Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.69.29.233
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 18 ust. 1 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 15, poz. 108), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego swoje dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji:
Niemiecka Republika Federalna dnia 16 grudnia 1968 r.,

Luksemburg dnia 31 grudnia 1968 r.,

Malawi dnia 17 stycznia 1969 r.,

Węgry dnia 20 stycznia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Węgierskiej Republiki Ludowej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym do wymienionej Konwencji (XI, XIV i XXV),

Austria dnia 23 stycznia 1969 r.,

Nikaragua dnia 30 stycznia 1969 r.,

Afganistan dnia 31 stycznia 1969 r.,

Iran dnia 11 lutego 1969 r.,

Kuba dnia 12 lutego 1969 r.,

Syjam dnia 28 lutego 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Syjamu podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisywaniu Protokołu końcowego (LX),

Jamajka dnia 2 kwietnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Jamajki podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisywaniu Protokołu końcowego (XXXVII),

Wenezuela dnia 2 kwietnia 1969 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 16 kwietnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI),

Monako dnia 22 kwietnia 1969 r.,

Malta dnia 9 maja 1969 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 29 maja 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI),

Irak dnia 15 lipca 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Republiki Iraku podtrzymuje swoje oświadczenie zawarte w Protokole końcowym (III),

Bułgaria dnia 5 sierpnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Ludowej Republiki Bułgarii podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisaniu Protokołu końcowego (XIII),

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 8 sierpnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI).

Na podstawie art. 18 ust. 3 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Montreux, 1965) w stosunku do wyżej wymienionych państw konwencja ta weszła w życie w dniu złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych.

Podaje się również do wiadomości, że zgodnie z art. 19 ust. 1 wymienionej konwencji następujące państwa złożyły swoje dokumenty przystąpienia do tej konwencji:

Albania dnia 5 maja 1969 r.,

z oświadczeniem, że:

1) decyzja podjęta przez Konferencję Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Montreux, 1965) o uznaniu pełnomocnictw przedstawiciela Czang-Kai-Szeka do udziału w Konferencji i podpisania jej Aktów w imieniu Chin jest nielegalna, ponieważ jedynymi prawowitymi przedstawicielami Chin, którzy mają prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Chin, są przedstawiciele mianowani przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej,
2) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej nie uznaje władz sajgońskich za przedstawicieli interesów narodu Wietnamu Południowego,
3) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej nie uznaje roszczenia przedstawicieli Korei Południowej do wypowiadania się w imieniu całego narodu koreańskiego,
4) przystąpienie Albanii do niniejszej konwencji nie oznacza w żadnym razie uznania obecnego Rządu Republiki Południowej Afryki i nie stwarza żadnych zobowiązań względem tego Rządu,
5) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej zastrzega sobie prawo przyjęcia lub nieprzyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego w całości lub w części,
6) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich środków, które będzie uważał za niezbędne dla ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia wniesione przez inne kraje spowodowały zwiększenie jego udziału w wydatkach Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań w pokrywaniu wydatków Związku;

Republika Nauru dnia 10 czerwca 1969 r.,

Mauritius dnia 30 lipca 1969 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia ich dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.29.233

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Data aktu: 23/09/1969
Data ogłoszenia: 31/10/1969
Data wejścia w życie: 31/10/1969