Zbigniew Król posiada szerokie doświadczenie zdobyte zarówno w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia jak i w sektorze prywatnym. Był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Współpracował z samorządami w zakresie oceny jednostek, analizy priorytetów zdrowotnych oraz w budowaniu strategii. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z dziedziny ochrony zdrowia.

Poza tym wiceministrami zdrowia są także: Józefa Szczurek-Żelazko (sekretarz stanu), Katarzyna Głowala (podsekretarz stanu), Krzysztof Łanda (podsekretarz stanu), Piotr Gryza (podsekretarz stanu) oraz Marek Tombarkiewicz (podsekretarz stanu).

Źródło: www.mz.gov.pl