Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004 2 ), obejmujący obszar 767,54 ha, położony w województwie opolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA (PLH160004)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 275062,56 375802,44
2 275073,35 375809,83
3 275161,89 375856,64
4 275188,41 375865,87
5 275255,24 375889,14
6 275316,40 375907,75
7 275416,00 375940,35
8 275421,63 375942,45
9 275454,23 375951,22
10 275475,79 375961,53
11 275496,82 375974,42
12 275545,60 376006,97
13 275599,41 376042,47
14 275644,47 376069,10
15 275664,74 376084,70
16 275682,29 376097,66
17 275695,48 376106,52
18 275702,80 376113,54
19 275738,79 376152,48
20 275770,58 376186,31
21 275801,22 376228,73
22 275803,32 376230,87
23 275826,48 376254,89
24 275873,80 376302,71
25 275877,11 376306,04
26 275897,75 376322,26
27 275925,28 376335,85
28 275943,43 376346,96
29 275994,74 376365,41
30 276042,69 376384,82
31 276068,67 376394,96
32 276073,69 376396,66
33 276119,66 376413,46
34 276139,39 376422,60
35 276163,33 376429,73
36 276171,17 376432,34
37 276200,26 376436,33
38 276204,48 376437,05
39 276254,65 376445,37
40 276308,57 376452,96
41 276333,58 376456,97
42 276365,07 376467,39
43 276387,94 376470,98
44 276391,31 376471,47
45 276419,28 376475,67
46 276442,70 376479,20
47 276468,40 376483,06
48 276480,37 376484,94
49 276533,87 376492,90
50 276549,37 376495,28
51 276665,61 376511,68
52 276691,97 376516,48
53 276719,31 376520,46
54 276779,14 376528,80
55 276784,98 376529,60
56 276809,72 376533,05
57 276810,97 376533,26
58 276860,42 376536,61
59 276891,83 376539,37
60 276920,78 376541,79
61 276953,47 376544,32
62 276980,71 376546,63
63 276985,66 376547,38
64 277015,59 376548,06
65 277020,27 376548,34
66 277079,33 376550,81
67 277150,68 376554,95
68 277218,57 376559,13
69 277228,64 376559,77
70 277299,86 376553,25
71 277328,38 376547,84
72 277447,57 376523,00
73 277455,25 376521,24
74 277575,18 376490,56
75 277630,55 376477,34
76 277693,16 376462,40
77 277781,51 376461,20
78 277815,80 376467,30
79 277848,62 376467,28
80 277876,67 376467,87
81 277907,07 376464,92
82 277966,62 376453,76
83 278046,10 376433,55
84 278053,33 376432,40
85 278049,52 376442,92
86 278033,53 376461,34
87 277968,21 376510,12
88 277956,18 376522,98
89 277947,71 376531,37
90 277914,88 376571,91
91 277853,53 376672,48
92 277844,07 376684,44
93 277801,78 376726,47
94 277772,29 376737,06
95 277787,02 376756,97
96 277815,86 376785,92
97 277812,28 376792,73
98 277796,30 376808,96
99 277765,00 376853,79
100 277756,72 376871,09
101 277732,33 376931,07
102 277731,05 376938,55
103 277751,30 376959,34
104 277782,76 376997,49
105 277801,10 377025,00
106 277803,89 377028,65
107 277825,99 377057,58
108 277827,70 377059,73
109 277848,86 377082,90
110 277859,05 377091,91
111 277876,47 377108,92
112 277923,93 377141,94
113 277955,84 377163,37
114 277962,42 377172,06
115 277964,63 377175,08
116 278010,46 377237,78
117 278026,65 377259,98
118 278041,71 377284,22
119 278064,46 377313,24
120 278084,53 377332,39
121 278088,93 377333,57
122 278083,56 377344,05
123 278063,93 377379,11
124 278054,81 377395,73
125 278026,26 377434,92
126 277982,43 377510,48
127 277980,12 377514,22
128 277969,01 377533,00
129 277946,23 377572,81
130 277930,54 377600,47
131 277923,27 377614,71
132 277908,12 377639,51
133 277895,86 377655,32
134 277872,90 377678,22
135 277864,79 377685,46
136 277855,93 377662,10
137 277854,36 377647,40
138 277858,64 377636,05
139 277846,88 377617,03
140 277827,64 377583,04
141 277811,08 377588,95
142 277806,54 377590,29
143 277790,67 377583,89
144 277736,08 377565,67
145 277719,22 377567,16
146 277701,86 377566,27
147 277695,87 377560,45
148 277665,60 377569,41
149 277662,11 377571,09
150 277630,54 377592,17
151 277611,55 377612,15
152 277609,33 377617,78
153 277575,46 377641,08
154 277556,29 377658,08
155 277532,71 377677,23
156 277491,88 377712,86
157 277453,49 377747,89
158 277447,62 377754,84
159 277412,44 377787,87
160 277394,95 377805,55
161 277336,74 377848,48
162 277273,99 377901,63
163 277238,33 377931,89
