15)

5.487 W zakresie 11,7-12,5 GHz w Regionach 1 i 3 służby: stała, stała satelitarna, ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej i radiodyfuzyjna, zgodnie z ich odpowiednimi przeznaczeniami, nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach radiodyfuzji satelitarnej pracujących zgodnie z postanowieniami Planu dla Regionów 1 i 3 zawartymi w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub żądać od nich ochrony. (WRC-03)

5.487A Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 11,7-12,5 GHz, w Regionie 2 zakres 12,2-12,7 GHz i w Regionie 3 zakres 11,7-12,2 GHz są także przeznaczone dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności, ograniczone do systemów satelitarnych niegeostacjonarnych i podlegają zastosowaniom postanowień ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego przy koordynacji z innymi systemami niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie radiodyfuzji satelitarnej pracujących zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacyjne kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej i kompletnej dokumentacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej, dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybkie wyeliminowanie nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy. (WRC-03)

5.492 Przydziały częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, które są zgodne z odpowiednim Planem regionalnym lub są umieszczone na Liście dla Regionów 1 i 3 w Załączniku 30 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, mogą także być wykorzystywane do transmisji w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pod warunkiem że takie transmisje nie spowodują zwiększenia zakłóceń lub będą wymagać większej ochrony przed zakłóceniami niż transmisje służby radiodyfuzyjnej satelitarnej pracującej zgodnie z odpowiednim Planem lub Listą. (WRC-2000)

5.497 Użytkowanie zakresu 13,25-13,40 GHz przez służbę radionawigacyjną lotniczą dotyczy tylko pomocy nawigacyjnych Dopplera.

5.498A Służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i badań kosmicznych (aktywnych) pracujące w zakresie 13,25-13,40 GHz nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie radionawigacji lotniczej lub ograniczać jej użytkowania i rozwoju. (WRC-97)

5.499A Wykorzystanie zakresu częstotliwości 13,40-13,65 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone dla systemów satelitów geostacjonarnych i wymaga uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego w odniesieniu do systemów satelitarnych działających w służbie badania kosmosu (kosmos-kosmos) przesyłających dane ze stacji kosmicznych na orbitach geostacjonarnych do powiązanych stacji kosmicznych na orbitach niegeostacjonarnych, o których informacje wymagane do wstępnej publikacji Biuro Radiokomunikacji otrzymało do 27 listopada 2015 r. (WRC-15)

5.499B Administracje nie powinny uniemożliwiać wdrażania i eksploatacji naziemnych stacji nadawczych w służbie wzorcowego satelitarnego sygnału częstotliwości i czasu (Ziemia-kosmos) przeznaczonej na zasadzie drugiej ważności w zakresie częstotliwości 13,40-13,65 GHz z powodu przeznaczenia na zasadzie pierwszej ważności dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia). (WRC-15)

5.499C Przeznaczenie zakresu częstotliwości 13,40-13,65 GHz dla służby badania kosmosu na zasadzie pierwszej ważności jest ograniczone do:

- systemów satelitarnych działających w służbie badania kosmosu (kosmos-kosmos) przesyłających dane ze stacji kosmicznych na orbitach geostacjonarnych do powiązanych stacji kosmicznych na orbitach niegeostacjonarnych, o których informacje wymagane do wstępnej publikacji Biuro Radiokomunikacji otrzymało do 27 listopada 2015 r.,

- aktywnych sensorów pokładowych statków kosmicznych,

- systemów satelitarnych działających w służbie badania kosmosu (kosmos-Ziemia) przesyłających dane ze stacji kosmicznych na orbitach geostacjonarnych do powiązanych stacji ziemskich.

Inne użytkowanie tego zakresu przez służbę badań kosmicznych odbywa się na zasadzie drugiej ważności. (WRC-15)

5.499D W zakresie częstotliwości 13,40-13,65 GHz, satelitarne systemy w służbie badania kosmosu (kosmos-Ziemia) i/albo służbie badania kosmosu (kosmos-kosmos) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń oraz żądać ochrony od stacji służb: stałej, ruchomej, radiolokalizacyjnej i satelitarnych badań Ziemi (aktywnych). (WRC- 15)

5.499E W zakresie częstotliwości 13,40-13,65 GHz, sieci geostacjonarnych satelitów w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) nie mogą żądać ochrony od stacji kosmicznych w służbie satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) działającej w oparciu o Regulamin Radiokomunikacyjny i nie stosuje się tutaj ust. 5.43A. Postanowień ust. 22.2 nie stosuje się do służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) w odniesieniu do służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) w tym zakresie częstotliwości. (WRC-15)

5.501A Przeznaczenie zakresu 13,65-13,75 GHz dla służby badań kosmicznych na zasadzie pierwszej ważności jest ograniczone do aktywnych sensorów statków kosmicznych. Inne użytkowanie tego zakresu przez służbę badań kosmicznych odbywa się na zasadzie drugiej ważności. (WRC-15)

5.501B W zakresie 13,40-13,75 GHz służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i badań kosmicznych (aktywnych) nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń ani ograniczać użytkowania i rozwoju służby radiolokalizacyjnej. (WRC-97)

5.502 W zakresie 13,75-14,00 GHz średnica anteny stacji naziemnej w sieci służby stałej satelitarnej nie może być mniejsza od 1,2 m, zaś średnica anteny stacji naziemnej w niegeostacjonarnym systemie służby stałej satelitarnej nie może być mniejsza od 4,5 m. Ponadto, moc e.i.r.p. promieniowana przez stacje w służbach: radiolokalizacyjnej lub radionawigacyjnej, uśredniona w czasie jednej sekundy, nie może przekraczać 59 dBW dla kątów elewacji powyżej 2° i 65 dBW dla mniejszych kątów. Przed wprowadzeniem przez administrację do użytkowania stacji naziemnej w geostacjonarnej sieci satelitarnej w powyższym zakresie przy wielkości anteny mniejszej od 4,5 m, administracja ta powinna zapewnić, że gęstość strumienia mocy wytwarzana przez taką stację naziemną nie przekracza:

- 115 dB(W/(m2 ×10 MHz)) przez więcej niż 1% czasu, na wysokości 36 m nad poziomem morza przy najniższym poziomie wody, oficjalnie określonym przez państwo nadbrzeżne,

- 115 dB(W/m2 × 10 MHz)) przez więcej niż 1% czasu, na wysokości 3 m nad poziomem gruntu na granicy terytorium administracji uruchamiającej lub planującej uruchomić w powyższym zakresie ruchome radary lądowe, jeżeli uprzednio nie zawarto odpowiedniego porozumienia.

