Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052 2 ), obejmujący obszar 829,18 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 443974,42 210157,37
2 443955,45 210161,49
3 443943,55 210164,09
4 443832,79 210206,05
5 443826,19 210210,13
6 443715,13 210249,98
7 443702,12 210251,85
8 443626,46 210261,57
9 443550,79 210271,29
10 443509,87 210270,35
11 443455,96 210254,19
12 443345,24 210181,42
13 443312,79 210124,18
14 443319,20 210003,77
15 443317,95 209818,75
16 443291,99 209676,43
17 443290,61 209638,74
18 443292,81 209611,31
19 443297,41 209591,52
20 443333,72 209527,41
21 443364,88 209512,61
22 443379,54 209504,14
23 443425,22 209379,36
24 443435,20 209385,62
25 443437,79 209375,53
26 443444,93 209353,81
27 443450,85 209354,04
28 443458,81 209355,04
29 443493,41 209360,48
30 443495,11 209355,91
31 443579,06 209370,96
32 443683,22 209396,63
33 443705,34 209344,18
34 443727,02 209274,92
35 443738,10 209222,95
36 443754,50 209094,12
37 443755,53 209093,95
38 443760,32 209093,16
39 443818,46 209083,59
40 443941,87 209146,86
41 443890,67 209227,63
42 443817,92 209375,90
43 443789,17 209501,46
44 443767,43 209481,42
45 443752,70 209554,44
46 443727,91 209550,92
47 443743,25 209579,06
48 443738,61 209619,50
49 443757,80 209683,49
50 443779,11 209704,79
51 443802,33 209710,86
52 443826,63 209703,63
53 443810,11 209690,11
54 443879,09 209575,71
55 443882,95 209569,31
56 443892,73 209569,84
57 443928,67 209586,07
58 443966,40 209603,06
59 443977,69 209608,15
60 443973,37 209696,85
61 443979,01 209706,72
62 444010,71 209716,89
63 444041,33 209723,61
64 444045,96 209731,06
65 444010,94 210137,16
66 444004,25 210144,60
67 443974,42 210157,37
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 448047,21 205154,74
2 447979,52 205238,82
3 447881,21 205360,93
4 448074,99 205455,09
5 448091,86 205463,29
6 448092,67 205486,47
7 448101,09 205501,96
8 448084,90 205577,79
9 448081,48 205593,83
10 448047,31 205617,66
11 448035,79 205639,56
12 448024,92 205660,21
13 447982,15 205734,49
14 447973,64 205764,21
15 447978,00 205899,39
16 447951,66 205889,65
17 447930,67 205881,89
18 447912,99 205875,35
19 447747,67 205949,58
20 447740,75 205981,85
21 447728,53 206038,87
22 447696,96 206104,01
23 447686,98 206124,60
24 447655,47 206147,81
25 447633,57 206196,21
26 447614,99 206237,28
27 447605,66 206257,92
28 447571,92 206332,48
29 447551,74 206356,41
30 447458,15 206537,27
31 447382,40 206607,86
32 447366,90 206638,85
33 447224,01 206786,91
34 447178,36 206834,21
35 447069,06 207117,46
36 446882,84 207600,07
37 446750,58 207942,84
38 446631,77 207751,01
39 446494,03 207528,61
40 446428,91 207423,46
41 446461,33 207373,98
42 446454,45 207339,55
43 446446,74 207301,01
44 446427,19 207295,06
45 446209,98 207312,00
46 446060,17 207323,68
47 446020,60 207007,27
48 446007,54 207017,93
49 445970,95 207018,78
50 445872,22 207032,40
51 445832,45 207037,88
52 445806,05 207041,52
53 445770,09 207040,06
54 445760,78 207037,69
55 445748,47 207029,69
56 445739,19 207022,64
57 445687,56 206966,90
58 445668,44 206963,04
59 445617,80 206963,67
60 445578,40 206969,49
61 445605,28 206922,41
62 445624,96 206857,44
63 445676,15 206782,64
64 445739,44 206690,13
65 445672,21 206603,49
66 445493,06 206652,71
67 445414,32 206715,70
68 445320,61 206790,67
69 445243,05 206922,41
