Specjalny obszar ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063 2 ), obejmujący obszar 1341,51 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 773148,72 453915,25
2 773035,87 453848,00
3 772931,60 453786,29
4 772744,17 453948,47
5 772957,91 454055,69
6 772982,59 454067,92
7 773112,46 454133,67
8 773046,63 454155,94
9 772947,43 454211,55
10 772922,50 454226,74
11 772845,08 454268,71
12 772797,11 454293,09
13 772786,35 454300,37
14 772743,55 454327,23
15 772702,54 454371,82
16 772645,18 454416,04
17 772601,69 454448,40
18 772593,14 454456,83
19 772553,59 454490,61
20 772528,14 454508,59
21 772516,56 454514,97
22 772481,97 454532,46
23 772457,29 454550,52
24 772443,02 454558,78
25 772438,12 454565,52
26 772425,56 454582,59
27 772409,45 454606,12
28 772395,81 454626,59
29 772367,75 454667,58
30 772355,16 454679,80
31 772315,98 454708,87
32 772242,54 454649,00
33 772219,43 454629,89
34 772196,32 454610,79
35 772174,09 454592,94
36 772071,51 454707,73
37 772027,32 454672,49
38 772086,96 454594,98
39 772061,25 454581,14
40 772067,78 454498,61
41 772069,03 454489,71
42 772063,92 454485,68
43 771955,82 454349,30
44 771946,41 454294,90
45 771928,84 454272,10
46 771916,17 454260,10
47 771904,10 454249,70
48 771888,17 454241,31
49 771861,93 454229,44
50 771803,44 454169,25
51 771806,09 454083,53
52 771812,15 454082,87
53 771811,43 454058,92
54 771768,27 454050,01
55 771771,21 454010,59
56 771699,83 454012,66
57 771701,35 454067,60
58 771676,56 454071,77
59 771588,31 454086,62
60 771618,27 454124,28
61 771625,85 454133,61
62 771585,93 454165,20
63 771576,78 454168,44
64 771538,52 453968,35
65 771521,20 453988,96
66 771407,26 453925,76
67 771365,14 453982,26
68 771332,60 453958,19
69 771330,55 453962,38
70 771328,60 453972,08
71 771319,13 453966,82
72 771316,55 453972,23
73 771314,31 453970,52
74 771145,52 453832,02
75 771006,09 453719,91
76 770846,24 453586,68
77 770799,20 453622,36
78 770797,23 453626,92
79 770786,46 453633,08
80 770778,45 453641,16
81 770750,20 453706,28
82 770750,19 453706,29
83 770740,63 453728,31
84 770739,15 453731,74
85 770653,48 453929,19
86 770650,32 453956,48
87 770645,68 453996,43
88 770645,71 454020,20
89 770645,77 454073,85
90 770552,77 454014,48
91 770481,18 453911,69
92 770439,44 453854,65
93 770403,74 453809,50
94 770318,18 453681,28
95 770286,74 453636,57
96 770203,57 453516,01
97 770169,29 453468,34
98 770110,19 453384,50
99 770060,65 453316,65
100 770036,47 453281,72
101 770029,45 453271,28
102 769977,94 453161,09
103 769946,53 453093,78
104 769911,70 453021,95
105 769894,63 452996,58
106 769842,54 452894,05
107 769789,54 452789,73
108 769739,83 452691,88
109 769928,53 452374,37
110 769933,85 452352,72
111 769928,37 452347,28
112 769912,74 452144,90
113 769902,25 452023,61
114 769872,44 451700,97
115 769850,89 451458,64
116 769850,62 451454,79
117 769724,99 451164,96
118 769672,87 451048,55
119 769677,63 451013,09
120 769547,47 451085,86
121 769493,35 450996,54
122 769506,83 450983,88
123 769475,60 450938,97
124 769396,83 450833,71
125 769383,31 450830,63
126 769397,61 450808,37
127 769334,15 450772,43
128 769325,11 450785,93
129 769322,32 450785,29
130 769071,36 450727,15
131 768898,09 450687,00
132 768903,04 450659,84
133 768906,60 450602,13
134 768902,86 450556,94
135 769036,78 450300,08