W przypadku stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej mających anteny o średnicy większej lub równej 4,5 m, moc e.i.r.p. dowolnej emisji powinna wynosić co najmniej 68 dBW i nie może przekraczać 85 dBW. (WRC-03)

5.503 Geostacjonarne stacje kosmiczne służby badań kosmicznych w zakresie 13,75-14,0 GHz, co do których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r., powinny pracować na zasadzie równoważności ze stacjami służby stałej satelitarnej; po tej dacie nowe kosmiczne stacje geostacjonarne w służbie badań kosmicznych będą działać na zasadzie służby drugiej ważności. Do czasu zaprzestania pracy w tym zakresie przez stacje kosmiczne geostacjonarne w służbie badań kosmicznych, dla których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informacje wymagane do wstępnej publikacji przed dniem 31 stycznia 1992 r.:

- gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej geostacjonarnej nie może przekraczać:

i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 1,2 m, lecz mniejszej od 4,5 m,

ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdzie D jest średnicą (m) anteny stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej, dla średnicy anteny równej lub większej od 4,5 m, lecz mniejszej od 31,9 m,

iii) 66,2 dB(W/40 kHz) dla dowolnej stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej dla średnicy anteny 4,5 m lub większej,

iv) 56,2 dB(W/4 kHz) dla emisji wąskopasmowych (użyteczna szerokość pasma mniejsza od 40 kHz) stacji naziemnych w służbie stałej satelitarnej dla dowolnej stacji naziemnej w służbie stałej satelitarnej z anteną o średnicy 4,5 m lub większej,

- gęstość e.i.r.p. emisji dla każdej stacji naziemnej służby stałej satelitarnej współpracującej ze stacją kosmiczną na orbicie satelitarnej niegeostacjonarnej nie może przekraczać 51 dBW na każde pasmo o szerokości 6 MHz w zakresie częstotliwości 13772-13778 GHz.

Automatyczna kontrola mocy może być wykorzystana do zwiększenia gęstości e.i.r.p. w tym zakresie częstotliwości, aby wyrównać straty spowodowane dodatkowym tłumieniem, wywołanym przez opady atmosferyczne w stopniu, w którym gęstość strumienia mocy wytwarzana na stacji kosmicznej służby stałej satelitarnej nie przekroczy wartości wynikającej z użycia przez stację naziemną mocy e.i.r.p. odpowiadającej powyższym poziomom w warunkach bezchmurnego nieba. (WRC-03)

5.504 Użytkowanie zakresu 14,0-14,3 GHz przez służbę radionawigacyjną powinno być takie, aby zapewnić wystarczającą ochronę dla stacji kosmicznych służby stałej satelitarnej.

5.504A W zakresie 14,0-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków powietrznych w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej, o statusie drugiej ważności, mogą również komunikować się ze stacjami kosmicznymi służby stałej satelitarnej. Znajdują zastosowanie postanowienia ust. 5.29, 5.30 i 5.31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-03)

5.504B Pokładowe stacje naziemne w służbie lotniczej ruchomej, lotniczej satelitarnej w zakresie częstotliwości 14,0-14,5 GHz powinny być zgodne z postanowieniami Załącznika 1, część C Zalecenia ITU-R M.1643-0 z uwzględnieniem każdej stacji radioastronomicznej wykonującej obserwacje w zakresie częstotliwości 14,47-14,50 GHz i zlokalizowanej na terytorium Hiszpanii, Francji, Indii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Południowej Afryki. (WRC-15)

5.506A W zakresie 14,0-14,5 GHz stacje naziemne na pokładach statków pracujące z e.i.r.p. większą niż 21 dBW powinny pracować na takich samych warunkach, jakie przewidziano dla stacji naziemnych na pokładach statków w Uchwale 902 (WRC-03). Niniejsza Uwaga nie ma zastosowania do stacji naziemnych na pokładach statków, dla których pełną informację zgodną z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Biuro Radiokomunikacji otrzymało przed dniem 5 lipca 2003 r. (WRC-03)

5.508A W zakresie częstotliwości 14,25-14,30 GHz gęstość strumienia mocy wytwarzana na terytorium Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Botswany, Chin, Wybrzeża Kości Słoniowej, Egiptu, Francji, Gwinei, Indii, Iranu (Islamskiej Republiki), Włoch, Kuwejtu, Nigerii, Omanu, Syrii, Wielkiej Brytanii oraz Tunezji przez każdą pokładową stację naziemną w służbie ruchomej lotniczej satelitarnej nie może przekraczać wartości podanych w Załączniku 1, część B Zalecenia ITU-R M.1643-0 - o ile zainteresowane administracje nie ustalą inaczej. Postanowienia tej uwagi w żaden sposób nie stanowią odstępstwa od obowiązku wykorzystywania służby ruchomej lotniczej satelitarnej jako służby drugiej ważności zgodnie z ust. 5.29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.509A W zakresie częstotliwości 14,3-14,5 GHz gęstość strumienia mocy wytwarzana na terytorium Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Botswany, Kamerunu, Chin, Wybrzeża Kości Słoniowej, Egiptu, Francji, Gabonu, Gwinei, Indii, Iranu (Islamskiej Republiki), Włoch, Kuwejtu, Maroka, Nigerii, Omanu, Syrii, Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Tunezji oraz Wietnamu przez każdą pokładową stację naziemną w służbie ruchomej lotniczej nie może przekraczać wartości podanych w Załączniku 1, część B Zalecenia ITU-R M.1643-0 - o ile zainteresowane administracje nie ustalą inaczej. Postanowienia tej uwagi w żaden sposób nie stanowią odstępstwa od obowiązku wykorzystywania służby ruchomej lotniczej satelitarnej jako służby drugiej ważności zgodnie z ust. 5.29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15)

5.509G Zakres częstotliwości 14,5-14,8 GHz jest także przeznaczony na zasadzie pierwszej ważności dla służby badań kosmicznych. Jednakże takie wykorzystanie jest ograniczone do systemów satelitarnych działających w służbie badań kosmicznych (Ziemia-kosmos) do przekazywania danych do stacji kosmicznych na orbicie geostacjonarnej z powiązanych z nimi stacji naziemnych. Stacje służby badań kosmicznych nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń ani żądać ochrony od stacji służby stałej i ruchomej oraz służby stałej satelitarnej ograniczonej do łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzji satelitarnej i związanych z nimi funkcjami operacji kosmicznych wykorzystujących pasma ochronne zgodnie z Załącznikiem 30A do Regulaminu Radiokomunikacyjnego i łączy dosyłowych w służbie radiodyfuzji satelitarnej w Regionie 2. Inne użytkowanie tego zakresu częstotliwości przez służbę badań kosmicznych odbywa się na zasadzie drugiej ważności. (WRC-15)

5.511A Użytkowanie zakresu 15,43-15,63 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia i Ziemia-kosmos) - jest ograniczone wyłącznie do łączy dosyłowych niegeostacjonarnych systemów służby ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-15).

5.511C Stacje pracujące w służbie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczyć skuteczną e.i.r.p. zgodnie z Zaleceniem ITU-R S.1340-0. Minimalna odległość koordynacyjna wymagana dla ochrony stacji radionawigacji lotniczej (dotyczy ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony łączy dosyłowych stacji naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana w kierunku lokalnej płaszczyzny poziomej przez naziemną stację łączy dosyłowych powinny być zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1340-0. (WRC-15)

5.511E W zakresie częstotliwości 15,4-15,7 GHz stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbie lotniczej radionawigacyjnej ani żądać od nich ochrony. (WRC-12)

5.511F W celu zapewnienia ochrony służby radioastronomicznej w zakresie częstotliwości 15,35-15,40 GHz, stacje radiolokalizacyjne działające w zakresie częstotliwości 15,4-15,7 GHz nie mogą przekraczać poziomu gęstości strumienia mocy -156 dB(W/m2) w paśmie o szerokości 50 MHz w zakresie 15,35-15,40 GHz w miejscu zlokalizowania obserwatorium radioastronomicznego przez więcej niż 2% czasu. (WRC-12)

5.513A Aktywne sensory umieszczone na pokładach statków kosmicznych, pracujące w zakresie 17,2-17,3 GHz, nie mogą ograniczać rozwoju służb radiolokalizacyjnych oraz nie mogą powodować zakłóceń pracy służb radiolokalizacyjnych lub innych służb pierwszej ważności, dla których ten zakres jest przeznaczony. (WRC- 97)

5.516 Użytkowanie zakresu 17,3-18,1 GHz przez geostacjonarne systemy służby stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. Użytkowanie zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez systemy w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko satelitów geostacjonarnych. Warunki użytkowania zakresu 17,3-17,8 GHz w Regionie 2 przez łącza dosyłowe dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 12,2-12,7 GHz są określone w Artykule 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie zakresów 17,3-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionach 1 i 3 oraz 17,8-18,1 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne systemy satelitarne służby stałej satelitarnej powinno odpowiadać postanowieniom ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnośnie do koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, niezależnie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas ich pracy. (WRC-2000)

5.516A W zakresie 17,3-17,7 GHz stacje naziemne służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) w Regionie 1 nie mogą żądać ochrony od stacji naziemnych obsługujących łącza dosyłowe służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z postanowieniami Załącznika 30A do Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ani też nakładać ograniczeń lub restrykcji odnośnie do lokalizacji stacji naziemnych obsługujących łącza dosyłowe służby radiodyfuzyjnej satelitarnej gdziekolwiek w obszarze obsługiwanym przez łącza dosyłowe. (WRC-03)

5.516B Poniższe zakresy są przeznaczone do użytkowania przez zastosowania o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej (HDFSS):

17,3-17,7 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

18,3-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 2

19,7-20,2 GHz (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach

39,5-40,0 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

40,0-40,5 GHz (kosmos-Ziemia) we wszystkich Regionach

40,5-42,0 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 3

47,5-47,9 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

48,20-48,54 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

49,44-50,20 GHz (kosmos-Ziemia) w Regionie 1

oraz

27,50-27,82 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 1

28,35-28,45 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2

28,45-28,94 GHz (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach

28,94-29,10 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 i 3

29,25-29,46 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2

29,46-30,00 GHz (Ziemia-kosmos) we wszystkich Regionach

48,2-50,2 GHz (Ziemia-kosmos) w Regionie 2.

Przeznaczenie powyższe nie wyklucza wykorzystania tych zakresów przez inne zastosowania w służbie stałej satelitarnej lub przez inne służby mające w tych zakresach równoważne przeznaczenia pierwszej ważności oraz nie ustanawia w Regulaminie Radiokomunikacyjnym pierwszeństwa między użytkownikami. Powinno to być wzięte pod uwagę przez administracje, przy ustalaniu postanowień regulacyjnych w odniesieniu do powyższych zakresów (Znajduje tu zastosowanie Uchwała 143 (WRC-03)). (WRC-03)

5.519 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,0-18,3 GHz w Regionie 2 oraz zakres 18,1-18,4 GHz w Regionach 1 i 3 jest także przeznaczony, na zasadzie pierwszej ważności, dla służby meteorologicznej satelitarnej (kosmos-Ziemia). Użytkowanie tych zakresów jest ograniczone do satelitów geostacjonarnych. (WRC-07)

5.520 Użytkowanie zakresu 18,1-18,4 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych systemów satelitarnych geostacjonarnych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. (WRC-2000)

5.522A Emisje służby stałej i służby stałej satelitarnej w zakresie 18,6-18,8 GHz są ograniczone do wartości podanych odpowiednio w ust. 21,5A i 21.16.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-2000)

5.522B Użytkowanie zakresu 18,6-18,8 GHz przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone do systemów geostacjonarnych i systemów z orbitą o apogeum większym niż 20000 km. (WRC-2000)

5.523A Użytkowanie zakresów: 18,8-19,3 GHz (kosmos-Ziemia) i 28,6-29,1 GHz (Ziemia-kosmos) przez geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci służb stałych satelitarnych wymaga wprowadzenia postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie podlega postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje posiadające sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 1995 r., powinny współpracować w celu maksymalnego rozszerzenia obowiązku koordynacji, zgodnie z ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z sieciami niegeostacjonarnymi, o których Biuro Radiokomunikacji otrzymało informację notyfikacyjną przed tą datą, z myślą o osiągnięciu wyników akceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony. Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodować nieakceptowalnych zakłóceń w geostacjonarnych sieciach służby stałej satelitarnej, dla których informacje zawarte w Załączniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego są traktowane jako otrzymane przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r. (WRC-97)

5.523B Użytkowanie zakresu 19,3-19,6 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone tylko do linii dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów służby ruchomej satelitarnej. Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i nie stosuje się do niego postanowień ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.523C Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany w zakresach 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz między liniami dosyłowymi sieci niegeostacjonarnych służby ruchomej satelitarnej i tymi sieciami służby stałej satelitarnej, dla których pełna informacja koordynacyjna Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja uznawana jest jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r. (WRC-97).

5.523D Użytkowanie zakresu 19,3-19,7 GHz (kosmos-Ziemia) przez systemy geostacjonarne służby stałej satelitarnej i przez linie dosyłowe dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych służby ruchomej satelitarnej wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie stosuje się do niego postanowień ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy służby stałej satelitarnej lub w przypadkach wskazanych w ust. 5.523C i 5.523E Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie podlega postanowieniom ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, lecz powinno podlegać procedurom Artykułów 9 (z wyjątkiem ust. 9.11 A) i 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97).

