Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2020.601
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1072 i 2462) w załączniku nr 1 zestaw nr 38 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Żołnierzom zawodowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, którym wydano przedmioty ubioru cywilnego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe w grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób, i którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują zadania ochronne etatowo, uzupełnia się w 2020 r. przedmioty ubioru cywilnego, o których mowa w lp. 4, 10, 12 oraz 15-18 w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe na stanowiskach w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują te zadania służbowe i którym wydano przedmioty ubioru cywilnego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, uzupełnia się w 2020 r. ubiory cywilne o przedmioty, o których mowa w lp. 4, 10 oraz 12 w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Zestaw nr 38

normy ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych

Kolumna
1. Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305 5-6
2. Żołnierz zawodowy pełniący służbę w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) - na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania, określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 7-8
3. Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego 9-10
4. Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attaché obrony i zastępcy attaché obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i pełniący służbę w zespole organizacyjnym 11-12
5. Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej wyznaczony do nieetatowej grupy ochrony oraz żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej realizujący zadania ochrony lotnisk wojskowych 13-14
6. Żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie - wyposażenie dodatkowe 15-16
Lp. Nazwa przedmiotu Klasyfikator hierarchiczny JIM JM Liczba Okres używalności Liczba Okres używalności Liczba Okres używalności Liczba Okres używalności Liczba Okres używalności Liczba Okres używalności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Buty zimowe 84300602000000 para 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 Półbuty 84300105000000 para 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pasek skórzany do spodni 84400706000000 szt. 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 Czapka zimowa cywilna 84050501041400 szt. 1 3 1 3
5 Garnitur 84051301000000 kpl. 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
6 Kombinezon narciarski 84150701050000 szt. 1 5
7 Koszula męska 84051303000000 szt. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
8 Kurtka ocieplana 84150703080300 szt. 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4
9 Krawat 84400308000000 szt. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
10 Płaszcz letni 84051002080000 szt. 1 3 1 3 1 3
11 Rękawiczki zimowe 84150203060000 para 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
12 Sweter 84051306000000 szt. 1 2 1 2
13 Szalik 84051307000000 szt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
14 Skarpetki letnie cywilne 84051304000000 para 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
15 Ubranie letnie wielofunkcyjne specjalne VIP 84050111000000 kpl. 1 4
16 Kurtka taktyczna VIP 84150703370000 szt. 1 4
17 Obuwie wielofunkcyjne specjalne VIP 84301300000000 para 1 4
18 Ubranie wielofunkcyjne specjalne VIP 84050110000000 kpl. 1 4
Uwagi:

1. Za przedmioty cywilne żołnierzom zawodowym wypłaca się równoważnik na zasadach określonych w przepisach w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

2. Za przedmioty wyszczególnione w lp. 5 i 7 żołnierzom - kobietom wypłaca się równoważnik za przedmioty wzoru damskiego (garsonka oraz koszula damska) na zasadach określonych w przepisach w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

3. Przedmioty ujęte w zestawie przechodzą na własność z chwilą wydania.

4. Przedmioty wskazane w kolumnach 5-16 tworzą podzestawy.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.601

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
Data aktu: 04/03/2020
Data ogłoszenia: 06/04/2020
Data wejścia w życie: 07/04/2020