Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologicznej oraz wzory oświadczenia i druków orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem zrezygnowano z przepisów określających niezbędne wymagania dla uprawnionych lekarzy i psychologów do przeprowadzania badań. Ponad to zrezygnowano z przepisów dotyczących wskazania trybu odwoławczego od przeprowadzonego badania lekarskiego i wprowadzono wzór orzeczenia psychologicznego, które jest według nowej regulacji odrębnym badaniem, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855).
Akt czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl