Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienie niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.56.44.202
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 września 1956 r.
w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.
Na podstawie art. 10 ust. 5 i 8 oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41 i z 1956 r. Nr 44, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Obniża się skalę podatku od wynagrodzeń do wysokości określonej w § 2 dla pracowników fizycznych zatrudnionych:
1) w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlanych niezależnie od podporządkowania resortowego,
2) za zgodą właściwego ministra - w państwowych przedsiębiorstwach nie będących przedsiębiorstwami przemysłowymi ani budowlanymi, jeżeli w tych przedsiębiorstwach były faktycznie stosowane ulgi dla przodujących w pracy pracowników z tytułu współzawodnictwa pracy, przewidziane w przepisach zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy pracowników z tytułu współzawodnictwa pracy (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-16, poz. 224 i z 1955 r. Nr 4, poz. 55),
3) w tych przedsiębiorstwach spółdzielczych, w których były faktycznie stosowane ulgi dla przodujących w pracy na podstawie przepisów zarządzenia wymienionego w pkt 2.
2. Podatek według skali określonej w § 2 oblicza się od wynagrodzeń otrzymywanych od pierwszego pracodawcy z tytułu stosunku służbowego lub umowy o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od wynagrodzeń).
§  2. 1 Podatek oblicza się według następujących skal:

A. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty miesięcznym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 1.000 1.050 0,5
2 1.050 1.150 1,2
3 1.150 1.250 1,8
4 1.250 1.350 2,4
5 1.350 1.450 3,0
6 1.450 1.550 3,6
7 1.550 1.650 4,1
8 1.650 1.750 4,7
9 1.750 1.850 5,2
10 1.850 1.950 5,7
11 1.950 2.050 6,3
12 2.050 2.150 6,8
13 2.150 2.250 7,4
14 2.250 2.350 7,9
15 2.350 2.450 8,4
16 2.450 2.550 8,9
17 2.550 2.650 9,5
18 2.650 2.750 9,9
19 2.750 2.850 10,4
20 2.850 2.950 11,0
21 2.950 3.050 11,4
22 3.050 3.150 11,8
23 3.150 3.250 12,1
24 3.250 3.350 12,6
25 3.350 3.450 12,8
26 3.450 3.550 13,0
27 3.550 3.650 13,2
28 3.650 3.750 13,5
29 3.750 3.850 13,7
30 3.850 4.000 14,0
31 4.000 4.200 14,3
32 4.200 4.400 14,4
33 4.400 4.700 14,7
34 4.700 5.000 14,8
35 5.000 15,0

B. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty tygodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 230 240 0,5
2 240 270 1,2
3 270 290 1,8
4 290 310 2,4
5 310 330 3,0
6 330 360 3,6
7 360 380 4,1
8 380 400 4,7
9 400 430 5,2
10 430 450 5,7
11 450 470 6,3
12 470 500 6,8
13 500 520 7,4
14 520 540 7,9
15 540 570 8,4
16 570 590 8,9
17 590 610 9,5
18 610 630 9,9
19 630 660 10,4
20 660 680 11,0
21 680 700 11,4
22 700 730 11,8
23 730 750 12,1
24 750 770 12,6
25 770 800 12,8
26 800 820 13,0
27 820 840 13,2
28 840 870 13,5
29 870 890 13,7
30 890 920 14,0
31 920 970 14,3
32 970 1.020 14,4
33 1.020 1.080 14,7
34 1.080 1.150 14,8
35 1.150 15,0

C. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty dziennym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 40 42 0,5
2 42 46 1,2
3 46 50 1,8
4 50 54 2,4
5 54 58 3,0
6 58 62 3,6
7 62 66 4,1
8 66 70 4,7
9 70 74 5,2
10 74 78 5,7
11 78 82 6,3
12 82 86 6,8
13 86 90 7,4
14 90 94 7,9
15 94 98 8,4
16 98 102 8,9
17 102 106 9,5
18 106 110 9,9
19 110 114 10,4
20 114 118 11,0
21 118 122 11,4
22 122 126 11,8
23 126 130 12,1
24 130 134 12,6
25 134 138 12,8
26 138 142 13,0
27 142 146 13,2
28 146 150 13,5
29 150 154 13,7
30 154 160 14,0
31 160 168 14,3
32 168 176 14,4
33 176 188 14,7
34 188 200 14,8
35 200 15,0

D. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty półmiesięcznym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 500 520 0,5
2 520 570 1,2
3 570 620 1,8
4 620 670 2,4
5 670 720 3,0
6 720 770 3,6
7 770 820 4,1
8 820 870 4,7
9 870 920 5,2
10 920 970 5,7
11 970 1.020 6,3
12 1.020 1.070 6,8
13 1.070 1.120 7,4
14 1.120 1.170 7,9
15 1.170 1.220 8,4
16 1.220 1.270 8,9
17 1.270 1.320 9,5
18 1.320 1.370 9,9
19 1.370 1.420 10,4
20 1.420 1.470 11,0
21 1.470 1.520 11,4
22 1.520 1.570 11,8
23 1.570 1.620 12,1
24 1.620 1.670 12,6
25 1.670 1.720 12,8
26 1.720 1.770 13,0
27 1.770 1.820 13,2
28 1.820 1.870 13,5
29 1.870 1.920 13,7
30 1.920 2.000 14,0
31 2.000 2.100 14,3
32 2.100 2.200 14,4
33 2.200 2.350 14,7
34 2.350 2.500 14,8
35 2.500 15,0

E. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty dwutygodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 460 480 0,5
2 480 530 1,2
3 530 580 1,8
4 580 620 2,4
5 620 670 3,0
6 670 720 3,6
7 720 760 4,1
8 760 810 4,7
9 810 850 5,2
10 850 900 5,7
11 900 950 6,3
12 950 990 6,8
13 990 1.040 7,4
14 1.040 1.080 7,9
15 1.080 1.130 8,4
16 1.130 1.180 8,9
17 1.180 1.220 9,5
18 1.220 1.270 9,9
19 1.270 1.320 10,4
20 1.320 1.360 11,0
21 1.360 1.410 11,4
22 1.410 1.450 11,8
23 1.450 1.500 12,1
24 1.500 1.550 12,6
25 1.550 1.590 12,8
26 1.590 1.640 13,0
27 1.640 1.680 13,2
28 1.680 1.730 13,5
29 1.730 1.780 13,7
30 1.780 1.850 14,0
31 1.850 1.940 14,3
32 1.940 2.030 14,4
33 2.030 2.170 14,7
34 2.170 2.310 14,8
35 2.310 15,0

F. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty dziesięciodniowym:

Stopień wynagrodzenia Wysokość wynagrodzenia w okresie wypłaty w złotych Stopa procentowa podatku
ponad do
1 400 420 0,5
2 420 460 1,2
3 460 500 1,8
4 500 540 2,4
5 540 580 3,0
6 580 620 3,6
7 620 660 4,1
8 660 700 4,7
9 700 740 5,2
10 740 780 5,7
11 780 820 6,3
12 820 860 6,8
13 860 900 7,4
14 900 940 7,9
15 940 980 8,4
16 980 1.020 8,9
17 1.020 1.060 9,5
18 1.060 1.100 9,9
19 1.100 1.140 10,4
20 1.140 1.180 11,0
21 1.180 1.220 11,4
22 1.220 1.260 11,8
23 1.260 1.300 12,1
24 1.300 1.340 12,6
25 1.340 1.380 12,8
26 1.380 1.420 13,0
27 1.420 1.460 13,2
28 1.460 1.500 13,5
29 1.500 1.540 13,7
30 1.540 1.600 14,0
31 1.600 1.680 14,3
32 1.680 1.760 14,4
33 1.760 1.880 14,7
34 1.880 2.000 14,8
35 2.000 15,0
§  3. Dla grupy pracowników fizycznych określonej w § 1 zniżki rodzinne przewidziane w art. 13 ustawy o podatku od wynagrodzeń ustala się na:
1) 36% - dla podatnika mężczyzny, jeżeli ma na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci, a dla podatnika kobiety, jeżeli ma na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko,
2) 75% - dla podatnika mężczyzny, jeżeli ma na utrzymaniu więcej niż czworo dzieci, a dla podatnika kobiety, jeżeli ma na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci.
§  4.
1. Zwalnia się całkowicie od podatku od wynagrodzeń, bez względu na wysokość wynagrodzenia, podatników mających na utrzymaniu:
1) więcej niż sześcioro dzieci - jeżeli oboje małżonkowie są podatnikami podatku od wynagrodzeń,
2) więcej niż pięcioro dzieci - jeżeli podatnikiem jest tylko mężczyzna,
3) więcej niż troje dzieci - jeżeli podatnikiem jest tylko kobieta.
2. Zwolnienia (ust. 1) dotyczą tylko tych podatników, którzy w okresie wypłaty wynagrodzenia nie są podatnikami w podatku dochodowym. W przypadku gdy mąż jest podatnikiem w podatku dochodowym albo gdy oboje małżonkowie pobierają wynagrodzenie - żonie zwolnienie nie przysługuje. Podatnikowi, który otrzymuje wynagrodzenie od różnych płatników, przysługuje zwolnienie tylko w stosunku do jednego przez niego wskazanego wynagrodzenia.
§  5.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1956 r.
2. Jednocześnie traci moc zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy pracowników z tytułu współzawodnictwa pracy (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-16, poz. 224 i z 1955 r. Nr 4, poz. 55).
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1963 r. (Dz.U.63.13.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 1963 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1963 r. (Dz.U.63.13.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 1963 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.44.202

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienie niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.
Data aktu: 25/09/1956
Data ogłoszenia: 10/10/1956
Data wejścia w życie: 10/10/1956, 01/08/1956