Moc obowiązująca Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. 1 , zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (Dz. U. poz. 2241) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 lutego 2021 r. ratyfikował wyżej wymienione poprawki.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. XV ust. 8 Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., poprawki do niej weszły w życie dnia 26 grudnia 2020 r., a stronami poprawek tego dnia stały się Rzeczpospolita Polska oraz 2 :

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Antigua i Barbuda

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Wspólnota Bahamów

Ludowa Republika Bangladeszu

Barbados

Królestwo Belgii

Belize

Republika Beninu

Bośnia i Hercegowina

Republika Bułgarii

Republika Chile

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Królestwo Danii 3

Republika Fidżi

Republika Filipin

Republika Finlandii

Republika Gabońska

Republika Ghany

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Republika Hondurasu

Republika Indii

Republika Indonezji

Islamska Republika Iran

Irlandia

Jamajka

Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Republika Kenii

Republika Kiribati

Republika Konga

Republika Korei

Republika Libańska

Republika Liberii

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malediwów

Malezja

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Republika Mauritiusu

Republika Związku Mjanmy

Mongolia

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Republika Nikaragui

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Republika Palau

Republika Panamy

Republika Porudniowej Afryki

Federacja Rosyjska

Rumunia

Federacja Saint Kitts i Nevis

Saint Vincent i Grenadyny

Niezależne Państwo Samoa

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Singapuru

Republika Słowacka

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Królestwo Tajlandii

Republika Togijska

Republika Tunezyjska

Tuvalu

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 4

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Republika Włoska

Republika Wysp Marshalla

Republika Zielonego Przylądka

1 Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962.
2 Aktualny wykaz państw, w stosunku do których weszły w życie Poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r., jest dostępny na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji Pracy: https://www.ilo.org.
3 Stosuje się również do Wysp Owczych.
4 Stosuje się również do: Bermudów, Kajmanów, Gibraltaru i Wyspy Man.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.708

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Poprawek z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 5 czerwca 2018 r.
Data aktu: 15/03/2021
Data ogłoszenia: 16/04/2021
Data wejścia w życie: 16/04/2021