Rozwiązanie gmin wiejskich: Żeromin i Górki, utworzenie gminy wiejskiej Kruszów oraz zmiana granic gmin wiejskich: Brójce i Czarnocin w powiecie łódzkim.

Dz.U.24.104.950
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 listopada 1924 r.
o rozwiązaniu gmin wiejskich: Żeromin i Górki, utworzeniu gminy wiejskiej Kruszów oraz zmianie granic gmin wiejskich: Brójce i Czarnocin w powiecie łódzkim.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86 poz. 770) zarządza się co następuje:
§  1. Wsie: Dalków i Kotliny, folw. Kotliny, osadę młynarską Kotliny, wieś Kotlinki, osady młynarskie: Kozicę i Karpin, wsie: Karpin, Kurowice-Bankowe, Kurowice Kościelne i Kurowice Rządowe wyłącza się z gminy wiejskiej Czarnocin pow. łódzkiego i włącza do gminy wiejskiej Brójce tegoż powiatu.

Siedzibą urzędu gminnego gminy Brójce znajdującą się we wsi Wola-Rakowa przenosi się do wsi Brójce-Szlacheckie.

§  2. Wieś Szynczyce, kolonję Ostrówek, wieś Budy-Szynczyckie, folwark Szynczyce, kolonję: Krzyżówkę i Ochotę, wieś Rzepki, folwarki: Rzepki I i Rzepki II, wsie: Rzepki-Włościsnskie i Rzepki-Lesisko wyłącza się z gminy wiejskiej Żeromin powiatu łódzkiego i włącza do gminy wiejskiej Czarnocin tegoż powiatu.
§  3. Gminy wiejskie: Górki i Żeromin w powiecie łódzkim rozwiązuje się.
§  4. Tworzy się gminę wiejską Kruszów z siedzibą urzędu gminnego we wsi Kruszów. Do gminy wiejskiej Kruszów będą należały miejscowości, dotychczas położone na terytorjum gmin: Górki i Żeromin, z wyjątkiem miejscowości, które w § 2 niniejszego rozporządzenia przyłączone zostają do gminy wiejskiej Czarnocin.
§  5. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1925 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1924.104.950

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozwiązanie gmin wiejskich: Żeromin i Górki, utworzenie gminy wiejskiej Kruszów oraz zmiana granic gmin wiejskich: Brójce i Czarnocin w powiecie łódzkim.
Data aktu: 30/11/1924
Data ogłoszenia: 09/12/1924
Data wejścia w życie: 01/01/1925