Zmiana rozporządzenia w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO.

Dz.U.2020.1000
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO 2
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO (Dz. U. poz. 1179) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

LISTA GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH O DUŻYM ZNACZENIU GOSPODARCZYM, DLA KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ BADANIA WARTOŚCI GOSPODARCZEJ ODMIANY (BADANIA WGO)

I. ROŚLINY WARZYWNE
Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna
1 Bób Vicia faba L.
2 Grupa Burak ćwikłowy Beta vulgaris L.
3 Grupa Cepa - Cebula Allium cepa L.
4 Dynia zwyczajna, w tym dojrzała dynia i patison, cukinia, w tym niedojrzały patison Cucurbita pepo L.
5 Grupa Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L.
6 Grupa Groch siewny łuskowy - o nasionach gładkich Grupa Groch siewny łuskowy - o nasionach pomarszczonych Pisum sativum L.
7 Grupa Kalafior Brassica oleracea L.
8 Grupa Capitata (Kapusta głowiasta biała i Kapusta głowiasta czerwona) Brassica oleracea L.
9 Marchew jadalna Daucus carota L.
10 Grupa Ogórek sałatkowy

Grupa Ogórek konserwowy

Cucumis sativus L.
11 Papryka Capsicum annuum L.
12 Grupa Pietruszka naciowa

Grupa Pietruszka korzeniowa

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
13 Pomidor Solanum lycopersicum L.
14 Por Allium porrum L.
15 Grupa Rzodkiewka Raphanus sativus L.
16 Sałata Lactuca sativa L.
17 Grupa Seler korzeniowy Apium graveolens L.
II. ROŚLINY SADOWNICZE
Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna
1 Czereśnia* Prunus avium (L.) L.
2 Grusza* Pyrus communis L.
3 Jabłoń domowa* Malus domestica Borkh.
4 Malina właściwa Rubus idaeus L.
5 Porzeczka czarna Ribes nigrum L.
6 Śliwa domowa* Prunus domestica L.
7 Truskawka Fragaria x ananassa Duch.
8 Wiśnia* Prunus cerasus L.
* Odmiany owocujące.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:1) dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2019/990 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniającą wykaz rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2002/55/WE, w załączniku II do dyrektywy Rady 2008/72/WE i w załączniku do dyrektywy Komisji 93/61/EWG (Dz. Urz. UE L 160 z 18.06.2019, str. 14); 2) decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/432 z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do definicji warzyw oraz wykazu rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b) (Dz. Urz. UE L 88 z 24.03.2020, str. 3).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020