Standard opracował zespół ekspertów powołanych przez ministra, w skład którego, weszli przedstawiciele lekarzy rodzinnych. W czasie epidemii COVID-19 m.in. rzecznik praw pacjenta oznajmił, że  niektórzy  lekarze pierwszego kontaktu za często leczą przez telefon, gdyż niektóre przypadki pacjentów wymagają tego,  aby przychodnia otworzyła drzwi a medyk bezpośrednio zbadał chorego.

Zasady udzielania teleporad opracowali sami lekarze

Toteż projekt ministerialnego rozporządzenia przewiduje, że  w każdej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zawisną  wypisane zasady udzielania teleporad. Tak aby każdy pacjent mógł się z nimi zapoznać.

Według projektu, teleporady ma prawo udzielić lekarz rodzinny, pielęgniarka i położna. Konsultacja powinna być zrealizowana w ustalonym z pacjentem terminie. Jeśli lekarz czy pracownik przychodni nie może dodzwonić się do zainteresowanego, powinien w odstępstwach 5-minutowych, podjąć ponownie trzy prób telefoniczne.  

Poza tym, projektowane standardy wskazują, że teleporady lekarz ma udzielić w warunkach gwarantujących poufność pacjentowi. Powinien też zweryfikować jego tożsamość na podstawie danych przekazanych w dokumentacji medycznej lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

 


Co więcej, przychodnia będzie musiała też zapewnić rozwiązania technicznoorganizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej. Dotyczy to przypadków gdy pacjent przekazuje dokumentację medyczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Teleporada stosowana tylko raz

Dalej projekt rozporządzenia wskazuje, że w trakcie udzielania teleporady lekarz czy pielęgniarka musi ustalić czy teleporada jest wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem. A jeśli uzna, że nie, ma poinformować pacjenta o tym, że musi stawić się w przychodni  bo charakter jego  aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady.

Pacjent powinien też dostać informację o sposobie realizacji e-recepty czy e-skierowania.

Przychodnie będą miały 90 dni od momentu wejścia w życie rozporządzenia na realizację zadań.