Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1598
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 575) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór
I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA".
2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
3. "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO".
II. CZEŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

wzór

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze

z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrotekstu.
2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Poziomy biało-czerwony element graficzny.
4. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
b) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
c) Legitymacja służbowa ważna do 31.12.2023 r.,
d) Nr (siedmiocyfrowy numer legitymacji),
e) imię,
i) nazwisko,
g) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza ABW,
h) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi ABW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby,
i) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
j) miejsce na podpis Szefa ABW zaznaczone mikrodrukiem.
6. Logo ABW.
7. Miejsce na fotografię funkcjonariusza ABW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.
8. Znak graficzny utworzony z liter ABW wykonany farbą optycznie zmienną.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrotekstu oraz wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia legitymacji funkcjonariusza należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.

3. Siedmiocyfrowy numer blankietu naniesiony techniką druku typograficznego czarną farbą dodatkowo aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Folia zawiera elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Zmiany w prawie

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 01.10.2020
Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1598

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 10/09/2020
Data ogłoszenia: 16/09/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021