Wyłączenie z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów.

Dz.U.34.24.180
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 marca 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączenia z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów.
Na podstawie art. 8 i 16 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 630) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 818) zarządza się co następuje:
§  1. Wyłącza się z kontyngentu zasadniczego cukrowni z tytułu nadwyżki zapasu tego kontyngentu z ubiegłych okresów ilości cukru podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Wkutek tego ulega zmniejszeniu kontyngent zasadniczy poszczególnych cukrowni o ilości podane w tym załączniku.
§  2. Zarządy cukrowni obowiązane są uwidocznić w księdze kontyngentów cukru zmniejszenie kontyngentu zasadniczego, przypadające na odnośne cukrownie według niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 
L.p. Cukrownie Ilość cukru w q. podlegająca wyłączeniu z kontyngentu zasadniczego
1 Karwice - Ozier. 1.097
2 Korzec 1.101
3 Irena 1.426
4 Opole 1.687
5 Guzów 2.226
6 Milejów 2.589
7 Chełmica 2.761
8 Babino - Tom. 2.774
9 Krasiniec 3.017
10 Michałów 3.103
11 Szpanów 3.439
12 Sokołów 3.455
13 Chybie 3.596
14 Nieledew 3.616
15 Łanięta 3.640
16 Izabelin 3.763
17 Włostów 3.885
18 Garbów 3.920
19 Świecie 3.949
20 Klemensów 4.126
21 Wożuczyn 4.158
22 Wieluń 4.200
23 Ostrowite 4.309
24 Częstocice 4.432
25 Józefów 4.550
26 Leśmierz 4.550
27 Strzyżów 4.745
28 Ciechanów 5.413
29 Łubna 5.615
30 Gosławice 5.696
31 Mełno 5.868
32 Mała Wieś 6.114
33 Borowiczki 6.508
34 Lublin 6.774
35 Rejowiec 6.849
36 Gniezno 7.114
37 Zbiersk 7.293
38 Ostrowy 7.475
39 Unisław 7.505
40 Dobre 7.755
41 Horodenka 7.947
42 Dobrzelin 8.819
43 Wierzchosławice 9.474
44 Chodorów 10.194
45 Środa 11.153
46 Żnin 12.534
47 Tuczno 12.733
48 Pelplin 12.861
49 Kościan 13.667
50 Brześć Kuj. 13.940
51 Nakło 14.557
52 Gostyń 14.629
53 Miejska Górka 15.236
54 Witaszyce 15.596
55 Kruszwica 15.658
56 Szamotuły 15.782
57 Września 16.273
58 Przeworsk 17.069
59 Janikowo 18.181
60 Mątwy 18.372
61 Opalenica 22.758
62 Chełmża 26.474
Razem 500.000

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1934.24.180

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wyłączenie z kontyngentu zasadniczego cukrowni nadwyżki zapasu z ubiegłych okresów.
Data aktu: 14/03/1934
Data ogłoszenia: 22/03/1934
Data wejścia w życie: 22/03/1934