5.523E Ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien być nadal stosowany w zakresach 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz między liniami dosyłowymi niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej a tymi sieciami służby stałej satelitarnej, dla których pełna informacja o koordynacji Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r. (WRC-97)

5.525 W celu ułatwienia międzyregionalnej koordynacji między sieciami w służbach: ruchomej satelitarnej i stałej satelitarnej, te częstotliwości nośne w służbie ruchomej satelitarnej, które są najbardziej podatne na zakłócenia, powinny być, o ile to praktycznie możliwe, umiejscowione w wyższych częściach zakresów: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,00 GHz.

5.526 W zakresach 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,0 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1-20,2 GHz i 29,9-30,0 GHz w Regionach 1 i 3 sieci, które pracują zarówno w służbie stałej satelitarnej, jak również w służbie ruchomej satelitarnej mogą posiadać łącza między stacjami naziemnymi w określonych lub nieokreślonych punktach lub w czasie ruchu, wykorzystując jeden lub więcej satelitów do komunikacji punkt-punkt i punkt-wiele punktów.

5.527 Postanowienia ust. 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie dotyczą służby ruchomej satelitarnej w zakresach: 19,7-20,2 GHz i 29,5-30,0 GHz.

5.527A Działanie poruszających się stacji naziemnych, komunikujących się w ramach służby stałej satelitarnej (FSS) podlega Uchwale 156 (WRC-15). (WRC-15)

5.528 Przeznaczenie dla służby ruchomej satelitarnej z zamiarem wykorzystywania przez sieci, które stosują anteny o wąskiej wiązce i inne zaawansowane technologie na stacjach kosmicznych. Administracje używające systemów w służbie ruchomej satelitarnej w zakresie 19,7-20,1 GHz w Regionie 2 i w zakresie 20,1-20,2 GHz podejmą wszelkie praktyczne kroki dla zapewnienia ciągłej dostępności tych zakresów dla administracji używających systemów stałych i ruchomych zgodnie z postanowieniami Uwagi 5.524 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.530A O ile zainteresowane administracje nie ustalą inaczej, żadna stacja w służbie stałej lub ruchomej nie może wytwarzać gęstości strumienia mocy o wartości przekraczającej -120,4 dB(W/(mMHz)) na wysokości 3 m nad jakimkolwiek punktem na terenie innej administracji w Regionie 1 lub 3 przez więcej niż 20% czasu. Do przeprowadzenia obliczeń administracje powinny stosować najbardziej aktualną wersję Zalecenia ITU-R P.452 (także najbardziej aktualna wersja Zalecenia ITU-R BO.1898). (WRC-15)

5.530B W zakresie częstotliwości 21,4-22,0 GHz, w celu ułatwienia rozwoju służby radiodyfuzji satelitarnej, administracje w Regionach 1 i 3 są zachęcane do zaniechania uruchamiania stacji w służbie ruchomej oraz ograniczenia budowy stacji typu punkt-punkt w służbie stałej. (WRC-12)

5.530D Ma zastosowanie Uchwała 555 (WRC-12). (WRC-12)

5.532 Użytkowanie zakresu 22,21-22,50 GHz przez służby: satelitarnych badań Ziemi (pasywnych) i badań kosmicznych (pasywnych) nie może narzucać ograniczeń służbom: stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

5.532A W celu zapewnienia ochrony oraz możliwości przyszłego rozwoju służb stałych i ruchomych, lokalizacja stacji naziemnych w służbie badania kosmosu powinna zachowywać minimalną odległość równą 54 km od odpowiednich granic państw sąsiadujących, chyba że mniejsza odległość została już ustalona między odpowiednimi administracjami. Nie stosuje się ust. 9.17 i 9.18 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-12)

5.532B Wykorzystanie zakresu częstotliwości 24,65-25,25 GHz w Regionie 1 oraz zakresu częstotliwości 24,65-24,75 w Regionie 3 przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do stacji naziemnych używających anteny o minimalnej średnicy 4,5 m. (WRC-12)

5.535A Użytkowanie zakresu 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną jest ograniczone tylko do geostacjonarnych systemów satelitarnych i do linii dosyłowych dla niegeostacjonarnych systemów satelitarnych w służbie ruchomej satelitarnej. Takie użytkowanie wymaga zastosowania postanowień ust. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie należy tu stosować postanowień ust. 22.2, z wyjątkami wskazanymi w Uwagach 5.523C i 5.523E, gdzie takie użytkowanie nie podlega postanowieniom ust. 9.11A, chociaż nadal powinno podlegać postanowieniom Artykułu 9 (z wyjątkiem ust. 9.11A) i procedurom Artykułu 11 oraz postanowieniom ust. 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-97)

5.536 Użytkowanie zakresu 25,25-27,50 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do zastosowań w służbach badań kosmicznych i satelitarnych badań Ziemi oraz dla transmisji danych z działalności przemysłowych i medycznych w kosmosie.

5.536A Administracje wykorzystujące stacje naziemne w służbie satelitarnych badań Ziemi lub w służbie badań kosmicznych nie mogą żądać ochrony od stacji w służbach stałej i ruchomej używanych przez inne administracje. Ponadto stacje naziemne w służbie satelitarnych badań Ziemi lub w służbie badań kosmicznych powinny być wykorzystywane z uwzględnieniem najbardziej aktualnej wersji Zalecenia ITU-R SA.1862. (WRC-12)

5.536B W Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnie, Belgii, Brazylii, Chinach, Korei Południowej, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii, Finlandii, na Węgrzech, w Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Irlandii, Izraelu, we Włoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie, Libii, na Litwie, w Mołdawii, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Syrii, Korei Północnej, na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Szwecji, Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje naziemne pracujące w służbie satelitarnych badań Ziemi w zakresie 25,5-27,0 GHz nie powinny żądać ochrony lub ograniczać użytkowania lub rozwoju stacji służb stałych i ruchomych. (WRC-15)

5.538 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz są przeznaczone także dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej ważności dla transmisji radiolatarni przeznaczonych do kontroli mocy linii dosyłowych w kierunku Ziemia-kosmos. Takie transmisje kosmos-Ziemia nie powinny przekraczać +10 dBW e.i.r.p. w kierunku sąsiednich satelitów na orbicie geostacjonarnej. (WRC-07)

5.539 Zakres 27,5-30,0 GHz może być użytkowany przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dla zapewnienia linii dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

5.540 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501-29,999 GHz jest przeznaczony także dla służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia), na zasadzie drugiej ważności, dla transmisji prowadzonych przez radiolatarnie przeznaczone do celów kontroli mocy linii dosyłowych na kierunku Ziemia-kosmos.

