W nowym akcie rozszerzono katalog świadczeń udzielanych w warunkach hospicjum domowego o zapobieganie powikłaniom (poprzez profilaktykę przeciwodleżynową, przeciwbólową, przeciwzatarciową, przeciwwymiotną i inne). Doprecyzowano przepisy wyłączające świadczenia rehabilitacji leczniczej domowej ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach hospicjum domowego. Ponadto umożliwiono lekarzom posiadającym udokumentowane kwalifikacje z medycyny paliatywnej i którzy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 50 punktów edukacyjnych w zakresie medycyny paliatywnej, udzielanie świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Dodano także wymóg posiadania przez fizjoterapeutę udokumentowanego doświadczenia w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej.

Projekt został przekazany do konsultacji zewnętrznych,. termin zgłaszania ewentualnych uwag mija 7 sierpnia 2013 r.

Źródło: www.mz.gov.pl