70 445146,59 207024,78
71 445074,83 207100,93
72 445056,72 207120,14
73 445051,28 207176,72
74 445031,98 207342,63
75 444882,84 207590,46
76 444807,41 207729,24
77 444828,90 207855,77
78 444823,36 207950,90
79 444705,45 208157,46
80 444743,02 208172,49
81 444632,77 208343,76
82 444609,11 208326,21
83 444525,24 208279,58
84 444390,66 208277,72
85 444310,15 208338,67
86 444381,33 208438,26
87 444339,87 208489,55
88 444325,67 208522,90
89 444292,20 208511,09
90 444209,41 208524,23
91 443988,90 208403,53
92 443949,47 208381,94
93 444042,61 208211,78
94 443985,30 208187,21
95 443965,18 208178,59
96 443963,58 208162,28
97 443977,25 208137,34
98 443978,86 208105,17
99 443993,34 208062,54
100 444010,23 208031,17
101 444040,79 207999,00
102 444076,19 207929,83
103 444108,58 207939,24
104 444075,38 207910,49
105 444051,32 207903,17
106 444049,10 207892,65
107 444081,73 207730,62
108 444045,26 207722,29
109 443991,51 207708,15
110 443983,41 207705,65
111 443954,68 207695,60
112 443886,85 207674,13
113 443811,28 207653,31
114 443819,13 207638,58
115 443813,73 207647,78
116 443809,28 207656,57
117 443789,55 207695,58
118 443787,61 207699,24
119 443768,22 207735,86
120 443767,60 207732,75
121 443761,37 207701,51
122 443754,17 207615,27
123 443750,54 207564,26
124 443745,40 207498,16
125 443708,35 207340,93
126 443702,73 207317,02
127 443692,73 207279,46
128 443682,97 207240,71
129 443662,36 207149,51
130 443625,63 206991,92
131 443698,75 207021,55
132 443800,49 207062,77
133 443973,95 207126,80
134 443992,00 207133,46
135 444060,74 207158,83
136 444092,37 207169,90
137 444111,57 207177,02
138 444138,47 207115,00
139 444159,94 207038,13
140 444205,78 206894,75
141 444255,55 206753,38
142 444283,52 206648,90
143 444355,54 206731,63
144 444365,03 206736,91
145 444373,92 206749,37
146 444519,63 206560,99
147 444658,38 206491,55
148 444740,50 206567,95
149 444703,39 206708,96
150 444720,83 206728,27
151 444733,28 206715,20
152 444747,11 206728,38
153 444781,98 206605,86
154 444794,00 206563,62
155 444820,32 206471,17
156 444859,00 206378,47
157 444883,76 206319,14
158 444912,36 206250,60
159 444921,47 206228,77
160 444944,84 206183,86
161 444972,48 206130,76
162 445001,04 206075,88
163 445093,26 206061,17
164 445172,46 206087,92
165 445254,88 206097,28
166 445325,61 206134,69
167 445351,89 206162,40
168 445616,33 206170,86
169 445660,01 206003,62
170 445771,11 205596,26
171 445644,39 205572,21
172 445576,43 205559,31
173 445514,61 205534,96
174 445483,36 205501,31
175 445432,89 205340,28
176 445413,66 205248,95
177 445354,78 205190,07
178 445407,72 205164,46
179 445383,19 205037,45
180 445526,43 204934,42
181 445591,28 204887,77
182 445729,67 204788,23
183 445834,47 204826,47
184 445847,00 204792,13
185 445784,46 204685,69
186 445772,40 204665,65
187 445746,25 204622,16
188 445775,31 204462,17
189 445829,76 204162,45
190 445969,62 204187,86
191 446028,46 204198,55
192 446235,86 204229,91
193 446331,42 204244,36
194 446479,72 204266,78
195 446662,27 204294,38
196 446679,39 204181,16
197 446681,75 204036,86
198 446682,44 203994,96
199 446683,54 203927,73
200 446684,49 203869,67
201 446694,27 203869,83
202 446705,05 203684,44
203 446712,80 203551,28
204 446721,84 203395,77
205 446935,72 203383,11
206 447036,13 203377,17
207 447132,49 203371,47
208 447387,25 203372,10