5.541 W zakresie 28,5-30,0 GHz służba satelitarnych badań Ziemi jest ograniczona do przesyłania danych między stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejności do gromadzenia informacji za pomocą sensorów aktywnych lub biernych.

5.541A Linie dosyłowe niegeostacjonarnych sieci służby ruchomej satelitarnej i geostacjonarnych sieci służby stałej satelitarnej pracujące w zakresie 29,1-29,5 GHz (Ziemia-kosmos) powinny stosować adaptacyjną kontrolę mocy na kierunku Ziemia-kosmos lub inne metody kompensacji zaników, pozwalające na prowadzenie transmisji stacji naziemnej na poziomie mocy wystarczającym aby zapewnić pożądaną jakość łączy i jednocześnie zmniejszyć poziom wzajemnych zakłóceń między sieciami. Te metody powinny być stosowane przez sieci, dla których informacja o koordynacji według Załącznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji po dniu 17 maja 1996 r. i do czasu, aż będą zmienione przez przyszłą kompetentną Konferencję. Administracje przedkładające informacje zawarte w Załączniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego do koordynacji przed tą datą zachęca się, aby wykorzystywały te techniki w maksymalnym stopniu. (WRC-2000)

5.543 Zakres 29,95-30 GHz może być użytkowany dla łączy kosmos-kosmos w służbie satelitarnych badań Ziemi do celów telemetrii, śledzenia i sterowania, na zasadzie drugiej ważności.

5.544 W zakresie częstotliwości 31,0-31,3 GHz do służby badań kosmicznych stosuje się limity gęstości strumienia mocy określone w Artykule 21, Tabela 21-4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

5.546 Odmienna kategoria służby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Rosji, Gruzji, na Węgrzech, w Iranie (Islamskiej Republice), Izraelu, Jordanii, Libanie, Mołdawii, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Turcji, zakres 31,5-31,8 GHz przeznaczony jest dla służby stałej i ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej ważności (ust. 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-12)

5.547 Zakresy 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59,00 GHz i 64-66 GHz udostępnia się dla zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej (Uchwała 75 (WRC-12)). Administracje powinny wziąć powyższe pod uwagę przy rozpatrywaniu postanowień regulacyjnych w odniesieniu do tych zakresów. Ze względu na potencjalne ulokowanie w zakresach 39,5-40,0 GHz i 40,5-42 GHz zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej (patrz Uwaga 5.516B), administracje powinny ponadto brać odpowiednio pod uwagę potencjalne ograniczenia dla zastosowań o dużym zagęszczeniu w służbie stałej. (WRC-07)

5.547A Administracje powinny podjąć praktyczne działania w celu zminimalizowania potencjalnych zakłóceń między stacjami w służbie stałej i pokładowymi stacjami statków powietrznych w służbie radionawigacyjnej w zakresie 31,8-33,4 GHz, biorąc pod uwagę potrzeby operacyjne systemów radarów lotniczych. (WRC-2000)

5.548 Administracje projektujące systemy dla służb: międzysatelitarnej w zakresie 32,3-33,0 GHz, radionawigacyjnej w zakresie 32-33 GHz oraz badań kosmicznych (daleki kosmos) w zakresie 31,8-32,3 GHz powinny podjąć wszelkie możliwe środki dla uniknięcia szkodliwych zakłóceń między tymi służbami, mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa służby radionawigacyjnej (Zalecenie 707 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-03)

5.549A W zakresie 35,5-36,0 GHz średnia gęstość strumienia mocy na powierzchni Ziemi, generowana przez dowolny sensor służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) lub służby badań kosmicznych (aktywnych), dla dowolnego kąta odchylonego więcej niż 0,8° od środka wiązki nie powinna przekroczyć w tym zakresie -73,3 dB(W/m2). (WRC-03)

5.550A W przypadku współużytkowania zakresu 36-37 GHz przez służbę badań Ziemi (pasywnych) oraz służby stałą i ruchomą stosuje się Uchwałę 752 (WRC-07). (WRC-07)

5.551H Równoważna gęstość strumienia mocy (epfd) wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 GHz przez wszystkie stacje kosmiczne w dowolnym niegeostacjonarnym systemie satelitarnym służby stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służby radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia), pracującej w zakresie 42,0-42,5 GHz, nie powinna przekraczać następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej przez więcej niż 2% czasu pracy:

- 230 dB(W/m2) w paśmie 1 GHz i -246 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i

- 209 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo długiej linii bazowej.

Powyższe wartości epfd powinny być ustalane przy zastosowaniu metodologii podanej w Zaleceniu ITU-R S.1586-1 oraz charakterystyce odniesienia anteny i maksymalnym zysku anteny w służbie radioastronomicznej podanych w Zaleceniu ITU-R RA.1631-0 i powinny być stosowane dla całego nieboskłonu i kątów elewacji większych od minimalnego kąta pracy radioteleskopu čmin (dla którego przy braku zgłoszonej informacji należy przyjąć wartość typową 5°). Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:

- była czynna przed dniem 5 lipca 2003 r. i była notyfikowana w ITU przed dniem 4 stycznia 2004 r. lub

- była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity.

Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć porozumienie z administracjami, które autoryzowały stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie Uchwała 743 (WRC-03). Limity podane w niniejszej Uwadze mogą zostać przekroczone w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. (WRC-15)

5.551I Gęstość strumienia mocy wytwarzana w zakresie 42,5-43,5 GHz przez dowolną geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub służbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (kosmos- Ziemia) pracującej w zakresie 42,0-42,5 GHz nie powinna przekraczać następujących wartości w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej:

- 137 dB(W/m2) w paśmie 1 GHz i -153 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej z zarejestrowanym radioteleskopem o pojedynczej antenie satelitarnej; i

- 116 dB(W/m2) w dowolnym paśmie 500 kHz zakresu 42,5-43,5 GHz w miejscu położenia dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej jako stacja interferometryczna o bardzo długiej linii bazowej.

Powyższe wartości stosuje się do dowolnej stacji radioastronomicznej, która:

- była czynna przed dniem 5 lipca 2003 r. i była notyfikowana w ITU przed dniem 4 stycznia 2004 r. bądź

- była notyfikowana przed datą otrzymania odpowiednio pełnej dokumentacji koordynacyjnej zgodnej z Załącznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacji notyfikacyjnej, dotyczącej stacji kosmicznej, której dotyczą limity.

