Konieczność wydania nowego aktu wynika z faktu, iż obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 27 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.), utraci moc prawną najpóźniej z dniem 1 stycznia 2014 r. W projekcie znalazły się zmiany zarówno o charakterze redakcyjnym, jak i merytorycznym. Najwięcej zmian dotyczy załączników do aktu. W załączniku nr 1 w lp. 5 Porada specjalistyczna diabetologia dla dzieci - rozszerzono kompetencje do realizacji świadczeń o lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci oraz specjalistę endokrynologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w podmiocie leczniczym w zakresie pediatrii. W lp. 26 i 27 Porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc (także u dzieci) usunięto obowiązek posiadania na miejscu nebulizatora. Na świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej, ogólnej, onkologicznej, onkologicznej u dzieci, ortopedii i traumatologii narządu ruchu (także dzieci), otolaryngologii (także dziecięcej), położnictwa i ginekologii, proktologii, urologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki (także dla dzieci) nałożono obowiązek posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - termin na dostosowanie się do tych wymogów to 31 grudnia 2014 r. Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. szerszy zakres badań laboratoryjnych, dodatkowe wskazania do wykonania badania angiografii fluoresceinowej, podniesiono wymagania dla warunków realizacji świadczeń o pracownie USG w określonych przypadkach procedur. Ponadto uzupełniono wykaz procedur zabiegowych o procedury dotychczas wykonywanie wyłącznie w trybie leczenia szpitalnego, jak również doprecyzowano przepisy dotyczące transportu pacjenta do stacji dializ.

Źródło: www.mz.gov.pl