Wypowiedzenie przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Dz.U.56.54.250
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 listopada 1956 r.
w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 66 Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 88, poz. 815), zostały notyfikowane Rządowi Brytyjskiemu wypowiedzenia wspomnianej Konwencji przez następujące państwa:
Grecja dnia 21 stycznia 1954 r.,

Polska dnia 11 czerwca 1954 r.,

Liberia dnia 13 lipca 1954 r.,

Rumunia dnia 30 września 1954 r.,

Egipt dnia 3 grudnia 1954 r.

Chile dnia 5 lipca 1955 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 3 października 1955 r.,

Pakistan dnia 7 grudnia 1955 r.,

Hiszpania dnia 16 stycznia 1956 r.

Brazylia dnia 15 marca 1956 r.,

Argentyna dnia 31 lipca 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.54.250

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Wypowiedzenie przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Data aktu: 21/11/1956
Data ogłoszenia: 28/11/1956
Data wejścia w życie: 28/11/1956