Organizatorem wystawy jest Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Patronat nad ekspozycją objęli: Marszałek Sejmu RP, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Ekspozycja potrwa do 23 czerwca 2017 roku.

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie profesor Edward Franek powiedział, że choć liczba chorych na cukrzycę rośnie, to świadomość powikłań tej choroby nawet wśród diabetyków jest wciąż niska.

Z sondażu, jaki przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dłuższe Życie z Cukrzycą”, wynika, że zaledwie 5 procent pacjentów z tą chorobą jest świadomych, że zawał serca i udar mózgu mogą być powikłaniami niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy. Tymczasem przyczyną dwóch trzecich zgonów chorych na cukrzycę na świecie są choroby układu sercowo-naczyniowego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W badaniu od marca do maja 2017 roku wzięło udział 604 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy wypełniali anonimowe ankiety. U 35 procent diabetyków, którzy wzięli udział w sondażu, cukrzyca typu 2 została zdiagnozowana przypadkowo w trakcie rutynowych badań w przychodni.

Jedna czwarta (26 procent) uczestników badania stwierdziła, że diagnozę cukrzycy usłyszała po tym, jak zgłosiła się z objawami do lekarza rodzinnego, a ten skierował ich na badanie poziomu cukru we krwi. Wielokrotnie też cukrzyca była wykrywana dopiero na oddziale kardiologicznym, na późnym etapie zaawansowanych powikłań.

W Polsce na cukrzycę cierpi około 3 mln osób, z czego 80 procent to pacjenci z cukrzycą typu 2. Ponad 5 mln Polaków ma zdiagnozowany stan przedcukrzycowy.

- Niestety, co druga osoba chora na cukrzycę umiera przed 60. rokiem życia, a główną przyczyną ich zgonów są choroby sercowo-naczyniowe - mówiła podczas otwarcia wystawy prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska. Niepokojące jest, że na cukrzycę typu 2 coraz częściej chorują dzieci i młodzież.

Z danych przedstawionych na wystawie wynika, że najczęstsze powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy to nadciśnienie tętnicze (u 73,8 procenta chorych), choroba niedokrwienna serca (32,8 procenta) oraz zawał mięśnia sercowego (25,5 procenta). Około 5 procent chorych na cukrzycę typu 2 doznaje udaru mózgu.

Profesor Frank zapewnił jednak, że współczesna medycyna pozwala na indywidualizację terapii i dysponuje skutecznymi metodami kontroli cukrzycy. Chorobę tę trzeba jednak jak najwcześniej wykryć, zanim rozwiną się powikłania. (pap)