Wśród nich znalazł się także zawód felczera. Według zapisów projektu uchylona ma zostać ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1133), przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień osób, które już je zdobyły.

Źródło: www.wartowiedziec.org