Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.1912
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 335, z 2017 r. poz. 983 i 2261, z 2019 r. poz. 296 oraz z 2020 r. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 w pkt 1c lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków,";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
1 Samorząd województwa dolnośląskiego 7 101 954
2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 7 668 911
3 Samorząd województwa lubelskiego 8 616 822
4 Samorząd województwa lubuskiego 6 159 013
5 Samorząd województwa łódzkiego 7 931 201
6 Samorząd województwa małopolskiego 10 120 802
7 Samorząd województwa mazowieckiego 14 619 406
8 Samorząd województwa opolskiego 6 003 470
9 Samorząd województwa podkarpackiego 8 620 113
10 Samorząd województwa podlaskiego 8 145 285
11 Samorząd województwa pomorskiego 6 583 613
12 Samorząd województwa śląskiego 7 060 085
13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 6 696 320
14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 6 839 954
15 Samorząd województwa wielkopolskiego 8 099 521
16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 7 329 072
17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 5 883 508
18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 65 533 481
19 Ministerstwo Finansów 2 000 000
20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 543 335
21 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 208 680
22 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 1 872 661
23 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 215 142
Razem 258 852 349
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
1 Samorząd województwa dolnośląskiego 1 954 004
2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 2 038 846
3 Samorząd województwa lubelskiego 3 296 554
4 Samorząd województwa lubuskiego 1 590 114
5 Samorząd województwa łódzkiego 2 061 382
6 Samorząd województwa małopolskiego 2 627 765
7 Samorząd województwa mazowieckiego 4 949 942
8 Samorząd województwa opolskiego 1 456 887
9 Samorząd województwa podkarpackiego 3 079 479
10 Samorząd województwa podlaskiego 2 447 145
11 Samorząd województwa pomorskiego 1 723 342
12 Samorząd województwa śląskiego 2 049 120
13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 1 879 768
14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 2 332 145
15 Samorząd województwa wielkopolskiego 2 710 286
16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 1 894 350
17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 460 116
18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 887 207
19 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 867 960
20 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 364 348
21 Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 17 489 410
22 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 1 322 440
23 Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie 1 105 670
24 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli 1 069 650
25 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku 1 000 045
26 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 1 086 685
27 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 924 345
28 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 1 319 590
29 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie 986 810
30 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale 1 231 725
31 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie 970 625
32 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu 1 193 005
33 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie 1 028 445
34 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach 988 550
35 Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 1 139 995
36 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu 1 492 710
37 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach 1 029 340
38 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 775 699
Razem 99 825 499
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1912

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 26/10/2020
Data ogłoszenia: 30/10/2020
Data wejścia w życie: 07/11/2020