Specjalny obszar ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080).

Dz.U.2021.404
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080 2 ), obejmujący obszar 885,64 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PROKOWO (PLH220080)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 724387,87 446754,80
2 724373,59 446793,62
3 724373,59 446822,63
4 724376,26 446856,10
5 724392,78 446891,35
6 724404,82 446909,20
7 724411,07 446943,56
8 724423,57 446998,90
9 724418,21 447015,41
10 724405,72 447038,17
11 724390,54 447052,89
12 724361,46 447078,43
13 724337,66 447092,71
14 724312,28 447114,13
15 724298,00 447136,34
16 724299,58 447149,03
17 724305,93 447188,70
18 724301,17 447218,85
19 724294,82 447246,61
20 724302,76 447273,59
21 724286,89 447326,74
22 724284,51 447359,27
23 724387,64 447339,43
24 724430,48 447361,65
25 724403,51 447510,79
26 724390,82 447595,68
27 724390,02 447670,25
28 724390,02 447709,12
29 724363,02 447818,30
30 724340,28 447826,97
31 724311,66 447837,31
32 724287,47 447845,57
33 724264,87 447849,18
34 724245,23 447854,75
35 724230,51 447862,02
36 724216,57 447868,91
37 724177,36 447902,94
38 724153,05 447912,40
39 724082,86 447916,06
40 723982,81 447945,75
41 723968,53 447970,88
42 723971,38 447987,38
43 723964,94 448020,77
44 723962,79 448051,03
45 723963,84 448079,91
46 723964,46 448097,28
47 723964,91 448120,46
48 723964,76 448163,34
49 723964,59 448213,58
50 723955,54 448260,49
51 723960,15 448275,81
52 723963,79 448290,13
53 723965,12 448305,06
54 723962,82 448323,32
55 723959,70 448329,16
56 723943,90 448345,63
57 723940,32 448357,03
58 723939,71 448379,44
59 723938,96 448406,59
60 723938,71 448415,75
61 723935,63 448423,41
62 723928,27 448428,48
63 723915,44 448433,15
64 723909,27 448442,30
65 723895,86 448501,85
66 723887,32 448514,25
67 723876,87 448512,97
68 723865,69 448505,90
69 723856,89 448492,77
70 723815,22 448467,87
71 723803,90 448432,12
72 723789,08 448427,44
73 723756,46 448446,02
74 723754,79 448446,97
75 723751,54 448453,72
76 723755,16 448470,41
77 723753,51 448476,33
78 723714,57 448516,04
79 723684,77 448546,44
80 723679,20 448558,78
81 723679,38 448582,29
82 723674,10 448591,13
83 723665,18 448612,55
84 723618,09 448633,48
85 723604,51 448650,21
86 723591,63 448666,09
87 723587,78 448670,83
88 723577,06 448718,08
89 723551,94 448741,49
90 723509,05 448756,27
91 723495,65 448763,30
92 723483,25 448769,80
93 723441,85 448812,58
94 723395,92 448860,77
95 723350,99 448908,97
96 723332,66 448921,02
97 723282,21 448954,15
98 723254,60 448978,50
99 723224,23 448969,71
100 723184,06 448959,42
101 723161,97 448952,90
102 723156,79 448954,29
103 723146,49 448959,06
104 723136,96 448968,35
105 723129,68 448978,64
106 723127,17 448989,18
107 723126,41 449031,60
108 723126,16 449094,86
109 723125,91 449171,42
110 723124,66 449287,89
111 723125,41 449315,00
112 723122,90 449320,02
113 723116,12 449332,32
114 723106,58 449346,12
115 723093,03 449362,69
116 723090,29 449367,69
117 723086,82 449372,29
118 723071,91 449412,50
119 723069,26 449419,63
120 723072,73 449421,64
121 723046,89 449466,31
122 723045,69 449470,05
123 723038,04 449455,80
124 723017,57 449417,69
125 722999,48 449407,01
126 722965,69 449375,91
127 722912,62 449351,61
128 722900,22 449344,66
129 722874,00 449328,75
130 722869,97 449326,31
131 722845,38 449311,73
132 722832,97 449285,45
133 722842,11 449246,05
134 722843,77 449226,89
135 722846,78 449206,31
136 722845,03 449198,78
137 722841,26 449191,00
