Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096 2 ), obejmujący obszar 1120,03 ha, położony w województwie pomorskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CHOCZEWSKIE (PLH220096)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 754412,62 430951,09
2 754360,51 430914,11
3 754365,04 430906,84
4 754366,87 430903,91
5 754370,74 430897,68
6 754340,71 430857,11
7 754308,83 430811,69
8 754248,92 430755,65
9 754193,85 430702,51
10 754167,26 430652,27
11 754132,48 430617,48
12 754132,48 430545,01
13 754123,78 430491,88
14 754107,36 430464,82
15 754058,08 430419,41
16 754014,60 430405,88
17 753974,02 430373,99
18 753947,93 430337,28
19 754002,04 430327,61
20 754031,99 430309,25
21 754075,48 430250,78
22 754077,96 430247,45
23 754118,95 430192,34
24 754181,76 430177,84
25 754210,75 430134,37
26 754268,72 430033,88
27 754357,61 430062,87

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

1 2 3
28 754440,71 430123,74
29 754519,94 430181,71
30 754591,45 430245,48
31 754608,73 430259,31
32 754709,32 430329,08
33 754855,20 430407,01
34 754870,61 430434,19
35 754991,12 430455,94
36 755062,83 430468,88
37 755107,11 430497,62
38 755163,29 430566,49
39 755227,63 430605,45
40 755311,90 430632,64
41 755408,85 430674,32
42 755510,58 430718,05
43 755545,30 430732,98
44 755571,05 430752,25
45 755714,22 430778,53
46 755817,52 430772,18
47 755890,01 430775,81
48 755977,91 430793,02
49 756031,65 430803,55
50 756149,17 430805,71
51 756186,69 430808,79
52 756235,01 430831,02
53 756279,46 430831,02
54 756356,75 430823,29
55 756399,27 430807,83
56 756523,91 430745,02
57 756605,07 430749,85
58 756769,33 430758,55
59 756834,07 430873,53
60 756856,29 430975,95
61 756878,99 431149,87
62 756818,01 431220,87
63 756743,72 431307,37
64 756691,55 431301,57
65 756659,65 431303,50
1 2 3
66 756624,87 431290,94
67 756570,77 431280,31
68 756525,46 431280,31
69 756521,54 431283,12
70 756519,63 431285,39
71 756518,13 431287,17
72 756466,33 431348,83
73 756412,28 431398,74
74 756390,47 431415,52
75 756390,46 431415,53
76 756376,75 431426,08
77 756368,13 431435,85
78 756362,61 431446,34
79 756362,60 431446,36
80 756361,51 431448,44
81 756360,83 431449,73
82 756349,70 431470,87
83 756321,06 431498,45
84 756264,84 431527,09
85 756199,66 431529,66
86 756199,63 431529,66
87 756184,22 431530,27
88 756176,23 431532,88
89 756176,14 431532,91
90 756154,49 431539,97
91 756132,10 431550,86
92 756095,38 431556,65
93 756052,87 431572,11
94 756008,42 431583,71
95 755948,51 431590,47
96 755913,73 431638,78
97 755810,34 431710,29
98 755750,44 431743,14
99 755711,38 431759,41
100 755709,72 431760,10
101 755669,27 431776,95
102 755588,11 431795,31
103 755494,39 431814,64
1 2 3
104 755480,86 431788,55
105 755447,05 431742,17
106 755401,63 431688,06
107 755376,51 431652,31
108 755347,53 431603,03
109 755307,90 431582,74
110 755276,02 431580,81
111 755175,53 431585,64
112 755133,98 431564,39
113 755051,85 431523,80
114 755032,53 431473,56
115 754970,69 431381,76
116 754726,24 431215,58
117 754651,84 431160,50
118 754634,44 431132,48
119 754619,95 431125,72
120 754618,57 431125,21
121 754617,66 431125,48
122 754602,61 431120,01
123 754570,37 431113,17
124 754559,60 431112,80
125 754553,15 431112,58
126 754539,86 431107,16
