Uzbrojenie Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Na uzbrojenie Straży Granicznej składa się:
1)
broń palna:
a)
pistolety,
b)
rewolwery,
c)
broń gładkolufowa,
d)
pistolety maszynowe,
e)
karabinki,
f)
karabiny,
g)
karabiny maszynowe,
h)
granatniki;
2)
środki przymusu bezpośredniego:
a)
kajdanki,
b)
kaftany bezpieczeństwa,
c)
pasy obezwładniające,
d)
siatki obezwładniające,
e)
kaski zabezpieczające,
f)
pałki służbowe,
g)
psy służbowe,
h)
konie służbowe,
i)
pociski niepenetracyjne,
j)
chemiczne środki obezwładniające w postaci:
ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,
plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,
granatów łzawiących,
innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających,
k)
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
l)
kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych,
m)
pojazdy służbowe,
n)
środki przeznaczone do pokonywania zamknięć i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe,
o)
środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających;
3)
wyrzutnie siatek obezwładniających;
4)
amunicja do broni, o której mowa w pkt 1;
5)
kartridże do przedmiotów, o których mowa w pkt 2 lit. k;
6)
naboje do urządzeń, o których mowa w pkt 3.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1339).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.156 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uzbrojenie Straży Granicznej.
Data aktu: 09/05/2014
Data ogłoszenia: 24/01/2022
Data wejścia w życie: 05/06/2014