Sprawa się wydała, gdy jeden z pacjentów sprawdził Zintegrowany Informator Pacjenta, w którym znalazł informację, że był kilkanaście razy u lekarza, co nie miało miejsca. NFZ zaczął sprawdzać zapisy poprzez rozsyłanie ankiet do pacjentów. 1100 z nich potwierdziło niezgodność ZIP ze stanem faktycznym.

NFZ zdecydował o wypowiedzeniu kontraktu lekarzowi. Będzie on też musiał zwrócić nienależnie pobrane z Funduszu pieniądze oraz zapłacić karę.

To nie jedyny taki sygnał, który dotarł do oddziału NFZ w Rzeszowie. Fundusz odkrył też zustwa kilku stomatologów oraz lekarza rodzinnego.

Cały tekst www.gazeta.pl