138 722836,24 449182,46
139 722830,97 449175,94
140 722823,94 449168,91
141 722813,90 449159,12
142 722804,11 449151,84
143 722792,06 449143,56
144 722775,24 449135,27
145 722763,70 449130,75
146 722742,15 449124,40
147 722725,64 449122,16
148 722707,30 449119,65
149 722667,14 449118,40
150 722643,80 449119,65
151 722628,74 449121,41
152 722619,45 449123,42
153 722609,66 449125,93
154 722585,02 449132,71
155 722568,95 449137,73
156 722551,55 449142,75
157 722532,81 449145,42
158 722525,78 449145,09
159 722516,74 449144,76
160 722507,04 449142,75
161 722476,91 449135,38
162 722441,10 449126,35
163 722404,96 449118,32
164 722388,89 449117,65
165 722376,84 449118,98
166 722365,46 449122,33
167 722324,97 449137,39
168 722285,81 449151,78
169 722288,82 449158,48
170 722300,54 449165,84
171 722311,58 449181,91
172 722324,63 449203,32
173 722334,67 449233,45
174 722342,71 449267,58
175 722348,73 449277,29
176 722365,13 449301,39
177 722381,86 449328,83
178 722399,60 449362,97
179 722410,98 449387,07
180 722423,03 449413,17
181 722430,06 449425,56
182 722440,77 449434,59
183 722465,87 449455,01
184 722491,31 449470,40
185 722511,39 449482,79
186 722520,76 449493,16
187 722548,54 449541,69
188 722580,00 449594,57
189 722611,46 449648,12
190 722653,29 449732,80
191 722639,57 449747,19
192 722616,14 449776,64
193 722608,45 449790,70
194 722606,10 449804,08
195 722608,45 449818,14
196 722613,13 449832,20
197 722631,20 449879,39
198 722643,92 449912,86
199 722653,96 449928,92
200 722672,37 449956,03
201 722686,09 449973,77
202 722699,81 449997,53
203 722703,83 450005,57
204 722704,17 450020,96
205 722708,18 450049,41
206 722709,86 450073,51
207 722720,23 450100,95
208 722732,28 450125,38
209 722739,31 450137,77
210 722743,99 450153,83
211 722743,99 450170,57
212 722743,32 450223,45
213 722743,66 450278,33
214 722741,32 450315,15
215 722736,97 450330,88
216 722731,28 450342,93
217 722720,90 450361,67
218 722711,86 450379,41
219 722703,11 450394,92
220 722681,24 450393,58
221 722540,23 450375,73
222 722512,11 450373,05
223 722476,86 450370,37
224 722443,84 450366,36
225 722425,54 450361,89
226 722417,06 450356,54
227 722408,14 450349,40
228 722388,06 450347,17
229 722274,26 450328,43
230 722268,91 450347,61
231 722264,89 450363,23
232 722255,07 450373,05
233 722239,90 450374,83
234 722198,85 450375,73
235 722177,87 450371,26
236 722162,70 450364,57
237 722145,92 450363,10
238 722137,92 450379,99
239 722133,70 450398,49
240 722131,46 450420,35
241 722120,75 450438,20
242 722117,18 450446,68
243 722108,58 450482,24
244 722079,24 450452,01
245 722004,56 450427,12
246 722042,79 450351,54
247 722013,45 450364,88
248 721965,44 450357,77
249 721945,01 450375,18
250 721918,32 450360,44
251 721939,45 450305,37
252 721922,79 450296,64
253 721876,78 450286,33
254 721877,57 450258,56
255 721847,43 450251,42
256 721764,92 450221,28
257 721714,15 450210,96
258 721689,56 450199,06
259 721690,35 450185,58
260 721693,52 450140,36
261 721713,35 450117,35
262 721690,35 450094,34
263 721669,72 450069,75
264 721672,90 450038,81
265 721687,18 449993,59
266 721693,52 449957,10
267 721701,46 449903,15
268 721703,04 449856,35
269 721686,38 449827,79
270 721667,34 449786,53
271 721648,30 449735,76
272 721643,54 449702,44
273 721645,92 449638,18
274 721661,79 449598,51
275 721654,65 449569,16
276 721660,20 449537,43
277 721671,31 449500,14
278 721694,32 449427,15
279 721709,39 449372,42
280 721730,81 449329,58
281 721739,54 449317,68
282 721740,33 449305,78
