Poza tym, według Związku, wycofanie z aptek suplementów diety lub ograniczenie ich asortymentu, będzie nieuzasadnionym ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, wywołującym negatywne skutki ekonomiczne zarówno dla aptek jak i dla producentów i dystrybutorów suplementów diety, a także dla budżetu państwa, co zostało podkreślone na posiedzeniu Trójstronnego Podzespołu ds. Polityki Lekowej 27 września 2016 roku.

Związek opublikował swoją opinię, nawiązując do stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 września 2016 roku w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. W stanowisku swoim NRL zaproponowała rozważenie wprowadzenia w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Rada wyrażała także wątpliwość, czy suplementy diety, „jako produkty niezwiązane z procesem leczenia powinny być sprzedawane w aptekach”. 

Zawiązek Producentów i Dystrybutorów „Suplementy Polska” stoi na stawisku, że edukacja, promocja zdrowia i zdrowych zachowań oraz rzetelna informacja to nieodłączny element rynku suplementów diety. Dlatego też, jak zapewnia,  wraz z trzema innymi organizacjami branżowymi dokłada wszelkich starań by zakończyć działania zmierzające do uregulowania reklam suplementów diety poprzez przyjęcie przez branżę Kodeksu Etyki Reklamy Suplementów Diety. 

 [-OFERTA_HTML-]Finalna wersja dokumentu, uwzględniająca wcześniejsze komentarze organów administracji publicznej zaangażowane w wypracowanie Kodeksu - jest właśnie przygotowywana.

Związek Producentów i Dystrybutorów „Suplementy Polska” zrzesza firmy obecne na rynku suplementów diety.: Adamed Consumer Healthcare S.A., Amway Polska,  Laboratoria Natury, Mito-pharma, Novascon, Olimp Laboratories, Sensilab Group Polska USP Zdrowie, Walmark, Zioło-Piast. 


Źródło: Suplementy Polska