Użytkownik Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), w sytuacji gdy uzyska lub utraci uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, otrzyma komunikat informujący o tej zmianie – przewiduje uruchomiona przez Fundusz nowa funkcjonalność w ZIP. Na życzenie użytkownika system może wysłać na wskazany adres email informację o oczekującym komunikacie.

Użytkownik Zintegrowanego Informatora Pacjenta otrzyma indywidualny komunikat po zalogowaniu się do systemu ZIP. Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie indywidualnych komunikatów informacyjnych.

Ponadto użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości o komunikatach ZIP na swoją prywatną pocztę elektroniczną, informację o pojawieniu się nowego komunikatu w systemie ZIP otrzymają mailem.

System ZIP działa od 1 lipca 2013 roku i ma ponad milion użytkowników. ZIP to system, który umożliwia każdemu sprawdzenie, gdzie i kiedy leczył się w ramach NFZ od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie została złożona deklaracja do lekarza POZ, a także, kiedy refundowany był sprzęt, na przykład aparat słuchowy, wózek czy proteza oraz leki. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne. Dane w ZIP są systematycznie aktualizowane.

NFZ zachęca do założenia własnego konta w ZIP, które zapewnia łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o leczeniu. Szczegółowe informacje na temat ZIP znaleźć można na stronie: zip.nfz.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2015 r.