Przyjęcie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.

Dz.U.74.9.52
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lutego 1974 r.
w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XVIII ustęp C(ii) Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 187), został złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 23 października 1973 r. przez Polską Rzeczpospolitą Ludową dokument przyjęcia Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły w podanych niżej datach swoje dokumenty przyjęcia wymienionej poprawki, która weszła w życie dla wszystkich państw-członków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dnia 1 czerwca 1973 r.:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 17 lutego 1971 r.,

Norwegia dnia 18 lutego 1971 r.,

Japonia dnia 6 kwietnia 1971 r.,

Dania dnia 8 kwietnia 1971 r.,

Kuwejt dnia 10 czerwca 1971 r.,

Syjam dnia 16 czerwca 1971 r.,

Maroko dnia 25 czerwca 1971 r.,

Holandia dnia 30 czerwca 1971 r.,

za Królestwo w Europie, Surinam i Antyle Holenderskie

Francja dnia 1 lipca 1971 r.,

Iran dnia 14 sierpnia 1971 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 1 września 1971 r.,

Turcja dnia 22 września 1971 r.,

Belgia dnia 1 października 1971 r.,

Brazylia dnia 13 października 1971 r.,

Irlandia dnia 14 października 1971 r.,

Nowa Zelandia dnia 21 października 1971 r.,

Panama dnia 1 listopada 1971 r.,

Niger dnia 6 grudnia 1971 r.,

Kanada dnia 22 grudnia 1971 r.,

Kenia dnia 29 grudnia 1971 r.,

Ekwador dnia 5 stycznia 1972 r.,

Malezja dnia 20 stycznia 1972 r.,

Monako dnia 20 stycznia 1972 r.,

Republika Malgaska dnia 1 lutego 1972 r.,

Argentyna dnia 15 lutego 1972 r.,

Birma dnia 6 kwietnia 1972 r.,

Jordania dnia 28 kwietnia 1972 r.,

Liban dnia 3 maja 1972 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 11 maja 1972 r.,

Singapur dnia 17 maja 1972 r.,

Republika Południowej Afryki dnia 30 maja 1972 r.,

Haiti dnia 26 czerwca 1972 r.,

Islandia dnia 6 lipca 1972 r.,

Luksemburg dnia 10 lipca 1972 r.,

Wenezuela dnia 18 lipca 1972 r.,

Gabon dnia 20 lipca 1972 r.,

Ghana dnia 20 lipca 1972 r.,

Australia dnia 24 lipca 1972 r.,

Uganda dnia 27 lipca 1972 r.,

Tunezja dnia 2 sierpnia 1972 r.,

Senegal dnia 4 sierpnia 1972 r.,

Liechtenstein dnia 18 września 1972 r.,

Zair dnia 18 września 1972 r.,

Sri Lanka dnia 21 września 1972 r.,

Izrael dnia 26 września 1972 r.,

Bangladesz dnia 27 września 1972 r.,

Gwatemala dnia 3 października 1972 r.,

Republika Dominikańska dnia 5 października 1972 r.,

Filipiny dnia 5 października 1972 r.,

Arabia Saudyjska dnia 6 października 1972 r.,

Kamerun dnia 6 października 1972 r.,

Grecja dnia 29 listopada 1972 r.,

Włochy dnia 7 grudnia 1972 r.,

Meksyk dnia 22 grudnia 1972 r.,

Jamajka dnia 10 stycznia 1973 r.,

Cypr dnia 12 stycznia 1973 r.,

Szwecja dnia 8 lutego 1973 r.,

Watykan dnia 14 lutego 1973 r.,

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 2 marca 1973 r.,

Indie dnia 7 marca 1973 r.,

Indonezja dnia 3 kwietnia 1973 r.,

Zambia dnia 4 kwietnia 1973 r.,

Finlandia dnia 12 kwietnia 1973 r.,

Salwador dnia 24 kwietnia 1973 r.,

Etiopia dnia 24 maja 1973 r.,

Paragwaj dnia 1 czerwca 1973 r.,

Peru dnia 1 czerwca 1973 r.,

Szwajcaria dnia 27 czerwca 1973 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 12 lipca 1973 r.,

Białoruska Socjalistyczna

Republika Radziecka dnia 12 lipca 1973 r.,

Algieria dnia 23 lipca 1973 r.,

Boliwia dnia 15 sierpnia 1973 r.,

Mali dnia 7 września 1973 r.,

Węgierska Republika Ludowa dnia 20 września 1973 r.,

Ludowa Republika Bułgarii dnia 5 października 1973 r.,

Kostaryka dnia 11 października 1973 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 18 października 1973 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1974.9.52

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przyjęcie przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu dnia 28 września 1970 r.
Data aktu: 07/02/1974
Data ogłoszenia: 05/03/1974
Data wejścia w życie: 05/03/1974