Zmiana granic osiedli Czarna Woda w powiecie starogardzkim i Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim.

Dz.U.69.35.295
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic osiedli Czarna Woda w powiecie starogardzkim i Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie gdańskim wyłącza się:

1. z osiedla Czarna Woda w powiecie starogardzkim:

1) obszar gruntów o powierzchni 2.262,75 ha, obejmujący z karty mapy 1 działki nr 1-30, z karty mapy 2 działki nr 31-37, z karty mapy 3 działki nr 38-43 i 811, z karty mapy 4 działkę nr 44, z karty mapy 5 działki nr 45, 813, z karty mapy 6 działkę nr 46, z karty mapy 7 działkę nr 47, z karty mapy 8 działki nr 492-496, 497 część, 502, 503, 505, z karty mapy 9 działki nr 504, 506-509, 814, z karty mapy 10 działki nr 510-512, z karty mapy 11 działki nr 48-51, 55, 56, 71, 805, z karty mapy 16 działki nr 516-523, 810, z karty mapy 17 działki nr 738, 739 z karty mapy 18 działkę nr 737, z karty mapy 19 działki nr 513-515, z karty mapy 21 działki nr 608, 603 i 610 część, i włącza się go do gromady Kaliska w tymże powiecie,

2) obszar gruntów o powierzchni 136,40 ha obejmujący z karty mapy 20 działki nr 740-802 i włącza się go do gromady Osieczna w tymże powiecie,

2. z osiedla Jastrzębia Góra w powiecie puckim miejscowość Tupadły wraz z obszarem gruntów o powierzchni 423,42 ha, obejmującym z karty mapy 3 działki nr 1-20, 21/1, 21/2, 22-29, 30/1, 30/2, 31-33, 34/1, 34/2, 35-50, z karty mapy 4 działki nr 1/1, 1/2, 2-5, 6/1-6/3, 7-25, 26/1, 26/2, 27-33, z karty mapy 5 działki nr 7/3, 8-11, z karty mapy 10 działki nr 4-9, 12-14, z karty mapy 11 działki nr 1-13, z karty mapy 12 działki nr 1, 2, z karty mapy 13 działki nr 1-32, 33/1-33/5, 34-45, z karty mapy 14 działki nr 52-80, z karty mapy 17 działki nr 121-127, z karty mapy 18 działki nr 1-19, 20/1, 20/2, 20/3, 21-36, z karty mapy 19 działki nr 1-27, z karty mapy 20 działki nr 1, 2, 3/1, 3/2, 4-18, z karty mapy 21 działki nr 23-25, 27-30, z karty mapy 24 działki nr 13, 14, z karty mapy 25 działki nr 5, 7, 8, z karty mapy 26 działki nr 1-5, 7-14, 18-20, z karty mapy 27 działki nr 1-9, 11-42, i włącza się je do gromady Strzelno w tymże powiecie.

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.35.295

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic osiedli Czarna Woda w powiecie starogardzkim i Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim.
Data aktu: 06/12/1969
Data ogłoszenia: 22/12/1969
Data wejścia w życie: 01/01/1970