Pierwszy z  projektów na celu poprawę jakości obsługi pacjentów.
- Chcemy, żeby szpital był nowoczesny, żeby sprawne obsługiwał pacjentów. Poprawiamy w ten sposób także dostępność i komunikację  - tłumaczy marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu e-usług dla pacjentów oraz kontrahentów szpitala. W wyniku wdrożenia planowanych działań powstanie e-Platforma udostępniana użytkownikom przez sieć LAN i technologie www. Głównym elementem e-Platformy będzie Szpitalny Portal Informacyjny (SPI), który będzie miał za zadanie usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej: jednostką ochrony zdrowia a jej pacjentami i kontrahentami. SPI umożliwi udostępnienie w sieci internet bieżących informacji, zapewni ciągłą komunikację z pacjentami (aktualności, sondy, ankiety). Umożliwi także pacjentom dokonywanie rejestracji wizyt za pomocą internetu, a kontrahentom zdalną rejestrację zleceń.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln zł, dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 2,6 mln zł

Marszałek Elżbieta Polak zaznaczyła, że realizacja projektów związanych z e-usługami możliwa jest dzięki zakończeniu budowy sieci światłowodowej w Lubuskiem.

- Region lubuski wciąż jest liderem w Polsce w tym zakresie. Zakończyliśmy budowę światłowodów o długości 1.400 km i dzięki temu możemy realizować projekty usługowe. 29 projektów w zakresie e-usług w  tej chwili jest wdrażanych w naszym regionie – wyjaśniła marszałek. Łączna wartość dofinansowania w tym zakresie to 120 mln zł.

Drugi projekt, którego beneficjentem jest zielonogórska lecznica związany jest ściśle z utworzeniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

- Szpital będzie tzw. bazą obcą dla kierunku lekarskiego, ale nie tylko. Bierzemy pod uwagę szerszą gamę kierunków medycznych: medycyna sądowa, medycyna pracy – tłumaczyła marszałek Elżbieta Polak.

Na projekt składają się: przebudowa i modernizacja patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowa i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, a także przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej.

- Szpital od kilkudziesięciu lat szkoli na poziomie wyższym – praktyki, staże i specjalizacje. Do tego potrzebna jest odpowiednia baza – mówi dyrektor szpitala Waldemar Taborski. -  W ramach realizacji projektu powstanie pracownia histopatologii, dzięki której pacjenci będą mieli lepszy dostęp do diagnostyki, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych. Rozszerzona zostanie także diagnostyka laboratoryjna. Rozszerzymy zakres badań laboratoryjnych, co skróci czas oczekiwania na wyniki badań – dodał.
Całkowita wartość projektu wynosi 21 mln zł. Wartość dofinansowania z LRPO to 18,1 mln zł.