Pozostałe stacje radioastronomiczne notyfikowane po powyższych datach mogą zawrzeć porozumienie z administracjami, które autoryzowały stacje kosmiczne. W Regionie 2 znajduje zastosowanie Uchwała 743 (WRC-03). Limity podane w niniejszej Uwadze mogą zostać przekroczone w miejscu położenia stacji radioastronomicznej dowolnego kraju, którego administracja wyrazi na to zgodę. (WRC-03)

5.552 Przeznaczenie widma dla służby stałej satelitarnej w zakresie 42,5-43,5 GHz i 47,2-50,2 GHz dla transmisji Ziemia-kosmos jest większe niż w zakresie 37,5-39,5 GHz dla transmisji kosmos-Ziemia w celu umożliwienia realizacji łączy dosyłowych do satelitów radiodyfuzyjnych. Administracje zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań dla rezerwacji zakresu 47,2-49,2 GHz dla łączy dosyłowych w służbie radiodyfuzji satelitarnej pracującej w zakresie 40,5-42,5 GHz.

5.552A Przeznaczenie dla służby stałej w zakresach 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz jest wyznaczone do wykorzystywania przez platformy stratosferyczne. Wykorzystanie zakresów 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz podlega postanowieniom Uchwały 122 (WRC-07). (WRC-07)

5.553 W zakresach 43,5-47,0 GHz i 66-71 GHz dopuszcza się pracę stacji służby ruchomej lądowej pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbach radiokomunikacji kosmicznej, dla których te zakresy są przeznaczone (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-2000)

5.554 W zakresach 43,5-47,0 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 125-130 GHz, 191,8-200,0 GHz i 252-265 GHz dopuszczone są także łącza satelitarne łączące stacje naziemne w określonych, stałych punktach, jeżeli są wykorzystywane w połączeniu ze służbą ruchomą satelitarną lub służbą radionawigacyjną satelitarną. (WRC- 2000)

5.554A Użytkowanie zakresów 47,5-47,9 GHz, 48,20-48,54 GHz i 49,44-50,20 GHz przez służbę stałą satelitarną (kosmos-Ziemia) jest ograniczone do satelitów geostacjonarnych. (WRC-03)

5.555 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 48,94-49,04 GHz jest przeznaczony także dla służby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej ważności. (WRC-2000)

5.555B Gęstość strumienia mocy w zakresie 48,94-49,04 GHz wytwarzana przez dowolną geostacjonarną stację kosmiczną w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) pracującą w zakresach 48,20-48,54 GHz i 49,44-50,20 GHz nie powinna przekraczać -151,8 dB(W/m2) w dowolnym paśmie o szerokości 500 kHz w miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej. (WRC-03)

5.556 W zakresach 51,40-54,25 GHz, 58,2-59,0 GHz i 64-65 GHz mogą być przeprowadzane obserwacje radioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi. (WRC-2000)

5.556A Wykorzystanie zakresów 54,25-56,90 GHz, 57,0-58,2 GHz i 59,0-59,3 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1000 km powyżej poziomu powierzchni Ziemi wytworzona przez stacje służby międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, nie powinna przekraczać -147 dB(W/(m2 ×100 MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. (WRC-97)

5.557A W zakresie 55,78-56,26 GHz, w celu ochrony stacji w służbie satelitarnych badań Ziemi (pasywnych), maksymalna gęstość strumienia mocy dostarczona przez nadajnik do anteny stacji stałej satelitarnej jest ograniczona do -26 dB(W/MHz). (WRC-2000)

5.558 W zakresach 55,78-58,20 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123,00 GHz, 130-134 GHz, 167,0-174,8 GHz i 191,8-200,0 GHz mogą pracować stacje w służbie ruchomej lotniczej pod warunkiem, że nie będą powodować szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-2000)

5.558A Użytkowanie zakresu 56,9-57,0 GHz przez systemy międzysatelitarne jest ograniczone do łączy między satelitami na orbicie geostacjonarnej i do transmisji z satelitów niegeostacjonarnych na wysokiej orbicie ziemskiej do satelitów znajdujących się na niskiej orbicie ziemskiej. Dla łączy między satelitami na orbicie geostacjonarnej jednostkowa gęstość strumienia mocy dla wszystkich wysokości od 0 km do 1000 km powyżej powierzchni Ziemi, dla wszystkich warunków i dla wszystkich metod modulacji, nie może przekraczać -147 dB(W/(m2 × 100 MHz)) dla wszystkich kierunków nadejścia wiązki. (WRC-97)

5.559 W zakresie 59-64 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na pokładach statków powietrznych w służbie radiolokalizacyjnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w służbie międzysatelitarnej (ust. 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-2000)

5.559B Wykorzystanie zakresu częstotliwości 77,5-78,0 GHz przez służbę radiolokalizacji jest ograniczone do naziemnych radarów bliskiego zasięgu, w tym radarów samochodowych. Parametry techniczne tych radarów zawarte są w ostatniej wersji Zalecenia ITU-R M.2057. Nie mają tu zastosowania przepisy ust. 4.10. (WRC-15)

5.560 W zakresie 78-79 GHz dopuszcza się pracę radarów umieszczonych na stacjach kosmicznych, na zasadzie pierwszej ważności, w służbie satelitarnych badań Ziemi i w służbie badań kosmicznych.

5.561 W zakresie 74-76 GHz stacje służb: stałej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach służby stałej satelitarnej lub w stacjach służby radiodyfuzyjnej satelitarnej, pracujących zgodnie z decyzjami odpowiedniej konferencji planowania przydziałów częstotliwości dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej. (WRC-2000)

5.561A Zakres 81,0-81,5 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasadzie drugiej ważności. (WRC-2000)

5.562 Użytkowanie zakresu 94,0-94,1 GHz przez służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i badań kosmicznych (aktywnych) jest ograniczone do radarów śledzących chmury umieszczonych na pokładach statków kosmicznych. (WRC-97)

5.562A W zakresach 94,0-94,1 GHz i 130-134 GHz transmisje ze stacji służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych), które są skierowane bezpośrednio do głównej wiązki anteny radioastronomicznej, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo zniszczenia niektórych odbiorników radioastronomicznych. Agencje kosmiczne używające nadajników i zainteresowane stacje radioastronomiczne powinny wzajemnie uzgadniać swoje działania w celu uniknięcia w możliwie największym stopniu takich sytuacji. (WRC-2000)

5.562B W zakresach 105,0-109,5 GHz, 111,80-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz wykorzystanie tego przeznaczenia jest ograniczone tylko do służby radioastronomicznej na pokładach statków kosmicznych. (WRC-2000)

