Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022.
2. 
Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 184 2 126 126
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 204 5 48 84
3 Gdański Uniwersytet Medyczny 326 6 121 100
4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 723 5 126 130
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 240 5 50 125
6 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 330 4 80 170
7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 670** 10 130 104
8 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 340 2 140 200
9 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 250 2 65 140
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 550 12 170 130
11 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 305 17 145 140
12 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 150 0 0 110
13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 100 6 75 50
14 Uniwersytet Rzeszowski 110 5 60 40
15 Uniwersytet Zielonogórski 70 0 70 0
16 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie 125 0 0 125
17 Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie 100 0 0 0
18 Uniwersytet Opolski 120 0 50 0
19 Uniwersytet

Technologiczno -Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

120 6 40 0
20 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach 150 0 60 50
21 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 120 5 80 0
22 Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 100 0 100 0
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp. Nazwa uczelni Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 74 1 18 0
2 Gdański Uniwersytet Medyczny 47 2 22 0
3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 120 5 48 36
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 60 2 20 20
5 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 100 0 0 50
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 120 2 36 36
7 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 68 2 14 70
8 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 80 2 20 30
9 Warszawski Uniwersytet Medyczny 82 4 25 22
10 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 52 5 25 22
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1272).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021