PRAC zaleca zawieszenie pozwolenia na dopuszczanie do obrotu preparatu do żywienia pozajelitowego Numeta G13%E ze względu na ryzyko wystąpienia hipermagnezemii (wysoki poziom magnezu we krwi). Pozwolenie to pozostanie zawieszone do czasu udostępnienia nowej postaci leku.

W przypadku preparatu do żywienia pozajelitowego Numeta G16%E, stosowanego u dzieci urodzonych o czasie i dzieci do drugiego roku życia, PRAC jest zdania, że stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny, o ile przedstawiciele zawodów medycznych monitorują poziomy magnezu we krwi.

Źródło: www.urpl.gov.pl