283 721736,36 449293,88
284 721733,98 449279,60
285 721728,43 449259,76
286 721705,42 449208,99
287 721691,94 449172,50
288 721680,83 449138,38
289 721679,24 449112,20
290 721675,28 449071,74
291 721682,42 449055,08
292 721703,04 449019,38
293 721750,64 448971,78
294 721774,44 448939,26
295 721780,79 448919,43
296 721770,47 448902,77
297 721756,99 448880,55
298 721749,05 448870,24
299 721744,30 448854,37
300 721747,47 448824,23
301 721756,99 448794,08
302 721831,56 448604,47
303 721844,25 448578,29
304 721847,43 448548,15
305 721847,43 448506,10
306 721846,63 448450,57
307 721845,84 448413,28
308 721839,49 448376,79
309 721825,35 448334,74
310 721853,91 448298,78
311 721880,35 448237,43
312 721895,16 448196,17
313 721902,56 448158,09
314 721891,99 448114,73
315 721872,95 448082,99
316 721859,20 448054,43
317 721836,98 448049,14
318 721819,00 448033,28
319 721848,08 448016,84
320 721878,86 448004,77
321 721883,72 447996,48
322 721890,76 447984,46
323 721913,97 447966,39
324 721969,41 447886,69
325 721995,20 447830,11
326 721998,84 447800,48
327 722024,66 447737,34
328 722045,40 447666,07
329 722047,04 447636,74
330 722051,37 447627,34
331 722051,96 447596,47
332 722057,57 447571,59
333 722066,21 447520,91
334 722077,46 447408,71
335 722094,36 447334,92
336 722104,14 447303,80
337 722121,03 447271,79
338 722248,17 446981,07
339 722304,18 446852,15
340 722357,52 446729,46
341 722425,09 446580,98
342 722467,77 446476,07
343 722479,33 446425,40
344 722500,66 446276,03
345 722526,45 446058,21
346 722529,11 445770,15
347 722528,22 445694,58
348 722519,33 445660,79
349 722499,77 445594,11
350 722463,32 445506,98
351 722425,98 445464,31
352 722386,86 445423,41
353 722347,74 445394,07
354 722282,84 445353,17
355 722177,93 445281,16
356 722178,82 445262,49
357 722186,82 445235,82
358 722198,38 445218,92
359 722217,05 445211,81
360 722246,39 445201,14
361 722276,62 445193,14
362 722302,40 445176,25
363 722329,96 445149,58
364 722349,52 445126,46
365 722370,86 445097,12
366 722392,20 445072,23
367 722418,87 445052,67
368 722480,21 445018,88
369 722488,22 445009,99
370 722511,33 444988,65
371 722569,12 444952,20
372 722617,13 444917,53
373 722680,26 444874,85
374 722727,38 444842,85
375 722769,16 444811,73
376 722808,28 444796,61
377 722854,51 444786,83
378 722887,41 444789,50
379 722914,08 444796,61
380 722938,00 444795,36
381 722994,08 444751,78
382 722995,73 444743,22
383 723002,04 444733,75
384 723002,32 444733,34
385 723041,91 444673,92
386 723125,61 444637,14
387 723177,59 444652,91
388 723181,69 444654,16
389 723202,86 444660,58
390 723213,80 444685,82
391 723235,38 444699,57
392 723242,40 444722,74
393 723259,90 444711,97
394 723281,02 444717,26
395 723302,34 444726,31
396 723304,94 444744,83
397 723320,33 444742,45
398 723320,75 444745,79
399 723322,63 444760,65
400 723338,86 444762,05
401 723341,86 444777,45
402 723355,42 444795,66
403 723358,38 444812,63
404 723363,61 444816,66
405 723367,25 444819,45
406 723367,45 444823,83
407 723360,34 444831,77
408 723370,34 444832,05
409 723375,64 444843,77
410 723374,53 444849,67
411 723393,29 444861,15
412 723403,23 444874,56
413 723409,41 444888,18
414 723410,56 444891,29
415 723412,90 444897,67
416 723416,46 444904,65
417 723423,23 444919,22
418 723445,32 444912,65
419 723455,26 444914,49
420 723464,96 444925,40
421 723463,92 444929,12
422 723475,67 444933,83
423 723486,40 444930,38
424 723488,86 444932,01
425 723476,32 444955,12
426 723484,12 444966,90
427 723484,65 444981,62
428 723489,17 444987,37
429 723487,27 445010,46
430 723470,41 445037,86
431 723479,02 445060,37
432 723529,31 445086,84
433 723584,89 445129,19
434 723595,97 445167,96
435 723596,22 445168,82
436 723598,95 445178,39
437 723619,30 445178,54
438 723645,53 445220,47
439 723648,47 445256,85
440 723665,10 445277,32
441 723696,41 445289,44
442 723700,71 445291,62
443 723708,64 445310,37
444 723750,33 445369,43
445 723776,93 445407,11
446 723781,60 445454,90
447 723794,11 445489,64
448 723830,94 445494,51
449 723882,36 445518,83
450 723912,24 445557,74
451 723954,63 445579,28
452 723974,08 445602,21
453 723990,07 445648,77
454 723990,55 445676,91
455 723960,03 445718,18
456 723896,13 445718,11
457 723883,96 445739,09
458 723873,37 445740,69
459 723844,01 445724,21
460 723830,69 445768,41
461 723802,73 445752,57
462 723790,34 445719,98
463 723795,35 445690,96
464 723808,07 445679,77
465 723828,71 445686,80
466 723847,42 445680,08
467 723827,77 445666,32
468 723814,60 445654,71
469 723813,19 445633,93
470 723795,76 445636,34
471 723772,19 445627,59
472 723720,09 445642,51
473 723692,76 445683,61
474 723632,68 445704,24
475 723613,38 445706,52
476 723610,82 445716,99
477 723608,43 445730,11
478 723614,00 445738,86
479 723625,93 445756,76
480 723643,03 445783,01
481 723627,52 445787,39
482 723594,91 445805,68
483 723580,25 445811,40
484 723580,80 445812,82
485 723582,58 445837,27
486 723587,44 445854,70
487 723600,38 445895,75
488 723602,16 445915,83
489 723595,92 445935,02
490 723589,67 445960,90
491 723591,45 445986,79
492 723599,93 446005,08
493 723606,18 446014,90
494 723619,12 446014,01
495 723645,45 446008,65
496 723664,64 446004,19
497 723685,61 445997,50
498 723705,25 445996,60
499 723722,20 445998,39
500 723737,38 446000,62
501 723752,55 446013,12
502 723761,47 446022,49
503 723761,47 446025,77
504 723760,58 446036,77
505 723767,04 446037,82
506 723802,45 446039,00
507 723844,70 446040,78
508 723861,36 446044,35
509 723867,90 446050,90
510 723880,40 446066,96
511 723889,92 446077,08
512 723902,41 446088,38
513 723998,80 446156,81
514 724019,63 446179,42
515 724069,61 446218,09
516 724104,71 446229,40
517 724149,93 446231,78
518 724189,80 446236,54
519 724203,48 446246,06
520 724220,14 446267,48
521 724239,18 446292,47
522 724260,60 446310,91
523 724274,88 446314,48
524 724301,66 446317,46
525 724322,09 446318,87
526 724368,11 446324,42
527 724420,47 446331,56
528 724452,20 446342,67
529 724497,42 446359,33
530 724529,33 446379,95
531 724587,34 446425,47
532 724640,00 446466,08
533 724643,12 446472,77
534 724628,39 446484,37
535 724583,77 446521,41
536 724521,74 446575,41
537 724494,97 446603,52
538 724462,39 446638,78
539 724437,85 446667,34
540 724420,00 446694,11
541 724401,70 446728,47
542 724387,87 446754,80
______________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PROKOWO (PLH220080)

wzór
ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PROKOWO (PLH220080)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
4 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
6 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
7 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
8 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
9 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PROKOWO (PLH220080)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 obuwik pospolity Cypripedium calceolus
ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PROKOWO (PLH220080)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021