5.562C Wykorzystanie zakresu 116,00-122,25 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 km do 1000 km powyżej powierzchni Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez sensory pasywne, nie może przekroczyć -148 dB(W/(m2 × MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. (WRC-2000)

5.562E Przeznaczenie dla służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) jest ograniczone do zakresu 133,5-134,0 GHz. (WRC-2000)

5.562F Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb: satelitarnych badań Ziemi (pasywnych) i badań kosmicznych (pasywnych) wygasa z dniem 1 stycznia 2018 r. (WRC-2000)

5.562G Przeznaczenie zakresu 155,5-158,5 GHz dla służb stałej i ruchomej wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2018 r. (WRC-2000)

5.562H Wykorzystanie zakresów 174,8-182,0 GHz i 185-190 GHz przez służbę międzysatelitarną jest ograniczone do satelitów na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gęstość strumienia mocy wytwarzana przez stację w służbie międzysatelitarnej, dla wszystkich warunków i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysokościach od 0 do 1000 km powyżej powierzchni Ziemi i w sąsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych geostacjonarnych zajmowanych przez sensory pasywne, nie może przekraczać -144 dB(W/(m2 × MHz)) dla wszystkich kątów nadejścia wiązki. (WRC-2000)

5.563A W zakresach 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz sensory atmosferyczne pasywne umieszczone na Ziemi przeprowadzają monitorowanie składowych atmosferycznych. (WRC-2000)

5.563B Zakres 237,9-238,0 GHz jest także przeznaczony dla służby satelitarnych badań Ziemi (aktywnych) i dla służby badań kosmicznych (aktywnych) tylko dla radarów pokładowych badających chmury. (WRC-2000)

5.565 Administracje mogą użytkować zakres częstotliwości 275-1000 GHz dla badań i rozwoju różnych służb: aktywnych i pasywnych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiarów następujących linii widmowych dla służb pasywnych:

- służba radioastronomiczna: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz;

- służba satelitarnych badań Ziemi (pasywnych) i służba badań kosmicznych (pasywnych): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz i 985-990 GHz.

Wykorzystanie zakresu częstotliwości 275-1000 GHz przez służby pasywne nie wyklucza wykorzystania tego zakresu przez służby aktywne. Zaleca się aby administracje, mające zamiar udostępnić zakres 275-1000 GHz dla zastosowań w służbach aktywnych, do czasu ustanowienia w Artykule 5 Rozdziału IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego przeznaczeń dla zakresu 275-1000 GHz, podjęły wszystkie możliwe działania mające na celu ochronę służb pasywnych przed szkodliwymi zakłóceniami. Wszystkie częstotliwości w zakresie 1000-3000 GHz mogą być wykorzystywane zarówno przez służby aktywne jak i pasywne. (WRC-12)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

OBJAŚNIENIA DO KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

1. 

Zawartość poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, zwanej dalej "Tablicą"

W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu częstotliwości, który ułatwia posługiwanie się Tablicą.

W kolumnie 2 i 3 podano częstotliwości graniczne dolne i górne zakresów częstotliwości.

W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych. Tam, gdzie było to zasadne, przytoczono również międzynarodowe uwagi wynikające z Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz umieszczono uwagi krajowe (oznaczenie POL.XX). Uwagi krajowe precyzują wykorzystanie zakresów lub służb radiokomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego, Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, a także uwarunkowań krajowych.

W kolumnie 5 podano użytkowanie, wskazujące na rodzaj użytkowników mogących wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną:

"Użytkowanie cywilne" polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową, realizowanego w szczególności przez dostawców usług telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

"Użytkowanie rządowe" polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, w szczególności dla takich celów jak: obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona zdrowia i mienia obywateli.

"Użytkowanie cywilno-rządowe" polega zarówno na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową realizowanego w szczególności przez dostawców usług telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych, jak i na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

2. 

Wykaz i kolejność zamieszczania służb radiokomunikacyjnych

Jeżeli dany zakres w Tablicy został przeznaczony dla więcej niż jednej służby, kolejność zamieszczenia takich służb jest następująca:
-
w pierwszej kolejności - służby pierwszej ważności (pisane wielkimi literami),
-
w drugiej kolejności - służby drugiej ważności (pisane małymi literami),
-
służby tej samej ważności są zamieszczane w porządku zawartym w poniższym zestawieniu; kolejność zamieszczenia służb nie świadczy o pierwszeństwie, ma jedynie na celu ujednolicenie zamieszczania służb w danych zakresach częstotliwości.
Wykaz służb radiokomunikacyjnych w języku angielskim Wykaz służb radiokomunikacyjnych w języku polskim
1 2
FIXED STAŁA
FIXED-SATELLITE STAŁA SATELITARNA
MOBILE RUCHOMA
MOBILE except aeronautical mobile RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
MOBILE except aeronautical mobile (R) RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R)
MOBILE except aeronautical mobile (OR) RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (OR)
LAND MOBILE RUCHOMA LĄDOWA
AERONAUTICAL MOBILE RUCHOMA LOTNICZA
AERONAUTICAL MOBILE (R) RUCHOMA LOTNICZA (R)
AERONAUTICAL MOBILE (OR) RUCHOMA LOTNICZA (OR)
MARITIME MOBILE RUCHOMA MORSKA
MOBILE-SATELLITE RUCHOMA SATELITARNA
MOBILE-SATELLITE except aeronautical mobile satellite RUCHOMA SATELITARNA z wyjątkiem ruchomej lotniczej satelitarnej
LAND MOBILE SATELLITE RUCHOMA LĄDOWA SATELITARNA
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)
AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (OR) RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (OR)
MARITIME MOBILE-SATELLITE RUCHOMA MORSKA SATELITARNA
RADIODETERMINATION RADIOLOKACJA
RADIODETERMINATION-SATELLITE RADIOLOKACJA SATELITARNA
RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA
RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA SATELITARNA
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA LOTNICZA
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA LOTNICZA SATELITARNA
MARITIME RADIONAVIGATION RADIONAWIGACJA MORSKA
MARITIME RADIONAVIGATION-SATELLITE RADIONAWIGACJA MORSKA SATELITARNA
RADIOLOCATION RADIOLOKALIZACJA
RADIOLOCATION-SATELLITE RADIOLOKALIZACJA SATELITARNA
BROADCASTING RADIODYFUZJA
BROADCASTING-SATELLITE RADIODYFUZJA SATELITARNA
AMATEUR AMATORSKA
AMATEUR-SATELLITE AMATORSKA SATELITARNA
RADIO ASTRONOMY RADIOASTRONOMIA
RADIO ASTRONOMY-SATELLITE RADIOASTRONOMIA SATELITARNA
METEOROLOGICAL AIDS POMOCE METEOROLOGICZNE
METEOROLOGICAL-SATELLITE METEOROLOGIA SATELITARNA
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL WZORCOWY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU
STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE WZORCOWY SATELITARNY SYGNAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI I CZASU
EARTH EXPLORATION-SATELLITE SATELITARNE BADANIA ZIEMI
SPACE RESEARCH BADANIA KOSMICZNE
SPACE OPERATIONS OPERACJE KOSMICZNE
INTER-SATELLITE MIĘDZYSATELITARNA

3. 

