Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Dz.U.20.101
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.
Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą", w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 2-4a i 8-13 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
2) pkt 5, 15, 18, 20 i 23 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
3) pkt 1, 1a, 6 i 6a ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
4) pkt 16 i 21 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
5) pkt 24 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  2.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 8-14 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
2) pkt 15, 19, 20 i 23 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
3) pkt 7 i 7a ustawy, wynosi 2 500 000 MWh, a jej wartość wynosi 1 600 000 000 zł;
4) pkt 17 i 22 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
5) pkt 25 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  3.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 2-4a i 8-13 ustawy, wynosi 375 000 MWh, a jej wartość wynosi 166 875 000 zł;
2) pkt 5, 15, 18, 20 i 23 ustawy, wynosi 540 000 MWh, a jej wartość wynosi 270 000 000 zł;
3) pkt 1, 1a, 6 i 6a ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
4) pkt 16 i 21 ustawy, wynosi 11 760 000 MWh, a jej wartość wynosi 4 527 600 000 zł;
5) pkt 24 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  4.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 8-14 ustawy, wynosi 10 950 000 MWh, a jej wartość wynosi 5 182 500 000 zł;
2) pkt 15, 19, 20 i 23 ustawy, wynosi 1 080 000 MWh, a jej wartość wynosi 518 400 000 zł;
3) pkt 7 i 7a ustawy, wynosi 1 800 000 MWh, a jej wartość wynosi 1 152 000 000 zł;
4) pkt 17 i 22 ustawy, wynosi 46 290 000 MWh, a jej wartość wynosi 14 015 850 000 zł;
5) pkt 25 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  5.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 2-4a i 8-13 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
2) pkt 5, 15, 18, 20 i 23 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
3) pkt 1, 1a, 6 i 6a ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
4) pkt 16 i 21 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
5) pkt 24 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  6.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:
1) pkt 8-14 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
2) pkt 15, 19, 20 i 23 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
3) pkt 7 i 7a ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
4) pkt 17 i 22 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;
5) pkt 25 ustawy, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.101

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.
Data aktu: 31/12/2019
Data ogłoszenia: 22/01/2020
Data wejścia w życie: 23/01/2020