136 769099,79 449988,05
137 769132,80 449824,62
138 769138,17 449797,28
139 769329,27 449836,40
140 769340,45 449792,34
141 769393,55 449570,76
142 769442,15 449668,93
143 769567,62 449413,47
144 769591,18 449431,97
145 769741,51 449717,81
146 769732,22 449759,26
147 769742,06 449803,65
148 769737,58 449840,41
149 769749,98 449888,67
150 769914,07 449878,53
151 769945,94 449877,55
152 769940,52 449844,39
153 769936,98 449839,67
154 770081,07 449821,07
155 770083,66 449839,75
156 770199,98 449810,79
157 770254,51 450028,15
158 770349,76 450416,94
159 770359,17 450416,17
160 770549,45 450421,56
161 770663,57 450396,94
162 770846,47 450362,45
163 770893,76 450318,10
164 771052,17 450176,84
165 771175,12 450065,22
166 771264,72 449979,52
167 771315,21 449941,13
168 771479,34 449811,34
169 771627,96 449697,64
170 771825,73 449586,62
171 771864,01 449567,89
172 771905,03 449558,18
173 772227,93 449524,03
174 772235,77 449525,18
175 772344,77 449607,86
176 772341,39 449612,95
177 772326,43 449722,89
178 772319,64 449763,24
179 772305,68 449848,00
180 772427,34 449826,67
181 772530,18 449809,30
182 772521,25 449951,79
183 772521,10 449954,12
184 772520,34 449966,25
185 772518,33 449998,35
186 772522,00 450018,94
187 772559,14 450262,17
188 772570,75 450259,37
189 772566,47 450288,72
190 772704,31 450269,90
191 772817,25 450254,48
192 772813,42 450296,02
193 772826,42 450439,65
194 772843,08 450519,97
195 772843,03 450562,96
196 772855,30 450625,59
197 772868,49 450701,28
198 772856,07 450725,42
199 772850,80 450771,62
200 772855,14 450780,36
201 772935,39 450789,28
202 772939,50 450870,55
203 772935,49 450879,31
204 772933,31 450941,93
205 772892,36 450940,77
206 772896,79 451009,26
207 772889,49 451008,17
208 772876,35 451011,45
209 772857,01 451022,40
210 772848,07 451019,16
211 772812,52 451160,72
212 772803,79 451186,12
213 772753,88 451360,13
214 772747,44 451398,96
215 772731,42 451497,49
216 772719,84 451562,66
217 772676,91 451807,02
218 772660,16 451910,22
219 772655,86 451909,77
220 772656,71 451921,22
221 772653,81 451944,94
222 772652,19 451971,81
223 772647,85 452017,84
224 772632,27 452103,47
225 772637,06 452111,62
226 772854,86 452110,52
227 773009,84 452116,66
228 773046,57 452126,92
229 773051,96 452164,82
230 773068,67 452191,94
231 773094,94 452261,69
232 773109,44 452354,74
233 772971,08 452363,95
234 772965,80 452635,32
235 773103,77 452645,99
236 773102,09 452785,44
237 773094,21 452785,30
238 773092,27 452910,66
239 773100,06 452910,92
240 773098,92 452933,05
241 773101,35 453009,51
242 773093,49 453096,16
243 773105,95 453097,87
244 773109,01 453101,21
245 773110,17 453149,18
246 773066,26 453371,61
247 773208,80 453384,17
248 773205,25 453676,66
249 773202,11 453947,14
250 773148,72 453915,25
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Lp. Kod1) Nazwa
1 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
4 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
5 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
6 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
7 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
8 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIELAWA I BORY BAŻYNOWE (PLH220063)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
2 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022