Zmiana granic powiatów jarosławskiego i leżajskiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.64.42.283
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1964 r.
w sprawie zmiany granic powiatów jarosławskiego i leżajskiego w województwie rzeszowskim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z gromady Adamówka w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim, wyłącza się:
1) wieś Słoboda i włącza się ją do gromady Brzyska Wola,
2) część obszaru wsi Cieplice obejmującą przysiółki Kolonia Polska i Nagórne o łącznej powierzchni 807,600 ha i włącza się je do gromady Kuryłówka,

w powiecie leżajskim, województwie rzeszowskim.

2. Nowa granica powiatów jarosławskiego i leżajskiego na odcinku wsi Cieplice biegnie od punktu zetknięcia się granicy wsi Słoboda i parcel nr 372 i 373 w kierunku południowym wschodnią granicą parcel nr 373 i 410, a od jej południowo-wschodniego narożnika dochodzi do wygonu oznaczonego nr 411, tu załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do zetknięcia się z drogą oznaczoną nr 2589 i 2611, gdzie skręca w kierunku południowym i południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą tej drogi do zetknięcia się z drogą oznaczoną nr 2612; w tym miejscu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą drogi oznaczonej nr 2612 i 2598 do przecięcia się z drogą oznaczoną nr 2596, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą drogi oznaczonej nr 2624, 2621, 2619, 2721, 2616, 2699 oraz wschodnią granicą parceli nr 2549 do zetknięcia się z dotychczasową granicą tych powiatów.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.42.283

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic powiatów jarosławskiego i leżajskiego w województwie rzeszowskim.
Data aktu: 13/11/1964
Data ogłoszenia: 28/11/1964
Data wejścia w życie: 01/01/1965