Zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dz.U.69.32.274
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1969 r.
w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z miasta Błażowej w powiecie i województwie rzeszowskim wyłącza się:
a) miejscowości Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Liwośka, Łęg, Matulnik, Mokłuczka, Staniki, Wilczak, Wola Błażowska, Zagrody o łącznej powierzchni 2.402,8039 ha i włącza się je do gromady Błażowa,
b) miejscowość Głębokie o powierzchni 174,4118 ha i włącza się ją do gromady Białka,

w tymże powiecie i województwie.

§  2. W powiecie ropczyckim, województwie rzeszowskim:

1. wyłącza się z miasta Sędziszowa Małopolskiego:

a) tereny o powierzchni 26,4421 ha o nazwie Podlasek i włącza się je do gromady Olchowa,
b) z północnej części miasta dwie enklawy gruntów o łącznej powierzchni 30,5459 ha i włącza się je do gromady Wolica Ługowa,

2. z gromady Gnojnica wyłącza się część terenu wsi Góra Ropczycka o powierzchni 34,6218 ha i włącza się ją do miasta Sędziszowa Małopolskiego.

§  3. W powiecie jasielskim, województwie rzeszowskim wyłącza się:
a) z gromady Niegłowice część obszaru wsi Niegłowice o powierzchni 117,1197 ha i wsi Żółków o powierzchni 37,1727 ha,
b) z gromady Sobniów część wsi Sobniów o powierzchni 80,2267 ha

i włącza się je do miasta Jasła.

§  4. Z gromady Kolbuszowa Górna w powiecie kolbuszowskim, województwie rzeszowskim wyłącza się część wsi Kolbuszowa Górna o powierzchni 31,41 ha i włącza się ją do miasta Kolbuszowej, w tymże powiecie i województwie.
§  5. Szczegółowe określenie granic miast Błażowej, Sędziszowa Małopolskiego, Jasła i Kolbuszowej ustali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zarządzeniem, które będzie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020