164 277158,11 378000,67
165 277103,45 378047,32
166 277030,64 378108,13
167 276951,12 378167,50
168 276915,17 378188,91
169 276910,65 378191,31
170 276729,54 378265,26
171 276711,04 378272,87
172 276674,92 378288,85
173 276669,43 378291,31
174 276656,50 378297,03
175 276575,83 378341,60
176 276494,46 378394,52
177 276500,44 378405,92
178 276523,16 378441,40
179 276546,68 378469,12
180 276554,75 378477,13
181 276566,26 378491,52
182 276580,69 378505,63
183 276604,30 378533,27
184 276623,10 378553,15
185 276635,09 378542,32
186 276639,57 378547,32
187 276691,70 378606,42
188 276721,73 378629,20
189 276730,24 378634,27
190 276707,73 378641,51
191 276539,83 378762,61
192 276623,26 378827,52
193 276475,78 378919,65
194 276252,46 379050,91
195 276254,00 379055,23
196 276282,10 379099,13
197 276314,27 379189,48
198 276327,10 379230,23
199 276329,44 379235,19
200 276287,91 379203,72
201 276247,58 379173,16
202 276169,96 379109,76
203 276076,87 379031,73
204 276040,70 378995,34
205 276001,63 378922,61
206 275974,76 378874,77
207 275959,98 378844,00
208 275936,82 378802,99
209 275932,28 378794,95
210 275910,08 378749,34
211 275861,85 378691,65
212 275831,08 378664,68
213 275769,41 378636,97
214 275695,21 378592,09
215 275675,92 378585,58
216 275633,31 378587,78
217 275569,00 378585,76
218 275532,13 378584,31
219 275501,00 378578,61
220 275472,97 378577,72
221 275453,68 378580,67
222 275426,14 378582,47
223 275387,66 378577,73
224 275353,09 378578,12
225 275325,26 378580,50
226 275273,64 378590,44
227 275252,10 378588,26
228 275234,39 378589,08
229 275208,63 378586,47
230 275171,64 378572,73
231 275139,97 378566,52
232 275106,53 378548,50
233 275103,46 378546,84
234 275072,24 378537,11
235 275028,21 378518,67
236 275000,34 378503,62
237 274969,81 378502,92
238 274893,30 378506,63
239 274852,94 378499,73
240 274739,64 378441,03
241 274734,30 378438,98
242 274726,40 378435,96
243 274621,56 378407,03
244 274491,41 378369,05
245 274441,17 378355,74
246 274339,43 378341,31
247 274173,52 378320,59
248 274055,32 378313,04
249 273966,74 378309,41
250 273839,92 378304,56
251 273795,45 378303,61
252 273741,88 378301,50
253 273669,08 378283,74
254 273661,90 378281,49
255 273680,00 378216,38
256 273716,29 378149,05
257 273741,40 378113,38
258 273776,28 378034,40
259 273807,46 377947,61
260 273804,92 377895,56
261 273808,65 377845,86
262 273825,38 377770,69
263 273838,22 377736,53
264 273894,28 377620,66
265 273926,44 377554,86
266 273930,62 377545,47
267 273964,56 377478,85
268 274023,55 377383,47
269 274081,97 377291,89
270 274165,15 377171,92
271 274272,52 377058,04
272 274392,07 376943,74
273 274501,63 376838,09
274 274616,55 376728,79
275 274699,09 376678,03
276 274767,17 376629,02
277 274817,36 376570,62
278 274831,10 376551,27
279 274865,27 376502,34
280 274869,32 376496,37
281 274889,75 376457,78
282 274892,95 376452,26
283 274893,85 376426,75
284 274897,09 376387,37
285 274901,12 376351,86
286 274913,35 376311,36
287 274933,64 376251,52
288 274942,44 376203,80
289 274945,57 376155,51
290 274945,85 376151,19
291 274949,09 376101,29
292 274985,96 375988,69
293 275012,43 375925,62
294 275036,94 375863,36
295 275062,56 375802,44
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA (PLH160004)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA (PLH160004)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
2 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
3 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SŁAWNIOWICKO-BURGRABICKA (PLH160004)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak górski Bombina variegata osiadła
2 mopek Barbastella barbastellus zimująca
3 nocek duży Myotis myotis rozrodcza
4 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros rozrodcza
5 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros zimująca
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1702

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004).
Data aktu: 05/07/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022
Data wejścia w życie: 27/08/2022