127 754537,45 431106,18
128 754531,97 431100,52
129 754527,92 431090,80
130 754518,52 431067,91
131 754512,63 431025,05
132 754493,30 431006,56
133 754476,49 430995,63
134 754412,62 430951,09
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 765604,01 431539,66
2 765598,85 431559,12
1 2 3
3 765598,85 431572,29
4 765608,01 431594,61
5 765617,17 431613,50
6 765629,76 431636,97
7 765641,21 431661,01
8 765651,52 431678,75
9 765658,38 431693,64
10 765664,68 431711,95
11 765670,98 431735,42
12 765680,71 431766,91
13 765694,45 431813,27
14 765709,33 431862,50
15 765712,76 431877,95
16 765713,34 431889,40
17 765715,62 431900,85
18 765715,05 431908,86
19 765712,76 431920,88
20 765709,33 431941,49
21 765703,60 431974,69
22 765703,60 431991,29
23 765708,18 432008,46
24 765710,47 432021,63
25 765716,77 432038,23
26 765716,20 432047,96
27 765715,62 432067,42
28 765717,91 432099,47
29 765720,78 432108,06
30 765722,49 432162,44
31 765688,34 432167,43
32 765603,63 432176,59
33 765354,82 432204,06
34 765209,05 432220,85
35 765183,86 432225,43
36 764846,53 432260,54
37 764791,58 432265,88
38 764540,48 432291,07
39 764514,53 432294,88
40 764294,73 432303,28
1 2 3
41 764168,04 432310,15
42 764040,58 432317,78
43 764028,37 432317,02
44 764003,95 432312,44
45 763826,88 432258,25
46 763790,25 432246,04
47 763761,25 432236,12
48 763720,03 432223,14
49 763700,19 432218,56
50 763686,45 432216,27
51 763673,48 432215,51
52 763655,16 432212,46
53 763634,55 432211,69
54 763600,21 432213,22
55 763346,82 432223,90
56 763326,98 432230,77
57 763310,95 432237,64
58 763287,29 432248,33
59 763250,66 432266,64
60 763214,79 432282,67
61 763177,39 432294,12
62 763128,55 432307,09
63 763075,89 432319,31
64 763016,36 432330,75
65 762892,72 432353,65
66 762761,44 432376,55
67 762535,54 432421,58
68 762533,25 432410,89
69 762488,62 432177,71
70 762477,89 432127,05
71 762467,59 432075,53
72 762457,28 432026,16
73 762453,42 432012,85
74 762444,83 431994,39
75 762438,39 431983,23
76 762425,94 431965,20
77 762401,47 431932,14
78 762382,58 431905,10
1 2 3
79 762370,99 431889,64
80 762353,70 431874,69
81 762337,67 431868,58
82 762324,70 431864,77
83 762308,67 431869,35
84 762181,98 431897,59
85 762149,16 431904,45
86 762125,50 431905,98
87 762111,00 431897,59
88 762098,03 431878,51
89 762090,40 431854,85
90 762022,47 431635,81
91 762013,31 431601,46
92 762001,86 431582,38
93 761993,47 431570,93
94 761953,78 431526,67
95 761863,72 431428,21
96 761681,32 431225,96
97 761652,31 431192,38
98 761633,23 431177,12
99 761626,37 431175,59
100 761601,94 431166,43
101 761544,70 431144,30
102 761448,54 431111,48
103 761428,69 431103,09
104 761443,20 431063,40
105 761463,80 431031,35
106 761483,65 431008,45
107 761506,54 430993,19
108 761544,70 430974,11
109 761593,55 430952,74
110 761621,02 430932,89
111 761650,03 430913,81
112 761728,64 430880,23
113 761776,72 430858,86
114 761795,03 430859,62
115 761817,17 430861,91
116 761853,04 430859,62
1 2 3
117 761888,15 430862,68
118 761925,54 430869,55
119 761956,07 430863,44
120 762031,63 430823,75
121 762056,81 430820,70
122 762090,40 430819,17
123 762114,05 430832,15
124 762130,08 430851,99
125 762177,40 430873,36
126 762212,51 430884,81
127 762284,25 430898,55
128 762350,72 430907,92
129 762347,29 430897,19
