Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 3 marca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 305) podwyższono stawki wynagrodzeń zasadniczych powyżej poziomu wynikającego ze wzrostu płacy minimalnej. Wynagrodzenia te nie były podwyższane w ostatnich latach. 

Rozporządzenie zmieniające przenosi między innymi stanowisko inspektora ochrony radiologicznej typu R(IOR/R) oraz inspektora ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3) z kategorii zaszeregowania XVI do kategorii zaszeregowania XVIII. Kolejną zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie z 3 marca 2016 roku jest przegrupowanie stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 954) - dalej r.w.p.j. jako "Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi".

Dla stażysty, którego stanowisko zostało określone w części II załącznika numer 3 do r.w.p.j. ("Pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi") prawodawca przewidział XV grupę zaszeregowania. Ponadto zmian dokonano w części II załącznika nr 4 do r.w.p.j. - "Pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi", poprzez podwyższenie dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz dla kierownika: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej z 25 na 35 procent.

Podwyższenie wysokości dodatku funkcyjnego wynika z konieczności zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w państwowej inspekcji sanitarnej w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 25 marca 2016 roku.

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego a formy współpracy z personelem medycznym - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza