Uznanie za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy".

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy", położony na obszarze Pszczyny, w województwie śląskim.
§  2. 
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne i naukowe oraz autentyczność i integralność, jednej z najcenniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, z zachowanym niemal kompletnym wystrojem i wyposażeniem z drugiej połowy XIX w. i początku XX w., stanowiącej doskonały dokument ukazujący przemiany w architekturze i otoczeniu środkowoeuropejskich siedzib magnackich.
§  3. 
1. 
Obszar pomnika historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z zamkiem, oficyną, bramą, tzw. Bramą Wybrańców, Bramą Chińską, dawnymi zabudowaniami gospodarczymi oraz parkiem krajobrazowym wraz ze znajdującymi się na jego terenie przykładami architektury ogrodowej i obiektami sepulkralnymi i jest ograniczony od strony wschodniej - ulicą Katowicką, od strony południowej - fragmentem rzeki Pszczynki, ulicą Basztową, ulicą Wojska Polskiego, od strony zachodniej - ulicą Żorską, od strony północnej - fragmentem ulicy Francuskiej i posesją Miejskiego Zakładu Zieleni (działka ewidencyjna nr 1349/32).
2. 
Granica pomnika historii biegnie na zachód, zaczynając od wschodniego narożnika działki nr 706/38 (przy moście na rzece Pszczynce), linią łamaną wzdłuż południowej i południowo-zachodniej granicy tej działki, wschodnią granicą działki nr 450/52, fragmentem wschodniej granicy oraz południową granicą działki nr 1088/38, wschodnią granicą działki nr 1081/38, po łuku - fragmentem wschodniej granicy, południową granicą i fragmentem zachodniej granicy działki nr 876/38, następnie fragmentem południowej granicy działki nr 1228/37, wschodnią i południową granicą działki nr 755/37, dalej po łuku - południową granicą działek nr 754/37, nr 753/37, nr 752/37, nr 1226/37 wraz z przeplatającymi się z nimi fragmentami południowej granicy działki nr 1228/37, zachodnią granicą działki nr 1228/37, fragmentem zachodniej granicy działki nr 1223/37, fragmentem zachodniej granicy działki nr 760/37, dalszym fragmentem zachodniej granicy działki nr 1223/37, zachodnią granicą działki nr 1221/37, południową i zachodnią granicą działki nr 1220/37, północno-zachodnią granicą działki nr 1219/37, fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 758/37, zachodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 1017/34, południową i zachodnią granicą działki nr 1014/34, zachodnią granicą działek nr 1012/34, nr 1010/28, fragmentem południowej granicy działki nr 1009/32, a następnie linią łamaną wzdłuż zachodniej, północnej i wschodniej granicy tej działki, północno-wschodnią granicą działek nr 126/33, nr 765/34, nr 686/34, nr 679/34, po łuku - północną granicą działek nr 728/38, nr 695/38, nr 21/2, fragmentem północnej granicy działki nr 696/38, północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 1959/444, północno-wschodnią granicą działki nr 1280/436, fragmentem zachodniej granicy działki nr 5447/436, po łuku - zachodnią i północną granicą działki nr 440, linią łamaną wzdłuż fragmentów północnej i wschodniej granicy działki nr 5447/436, wschodnią granicą działek nr 719/437, nr 718/437, dalszym fragmentem wschodniej granicy działki nr 5447/436, fragmentem wschodniej granicy działki nr 1282/436, wschodnią granicą działek nr 1287/435, nr 703/38, nr 737/38, nr 704/38, nr 738/38, następnie przecina rzekę Pszczynkę linią łamaną wzdłuż wschodniej granicy działki nr 706/38 i dochodzi do wschodniego narożnika tej działki.
3. 
Mapa pomnika historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "PSZCZYNA - ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY"

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021