130 762336,12 430854,26
131 762336,55 430845,67
132 762339,13 430817,34
133 762344,71 430767,97
134 762352,73 430702,24
135 762358,83 430686,98
136 762396,23 430635,08
137 762422,94 430595,40
138 762422,18 430585,47
139 762382,49 430534,34
140 762364,94 430514,50
141 762361,12 430495,42
142 762354,25 430478,62
143 762345,09 430458,78
144 762338,99 430441,99
145 762326,01 430435,12
146 762309,99 430432,83
147 762301,59 430419,09
148 762290,14 430402,30
149 762275,64 430380,93
150 762282,51 430375,59
151 762302,35 430380,93
152 762340,14 430390,08
153 762365,58 430402,29
154 762409,47 430417,43
1 2 3
155 762425,50 430417,43
156 762440,00 430405,98
157 762462,89 430380,79
158 762496,47 430342,63
159 762548,37 430297,60
160 762611,65 430242,77
161 762630,11 430227,32
162 762650,71 430199,84
163 762659,30 430163,78
164 762667,03 430142,31
165 762698,79 430147,90
166 762732,28 430160,35
167 762775,14 430219,09
168 762802,61 430231,11
169 762847,26 430241,41
170 762931,41 430269,46
171 762967,47 430282,05
172 762980,06 430259,73
173 763002,96 430201,92
174 763012,01 430184,63
175 763014,46 430179,01
176 763016,90 430173,42
177 763016,91 430173,40
178 763033,71 430134,86
179 763036,09 430134,84
180 763036,31 430134,84
181 763036,60 430134,99
182 763036,61 430134,99
183 763038,24 430135,82
184 763061,61 430147,74
185 763061,67 430147,76
186 763083,39 430158,84
187 763085,65 430159,99
188 763088,74 430161,56
189 763091,45 430161,53
190 763232,78 430160,01
191 763264,96 430160,45
192 763264,97 430160,45
1 2 3
193 763308,36 430161,04
194 763320,07 430161,20
195 763320,76 430160,65
196 763367,98 430161,94
197 763425,94 430169,23
198 763463,29 430169,66
199 763487,33 430167,09
200 763522,53 430158,93
201 763584,78 430149,49
202 763632,44 430140,90
203 763646,60 430125,87
204 763670,21 430099,26
205 763674,51 430083,80
206 763665,06 430049,46
207 763647,46 429997,94
208 763633,29 429955,87
209 763619,56 429909,08
210 763594,23 429912,94
211 763579,63 429907,79
212 763569,76 429894,91
213 763557,31 429871,30
214 763550,44 429851,55
215 763534,98 429824,50
216 763575,77 429810,76
217 763612,26 429800,03
218 763638,87 429796,17
219 763684,38 429796,17
220 763740,19 429791,45
221 763768,95 429789,73
222 763798,58 429782,43
223 763825,62 429773,42
224 763858,68 429765,26
225 763877,14 429768,26
226 763894,74 429780,71
227 763916,63 429791,02
228 763907,89 429771,78
229 763913,44 429774,45
230 763914,59 429775,00
1 2 3
231 763917,10 429776,21
232 763919,75 429774,15
233 763950,76 429750,10
234 763951,63 429749,42
235 763985,76 429703,42
236 763983,95 429701,67
237 763978,87 429696,77
238 763949,09 429660,30
239 763924,52 429637,17
240 763921,20 429634,04
241 763871,16 429618,50
242 763818,42 429563,69
243 763822,94 429493,21
244 763817,92 429474,40
245 763817,88 429474,22
246 763804,57 429424,34
247 763802,34 429377,02
248 763802,24 429374,99
249 763802,08 429371,64
250 763804,43 429245,98
251 763806,77 429209,28
252 763806,78 429209,14
253 763809,15 429171,82
254 763809,15 429171,82
255 763809,59 429164,99
256 763811,08 429164,29
257 763812,48 429163,49
258 763813,32 429163,41
259 763813,34 429163,41
260 763820,28 429162,83
261 763820,30 429162,83
262 763849,70 429160,38
263 763849,77 429160,37
