Granice Morskiego Portu Wojennego Ustka.

Dz.U.2020.301
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka
Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Granice Morskiego Portu Wojennego Ustka, zwanego dalej "MPW Ustka", stanowią dwa odrębne obszary ograniczone linią geodezyjną łączącą kolejno ponumerowane punkty od 1 do 7 (obszar 1) oraz od 8 do 21 (obszar 2). Wykaz współrzędnych punktów granicznych w MPW Ustka w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Przebieg granic MPW Ustka przedstawia mapa, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH GEOCENTRYCZNYCH GEODEZYJNYCH GRS80h

Obszar 1
Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 54°35'06,7162"N 016°51'06,1520"E
2 54°35'07,9283"N 016°51'06,3992"E
3 54°35'09,1295"N 016°51'06,7001"E
4 54°35'09,1044"N 016°51'07,2204"E
5 54°35'09,0791"N 016°51'07,7608"E
6 54°35'08,2892"N 016°51'07,6220"E
7 54°35'06,6762"N 016°51'07,3555"E

Obszar 2

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
8 54°35'09,0667"N 016°51'08,8454"E
9 54°35'10,2683"N 016°51'09,0433"E
10 54°35'13,8312"N 016°51'09,6733"E
11 54°35'14,2474"N 016°51'09,7608"E
12 54°35'14,3012"N 016°51'09,8472"E
13 54°35'14,3281"N 016°51'09,8810"E
14 54°35'14,3545"N 016°51'09,9722"E
15 54°35'14,3561"N 016°51'10,1063"E
16 54°35'14,3269"N 016°51'10,1979"E
17 54°35'14,2805"N 016°51'10,2560"E
18 54°35'14,2338"N 016°51'10,2735"E
19 54°35'14,1736"N 016°51'10,2685"E
20 54°35'10,2246"N 016°51'09,6577"E
21 54°35'09,0326"N 016°51'09,4768"E
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZEBIEG GRANIC MPW USTKA

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020