209 447386,56 203651,17
210 447386,56 203724,37
211 447386,56 203890,29
212 447374,78 203995,97
213 447364,59 204087,40
214 447235,60 204168,90
215 447198,65 204206,52
216 447231,61 204264,58
217 447223,92 204268,52
218 447234,76 204284,14
219 447254,77 204305,38
220 447262,63 204313,71
221 447264,06 204315,23
222 447265,49 204316,75
223 447071,70 204413,85
224 447066,13 204410,31
225 446947,46 204471,34
226 446885,18 204503,37
227 446858,22 204447,95
228 446657,76 204497,26
229 446457,20 204549,72
230 446385,91 204710,03
231 446218,22 204632,18
232 446173,32 204624,68
233 446171,06 204624,30
234 446168,44 204623,86
235 446143,73 204700,82
236 446123,35 204692,93
237 446018,51 204663,51
238 446011,83 204660,40
239 446003,60 204656,57
240 445977,45 204644,27
241 445916,85 204612,89
242 445905,25 204637,21
243 445902,72 204642,71
244 445960,11 204681,03
245 445954,19 204693,19
246 445944,49 204713,76
247 445882,22 204842,94
248 445910,25 204909,54
249 445955,53 204933,10
250 445997,61 204941,45
251 446033,10 204925,63
252 446039,51 204897,51
253 446059,34 204904,43
254 446086,77 204928,30
255 446108,12 204959,51
256 446119,82 204988,23
257 446134,86 205122,73
258 446153,66 205295,61
259 446047,29 205433,18
260 445969,97 205497,76
261 445978,12 205511,26
262 445976,62 205511,67
263 445994,94 205549,26
264 446072,41 205511,51
265 446160,57 205443,12
266 446278,03 205335,45
267 446442,09 205133,27
268 446439,36 205132,00
269 446426,92 205126,24
270 446536,93 204953,17
271 446701,42 204754,32
272 446724,06 204726,96
273 446772,98 204757,26
274 446774,34 204758,10
275 446775,70 204758,94
276 446782,47 204763,13
277 446897,86 204778,93
278 446967,52 204698,55
279 446999,18 204735,46
280 447047,12 204745,51
281 447181,94 204775,08
282 447185,48 204775,85
283 447189,13 204776,65
284 447178,23 204782,85
285 447169,07 204798,45
286 447162,25 204804,20
287 447131,43 204830,19
288 447097,94 204873,75
289 447081,67 204896,07
290 447056,77 204965,80
291 447050,15 204976,24
292 447048,78 204978,40
293 447047,41 204980,56
294 447002,71 205014,34
295 446948,19 205106,47
296 446900,44 205187,17
297 447210,75 205211,70
298 447363,91 205294,65
299 447316,00 205383,11
300 447215,14 205534,01
301 447217,43 205583,57
302 447265,26 205628,30
303 447352,16 205633,42
304 447377,16 205634,89
305 447388,18 205635,54
306 447397,86 205616,06
307 447781,31 205227,63
308 447999,07 205007,05
309 448052,83 205020,09
310 448042,89 205035,00
311 448031,85 205044,71
312 448037,70 205049,66
313 448075,74 205075,92
314 448083,85 205081,52
315 448088,27 205075,12
316 448101,85 205086,87
317 448047,21 205154,74

______________________________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto Nanojuncetea
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
4 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
5 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
7 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
8 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
9 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
10 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
_________________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1023

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052).
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 28/05/2022