264 763877,54 429158,05
265 764002,31 429147,64
266 763995,74 429167,55
267 763995,62 429167,93
268 763956,82 429285,49
1 2 3
269 763968,57 429313,94
270 763969,37 429315,87
271 764000,26 429390,67
272 764027,80 429419,80
273 763999,26 429449,41
274 763996,20 429472,98
275 763994,78 429483,82
276 763993,84 429491,05
277 763999,97 429507,15
278 764020,95 429541,65
279 764048,32 429567,81
280 764048,50 429567,98
281 764060,92 429579,85
282 764061,85 429580,91
283 764067,88 429587,73
284 764124,06 429654,94
285 764148,94 429684,70
286 764154,25 429687,73
287 764206,27 429717,40
288 764206,33 429717,44
289 764220,50 429725,52
290 764221,27 429725,96
291 764249,63 429742,14
292 764350,38 429703,03
293 764350,69 429702,91
294 764370,64 429695,17
295 764373,77 429670,34
296 764381,45 429609,44
297 764366,01 429582,43
298 764365,97 429582,37
299 764356,83 429566,39
300 764353,73 429565,08
301 764350,97 429563,92
302 764350,88 429563,89
303 764413,59 429564,56
304 764510,90 429557,12
305 764631,68 429553,68
306 764671,74 429552,54
307 764695,79 429560,55
1 2 3
308 764704,37 429567,42
309 764711,24 429576,58
310 764712,96 429592,03
311 764712,96 429610,35
312 764711,81 429630,39
313 764724,98 429633,82
314 764737,00 429634,96
315 764752,45 429640,12
316 764753,60 429646,99
317 764755,89 429659,58
318 764757,61 429678,47
319 764758,18 429688,77
320 764774,78 429697,93
321 764792,52 429701,94
322 764810,84 429704,23
323 764828,01 429703,08
324 764845,18 429700,22
325 764860,07 429686,48
326 764866,36 429676,75
327 764872,09 429659,58
328 764876,09 429644,70
329 764893,27 429644,70
330 764901,28 429655,00
331 764923,60 429660,15
332 764971,47 429664,23
333 764992,08 429672,39
334 765015,69 429668,52
335 765036,72 429662,51
336 765053,04 429651,35
337 765085,24 429646,63
338 765096,83 429646,63
339 765117,86 429656,50
340 765153,92 429683,55
341 765200,36 429707,23
342 765231,61 429711,22
343 765251,89 429702,53
344 765278,62 429686,11
345 765295,04 429664,21
346 765302,45 429644,89
1 2 3
347 765304,70 429626,54
348 765305,34 429601,75
349 765308,89 429571,80
350 765313,07 429556,99
351 765321,76 429546,05
352 765333,73 429537,80
353 765350,78 429527,65
354 765363,58 429550,11
355 765386,28 429584,64
356 765412,84 429615,79
357 765437,72 429643,32
358 765494,47 429706,59
359 765562,65 429781,52
360 765630,77 429861,08
361 765685,45 429926,78
362 765750,17 430002,77
363 765760,47 430016,29
364 765773,03 430035,29
365 765788,16 430061,37
366 765801,36 430089,38
367 765829,05 430171,49
368 765882,82 430308,01
369 765927,25 430396,87
370 765998,73 430521,80
371 766038,66 430594,24
372 766120,76 430737,85
373 766197,58 430871,54
374 766229,07 430929,48
375 766035,60 431085,17
376 765930,85 431171,03
377 765851,28 431236,29
378 765795,19 431289,52
379 765786,60 431301,54
380 765772,87 431316,99
381 765757,41 431338,17
382 765743,67 431355,92
383 765725,36 431381,10
384 765711,62 431398,28
385 765609,73 431529,36
386 765604,01 431539,66

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CHOCZEWSKIE (PLH220096)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA CHOCZEWSKIE (PLH220096)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3110 Jeziora lobeliowe
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021