Zmiana granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim.

Dz.U.56.58.276
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1956 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie lubelskim wyłącza się:
1) z powiatu zamojskiego gromadę Wirkowice i włącza się ją do powiatu krasnostawskiego,
2) z gromady Zemborzyce w powiecie lubelskim kolonię Krężnica Jara i włącza się ją do gromady Strzeszkowice Duże w powiecie bełżyckim.
§  2. W województwie katowickim wyłącza się:
1) z powiatu pszczyńskiego gromadę Bzie Zameckie i włącza się ją do powiatu wodzisławskiego,
2) z powiatu będzińskiego gromady Ożarowice i Tąpkowice i włącza się je do powiatu tarnogórskiego,
3) z powiatu zawierciańskiego:
a) gromady Markowice i Mrzygłód i włącza się je do powiatu myszkowskiego,
b) z gromady Zdów wieś Bobolice i włącza się ją do gromady Niegowa w powiecie myszkowskim.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.58.276

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim.
Data aktu: 24/11/1956
Data ogłoszenia: 20/12/1956
Data wejścia w życie: 01/01/1957