Ważność służb

Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie pierwszej ważności:
-
są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w służbie drugiej ważności,
-
są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach pierwszej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Urządzenia radiowe wykorzystujące częstotliwości w służbie drugiej ważności:

-
nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w służbie pierwszej ważności,
-
są chronione przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości w tej samej służbie lub w innych służbach drugiej ważności, którym częstotliwości zostały przydzielone w późniejszym terminie.

Ważność służb mogą regulować dodatkowo uwagi do Tablicy.

4. 

Umieszczanie uwag

Uwagi dotyczące danej służby umieszczono przy tej służbie.

Uwagi dotyczące zakresu umieszczono na końcu, w dodatkowym dolnym wierszu.

Symbole umieszczone na końcu Uwag (np. WRC-97, WRC-2000) oznaczają Światową Konferencję Radiokomunikacyjną, która utworzyła lub zmodyfikowała daną Uwagę. Brak symbolu oznacza, że dana Uwaga była umieszczona w ujednoliconej wersji Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zatwierdzonego przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną WRC-95.

Symbole umieszczone przy przywołanych w treści niektórych Uwag Uchwałach (np. WRC-97, WRC-2000) oznaczają Światową Konferencję Radiokomunikacyjną, która utworzyła lub zmodyfikowała daną Uchwałę. Brak symbolu oznacza, że dana Uchwała była umieszczona w ujednoliconej wersji Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zatwierdzonego przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną WRC-95.

5. 

Znaczenie skrótów i określeń

1)
(OR) - łączność głównie poza krajowymi i międzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego;
2)
(R) - łączność głównie wzdłuż krajowych i międzynarodowych tras lotnictwa cywilnego;
3)
AIS - System Automatycznej Identyfikacji;
4)
(uchylony);
5)
DSC - cyfrowe wywołanie selektywne;
6)
e.i.r.p. - zastępcza izotropowa moc promieniowania;
7)
EN - Norma Europejska;
8)
ENG/OB - łączność reporterska, elektroniczne gromadzenie wiadomości niezwiązane z radiodyfuzją;
9)
epfd - zastępcza gęstość strumienia mocy;
10)
ERTMS - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;
11)
ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych;
12)
fdolna - dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;
13)
fgórna - górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;
14)
GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa;
15)
HDFSS - zastosowania o dużym zagęszczeniu w służbie stałej satelitarnej;
16)
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska;
17)
IMT - Międzynarodowy System Łączności Ruchomej;
18)
ITU-R - Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;
19)
ISM - zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne;
20)
JTIDS/MIDS - System Dystrybucji Połączonej Informacji Taktycznej/Wielofunkcyjny System Dystrybucji Informacji;
21)
klasa emisji - 3-5 znakowy kod, definiujący zbiór parametrów charakteryzujących daną emisję, tworzony zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego;
22)
MIFR - Główny Międzynarodowy Rejestr Częstotliwości;
23)
MSI - morska informacja bezpieczeństwa;
24)
NAVTEX - Światowy System Ostrzeżeń Nawigacyjnych;
25)
pfd - gęstość strumienia mocy;
26)
Porozumienie GE06 - Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w częściach Regionu 1 położonych na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz w Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz (Genewa, 2006 r.) (Dz. Urz. UKE z 2012 r. Nr 9, poz. 25);
27)
PSTN - publiczna komutowana sieć telekomunikacyjna;
28)
racon - radiolatarnia radarowa używana w nawigacji morskiej do wskazania i identyfikacji znaków nawigacyjnych na ekranie radaru;
29)
Regulamin Radiokomunikacyjny - dokument uzupełniający Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 111);
30)
SIT - pokładowy transponder umożliwiający identyfikację statku;
31)
Uchwała - Uchwała Konferencji Radiokomunikacyjnej stanowiąca integralną część Regulaminu Radiokomunikacyjnego;
32)
VHF - oznaczenie zakresu częstotliwości odpowiadającego przedziałowi 30-300 MHz;
33)
WRC - Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna;
34)
Region - element podziału świata, dokonanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego w celach globalnego przeznaczenia częstotliwości:

wzór

Rysunek - Schemat podziału świata na Regiony

a)
Linia A przebiega od bieguna północnego wzdłuż południka 40°E do jego przecięcia się z równoleżnikiem 40°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 60°E ze zwrotnikiem Raka, a następnie wzdłuż południka 60°E do bieguna południowego,
b)
Linia B przebiega od bieguna północnego wzdłuż południka 10°W do jego przecięcia się z równoleżnikiem 72°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 50°W z równoleżnikiem 40°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 20°W z równoleżnikiem 10°S, a następnie wzdłuż południka 20°W do bieguna południowego,
c)
Linia C przebiega od bieguna północnego po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się międzynarodowej granicy w Cieśninie Beringa z równoleżnikiem 65°30'N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 165°E z równoleżnikiem 50°N, następnie po łuku koła wielkiego do punktu przecięcia się południka 170°W z równoleżnikiem 10°N, następnie wzdłuż równoleżnika 10°N do jego przecięcia się z południkiem 120°W, a następnie wzdłuż południka 120°W do bieguna południowego,
d)
Region 1 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię A oraz od zachodu przez Linię B, z wyłączeniem całości terytorium Iranu, który leży wewnątrz tego obszaru. Region 1 obejmuje ponadto całość terytoriów: Armenii, Azerbejdżanu, Rosji, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turcji oraz Ukrainy, a także obszar północy Rosji, leżący pomiędzy Linią A a Linią C,
e)
Region 2 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię B oraz od zachodu przez Linię C,
f)
Region 3 obejmuje obszary ograniczone od wschodu przez Linię C oraz od zachodu przez Linię A, z wyłączeniem terytoriów: Armenii, Azerbejdżanu, Rosji, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turcji oraz Ukrainy, a także obszar północy Rosji. Region 3 obejmuje ponadto całość terytorium Iranu leżącego poza tymi granicami.
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2014 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. poz. 1127, z 2006 r. poz. 1792, z 2008 r. poz. 629, z 2009 r. poz. 1086, z 2010 r. poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1988 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.
Data aktu: 27/12/2013
Data ogłoszenia: 23/09/2022
Data wejścia w życie: 18/02/2014