W zarządzeniu określono m. in.:

• zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do programu,
• czas leczenia,
• monitorowanie efektów leczenia,
• warunki wymagane od świadczeniodawców,
• organizację udzielania świadczeń,
• wykaz sprzętu medycznego i pomocniczego.

Po rocznym okresie funkcjonowania programu "Leczenie dzieci ze śpiączką" zostanie dokonana jego ocena, w szczególności dotycząca najistotniejszego elementu, jakim jest efekt końcowy, czyli wybudzenie dziecka.

Źródło: www.nfz.gov.pl