Moc obowiązująca Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

Dz.U.2020.340
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. poz. 2017) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 listopada 2019 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 konwencji weszła ona w życie dnia 16 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie ona w życie dnia 17 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 grudnia 2020 r. utraci moc obowiązującą Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. 1

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami konwencji stały się lub staną się w podanych poniżej datach 2 :

Republika Angoli 16 listopada 2017 r.
Republika Argentyńska 16 listopada 2017 r.
Bośnia i Hercegowina 16 listopada 2017 r.
Republika Estońska 16 listopada 2017 r.
Republika Francuska 16 listopada 2017 r.
Republika Konga 16 listopada 2017 r.
Republika Litewska 16 listopada 2017 r.
Królestwo Marokańskie 16 listopada 2017 r.
Republika Namibii 20 września 2019 r.
Królestwo Niderlandów 19 grudnia 2020 r.
Królestwo Norwegii 16 listopada 2017 r.
Republika Południowej Afryki 16 listopada 2017 r.
Republika Portugalska 26 listopada 2020 r.
Republika Senegalu 21 września 2019 r.
Królestwo Tajlandii 30 stycznia 2020 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 11 stycznia 2020 r.
1 Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1980 r. poz. 31.

Odnośnie do pozostałych umów wskazanych w art. 46 Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r., informuje się, że:

- Konwencja (nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 192) utraciła moc obowiązującą w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 marca 1979 r. na podstawie art. 10 ust. 4 lit. e Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1973 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 53),

- Rzeczpospolita Polska nie jest i nie była stroną Konwencji nr 114 dotyczącej umowy o pracę rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r., oraz Konwencji nr 126 dotyczącej pomieszczeń załogi na statkach rybackich, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1966 r.

2 Informacje o przystępowaniu nowych państw są dostępne na stronie internetowej depozytariusza pod adresem: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.340

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
Data aktu: 17/01/2020
Data ogłoszenia: 02/03/2020
Data wejścia w życie: 02/03/2020