Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Dz.U.20.837
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r., zwanych dalej "audycjami", w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., z podziałem na miesiące i godziny.
§  2. 
1.  W terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., oraz w trakcie trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:
1) styczeń 2021 r. - 18 godzin, w tym:
a) 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
2) luty 2021 r. - 22 godziny, w tym:
a) 8 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
3) marzec 2021 r. - 43 godziny, w tym:
a) 14 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 16 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
4) kwiecień 2021 r. - 53 godziny, w tym:
a) 15 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 23 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 7 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
5) maj 2021 r. - 42 godziny, w tym:
a) 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 17 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
6) czerwiec 2021 r. - 22 godziny, w tym:
a) 6 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 3 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
2.  Audycje są rozpowszechniane w godzinach:
1) 6.30-9.00 i 18.00-22.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
2) 6.00-10.00 i 12.00-19.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.837

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Data aktu: 24/04/2020
Data ogłoszenia: 11/05/2020
Data wejścia w życie: 26/05/2020