Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej bez poprawek zarekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Decyzje utrzymane w mocy?

Ustawa utrzymuje w mocy decyzje o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, o ile podmioty, które wykonują te zadania, uzyskają do końca 2018 roku wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Projekt ma naprawić błędy, które znalazły się w majowej nowelizacji ustawy o PRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze, jednostki te będą mogły dalej prowadzić działalność. W przypadku nie uzyskania takiego wpisu do 31 grudnia 2018 r., minister w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł cofnąć im zgodę na prowadzenie działalności. Skutkowałoby to brakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego od stycznia 2019 r. 

Zobacz też Czy istnieją wymagania dla miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego? >>

Zagrożenie, że nie będzie kontynuacji szkoleń

Nowelę Sejm uchwalił 4 października. Za jej przyjęciem opowiedziało się 427 posłów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej za komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw opowiedziały się wszystkie kluby.

We wrześniu wprowadzono pilne zmiany w ustawie o PRM, bo było zagrożenie, że nie będzie kontynuacji szkoleń dyspozytorów medycznych. Te zapisy szybko wpisano do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Zgodnie z ustawą, ratownictwo górskie mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i finansowane są przez ministra spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa.

Czytaj też: Szybka zmiana prawa albo nie będzie ratowników górskich