Granice Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód.

Dz.U.2020.302
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód, zwanego dalej "MPW Hel-Zachód", stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty od 1 do 65. Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Hel-Zachód w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Hel-Zachód przedstawia mapa, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°36'28,9569"N 018°47'32,8325"E
2 54°36'29,0270"N 018°47'32,8923"E
3 54°36'29,0613"N 018°47'32,8849"E
4 54°36'29,0907"N 018°47'32,8573"E
5 54°36'29,1303"N 018°47'32,8234"E
6 54°36'29,3308"N 018°47'32,4732"E
7 54°36'29,4308"N 018°47'32,2992"E
8 54°36'29,8843"N 018°47'31,5024"E
9 54°36'31,1368"N 018°47'29,3058"E
10 54°36'32,3892"N 018°47'27,1096"E
11 54°36'33,6417"N 018°47'24,9106"E
12 54°36'34,1718"N 018°47'23,9895"E
13 54°36'34,3690"N 018°47'23,6403"E
14 54°36'34,4637"N 018°47'23,4733"E
15 54°36'35,5410"N 018°47'19,7842"E
16 54°36'35,3496"N 018°47T9,6181"E
17 54°36'35,4015"N 018°47'19,4527"E
18 54°36'35,9843"N 018°47'17,5927"E
19 54°36'36,0186"N 018°47'17,5022"E
20 54°36'36,0801"N 018°47'17,4385"E
21 54°36'38,9908"N 018°47'14,8392"E
22 54°36'40,2308"N 018°4710,1837"E
23 54°36'43,5579"N 018°46'57,6836"E
24 54°36'47,0331"N 018°46'44,6225"E
25 54°36'47,0390"N 018°46'44,6122"E
26 54°36'47,0782"N 018°46'44,6356"E
27 54°36'48,8011"N 018°46'45,5126"E
28 54°36'49,4803"N 018°46'46,0803"E
29 54°36'49,5600"N 018°46'45,8942"E
30 54°36'50,1988"N 018°46'46,2155"E
31 54°36'51,5748"N 018°46'46,7392"E
32 54°36'57,5853"N 018°46'47,0331"E
33 54°36'59,8864"N 018°46'48,0595"E
34 54°37'01,0885"N 018°46'49,0897"E
35 54°37'00,4226"N 018°46'51,2533"E
36 54°37'00,6784"N 018°46'52,0849"E
37 54°37'00,0064"N 018°46'54,2277"E
38 54°36'59,8139"N 018°46'56,1799"E
39 54°36'59,3895"N 018°46'56,4894"E
40 54°36'59,1342"N 018°46'59,0091"E
41 54°36'59,1324"N 018°47'02,9473"E
42 54°36'59,0780"N 018°47'05,1050"E
43 54°36'58,8446"N 018°47'06,8737"E
44 54°36'58,2896"N 018°47'10,6971"E
45 54°36'57,5191"N 018°47'13,9080"E
46 54°36'56,9404"N 018°47'15,8557"E
47 54°36'56,4379"N 018°47'17,1901"E
48 54°36'55,6336"N 018°47'19,3855"E
49 54°36'55,3581"N 018°47'20,1044"E
50 54°36'54,9125"N 018°47'21,2456"E
51 54°36'54,0080"N 018°47'23,3190"E
52 54°36'53,5480"N 018°47'22,5861"E
53 54°36'53,0529"N 018°47'23,3082"E
54 54°36'53,6227"N 018°47'24,1161"E
55 54°36'53,2893"N 018°47'24,8385"E
56 54°36'52,5277"N 018°47'26,4147"E
57 54°36'51,8714"N 018°47'27,5769"E
58 54°36'49,8650"N 018°47'24,5439"E
59 54°36'49,4177"N 018°47'23,8522"E
60 54°36'48,9237"N 018°47'23,2962"E
61 54°36'49,9823"N 018°47'19,2386"E
62 54°36'49,4167"N 018°47'18,8015"E
63 54°36'48,1501"N 018°47'17,8553"E
64 54°36'44,7966"N 018°47'15,3691"E
65 54°36'34,2203"N 018°47'39,6406"E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW HEL-ZACHÓD

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020