- Budowa Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii w ramach struktury organizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze jest zaplanowana na lata 2014-2017. Trzeba podkreślić, że inwestycja ta znajduje się w fazie koncepcyjnej, nie została jeszcze przygotowana dokumentacja - powiedziała Polak.

Wyjaśniła, że celem budowy Centrum jest zwiększenie liczby łóżek przeznaczonych dla dzieci oraz podniesienie komfortu i warunków ich leczenia. Ponadto, stworzenie szpitala dziecięcego o wysokim standardzie pozwoli na zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o powstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe i zakaźne.

Nowy gmach ma stanąć na byłym lądowisku śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które nie jest już wykorzystywane przez szpital wojewódzki, który wybudował nowe lądowisko na dachu jednego ze swoich budynków.

Do nowej placówki przeniosą się dwa oddziały dla dzieci, które funkcjonują w budynkach szpitala wojewódzkiego, tj.: oddział pediatrii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej oraz oddział chirurgii dziecięcej, cirurgii noworodka, traumatologii i urologii dziecięcej. W planie jest też stworzenie części hotelowej dla rodziców i opiekunów.

Oba oddziały będą miały do dyspozycji łącznie około 2 tys. m kw. Budynek będzie w pełni przystosowany do pobytu małych pacjentów, znajdą się w nim między innymi sala edukacyjna, sala zabaw i plac zabaw na świeżym powietrzu.

- Obecnie w województwie lubuskim nie ma szpitala dziecięcego z prawdziwego zdarzenia. Pomoc finansową w stworzeniu tego typu specjalistycznego centrum zadeklarowały władze miasta. Pozostałe pieniądze na realizację inwestycji planuje się pozyskać z funduszy unijnych (w ramach regionalnego programu operacyjnego), budżetu woj. lubuskiego oraz z ministerstwa zdrowia -  dodała Polak.

Zaznaczyła, że Narodowy Fundusz Zdrowia już zapowiedział, że nowa placówka może liczyć na kontraktację świadczonych w niej usług, a pomoc w wyposażeniu budynku w specjalistyczny sprzęt zadeklarowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W 2012 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze leczyło się ponad 6,5 tysięcy dzieci, łącznie z noworodkami. Obecnie zielonogórski szpital na oddziałach dziecięcych dysponuje 140 łóżkami.